hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

08. 05. 2021 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

Vyhadvanie



Z archvu



Socilny tt, dchodkov systm a dchodkov reforma

Michal Polk

Esej sa zaober jednak dchodkovm systmom ako jednm z dleitch prvkov socilneho ttu, a jednak neoliberlnym tokom na v podobe tzv. dchodkovej reformy. Opisuje tylizovan fakty historickho vvoja starobnho zabezpeenia od najjednoduchch udskch spolonost cez predkapitalistick vvojov fzu a po vvoj systmu dchodkovho zabezpeenia v pravom slova zmysle, ktor vznik v modernom kapitalizme ako vsledok antikapitalistickch zpasov organizovanho hnutia prce. Esej alej rozober hlavn charakteristiky priebenho (pay-as-you-go, PAYG alebo PAYGO) ttneho dchodkovho systmu a jeho najrozvinutejej formy. Pokrauje analzou nvrhov reformy, teda privatizcie dchodkovho zabezpeenia, presadzovanho najm Svetovou bankou, a podrobne rozober hlavn argument reformtorov, e privatizcia je nevyhnutn v dsledku tzv. demografickho problmu. Kritickou analzou tohto argumentu sa dospieva k zveru, e reforma ako tak sa v skutonosti demografickho problmu nedotka; identick vsledky by bolo mon dosiahnu aj v ttnom priebenom systme. Na zver dokumentuje, e skuton problmy systmu dchodkovho zabezpeenia nie s ekonomick, ale politick, tkajce sa pomeru sl v spolonosti, a e podoba rieenia prpadnch akost systmu nutne zvis od toho, ak prve je toto rozloenie sl.

(12. 05. 2005)



Linka na dnes



Proti prdu (Nota bene)

Zdruenie, ktor vydva bezdomoveck asopis Nota bene. Organizcia, ktor nelme palicu ani nad tmi najponenejmi udskmi bytosami a nie reami, ale v praxi dokazuje, e kad jeden lovek m svoju hodnotu.


Komentre
k lnku: trajkov vbor tudentov pokrauje
(zo da 01.06.2004, autor lnku: trajkov vbor tudentov)

Komentr zo da: 15.01.2020 00:28:47
Autor: (ayka@paketos.ru)
Titulok:
. . . - . . , .
[url=https://paketos.ru/catalog/pakety-s-zamkom-zip-lok-pakety/] [/url]


10 . , . ( ), . .

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?



Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.