hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

09. 05. 2021 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuPoznajte svoje prva

kolektv Streetparty

V svislosti s Parlamentnm zhromadenm NATO v Bratislave sa niektor udia chystaj vyjadri svoj nzor na psobenie a existenciu NATO. Toto prvo vyplva z platnej legislatvy SR ako aj z medzinrodnch dohovorov o udskch prvach. Verejn vyjadrovanie nzorov formou demontrci m po roku 1989 len vemi mal tradciu a preto bva asto povaovan za nieo neadekvtne, neslun alebo v rozpore so zkonom. Napriek tomu vak mdi a ani polcia ud neinformuj, ak prva udia mu poas zasadania PZ NATO uplatova a neustle zaznievaj len informcie o rznych zkazoch. Je plne samozrejm a legitmne, e je potrebn zabezpei urit rove bezpenosti v svislosti s PZ NATO, avak zrove je potrebn prizna a brni prvo ud vyjadrova svoje nzory.

(29. 05. 2004)Linka na dnesMarathon

esk internetov asopis snaiaci sa na hlboko odbornej rovni zaobera jednak krachom sovietskeho systmu a jednak vchodiskami pre budcnos. Jeho zkladnm presvedenm je poda vetkho viera v nutnos spojenia marxizmu a trhovej ekonomiky.


Komentre
k lnku: trajkov vbor tudentov pokrauje
(zo da 01.06.2004, autor lnku: trajkov vbor tudentov)

Komentr zo da: 07.04.2020 10:02:54
Autor: (rocket@samarawebstudio.ru)
Titulok:
, , , , , , , - -. 60 . : . . . , , , online . SEO. . , , - -. . -, . SEO : , , , .

[size=6][url=https://samarawebstudio.ru/] [/url][/size]


: , - . , , , . . - google.

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.