hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

06. 05. 2021 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuOd revolcie ku kompromisu a zase nasp

Michal Polk

Zomrel jeden zo zakladateov Solidarity, hlsali prednedvnom titulky novn. K tomu pr povrchnch slov, povinn litba panujcemu antikomunizmu, a dos. No Jacek Kuro je prli vek a zloit postava, ne aby sa vtesnala do dnes zauvanch koaj. Bola by koda, keby zostalo len pri tom, o m slovensk itate monos dozvedie sa z mdi strednho prdu. Pretoe kto to bol v skutonosti Jacek Kuro? Mlad idealista, ktor vstpil do komunistickej strany, pretoe chcel pomc uom naui sa, ako si maj sami vldnu. Prsny marxista, ktor z nej bol vylen za kritiku ostr a na sam dre. Revolucionr, ktor sa u ako chlapec pripravoval na vzenie i ke sa mu nesnvalo, e ho nakoniec dokopy na dev rokov d uvzni strana, ktor povaoval za svoju. Stpenec kompromisu, ktor tak dlho presadzoval sebaobmedzujcu revolciu, a ho napokon nemonos kompromisnho rieenia priviedla k rcaniu komunizmu. Skeptik, ktor v krajine relneho socializmu radil radej neiada legalizciu nezvislch odborov. Nadenec, ktor sa stal jednm z najvytrvalejch vodcov tch istch odborov. Socilny demokrat, ktor povaoval za svoju povinnos pomc pri budovan kapitalizmu. A napokon fanik alterglobalistickho hnutia, ktor sm seba za svoju lohu pri budovan kapitalizmu odsdil.

(06. 07. 2004)Linka na dneseskoslovensk anarchistick federcia

Dnes u slovutn star dma medzi anarchistickmi skupinami u ns (ani anarchisti samozrejme nie s imnni voi tradinej chorobe odporcov panujceho poriadku, t. j. rozdrobenosti). Pekn strnka so irokm obsahom, ktor sa neobmedzuje sektrsky len na rdzo anarchistick" tmy.


Komentre
k lnku: trajkov vbor tudentov pokrauje
(zo da 01.06.2004, autor lnku: trajkov vbor tudentov)

Komentr zo da: 07.04.2020 10:05:16
Autor: (rocket@samarawebstudio.ru)
Titulok:
-, , , , , , , -- -. . : . web . . , , - -. . , , , . SEO. . -, . (): , , , .

[size=6][url=https://samarawebstudio.ru/] seo [/url][/size]


: , - . , , , . . .

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.