hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

06. 05. 2021 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuvahy o terore

Michal Polk

Vo chvach najiernejieho pesimizmu ma ovldne istota, e sasn anglo-eurpska civilizcia si privod vlastn zhubu. e p milird ud, ktorch kadodenn ivot sa rovn viemu i meniemu utrpeniu, to tej iestej naej miliarde raz spota. Do tch piatich milird patria nrody iernej Afriky, ktorch kultru, civilizciu i spsob ivota na prach rozmetalo psto rokov kolonilneho panstva, v rznych podobch pretrvvajceho dodnes. Patr do nich ud moslimskch ttov, prebjajci sa ivotom v diktatrach, ktor s zabetnovan zpadnmi peniazmi i vojenskou silou. Patria k nim vetci ostatn t najchudobnej, v Indii, v Latinskej Amerike, vade tam vo vinovom, tzv. "treom" svete, ktorch drvia domce "elity", len aby si mohol zpadn svet voka v konzumnom luxuse, ktor by sa bez ich lacnch surovn nezaobiiel. Nadobdam vtedy presvedenie, e vetci tto "hladom muen" (asto doslova) raz povstan, daj sa do pohybu, zaplavia metropolitn centr a zniia ich. A e ni in si ani nezasluhujeme. Len mi nebolo jasn, ako to doku, ke nemaj ani len dos prostriedkov na slun ivot, nieto ete na takto krov vpravu. Po utorkovch udalostiach mi to vak u jasn je.

(13. 09. 2001)Linka na dnesSocilne diskusn frum

Zaujmav, informatvna webstrnka - frum o tmach socilnej politiky. Oficilne nestrann a nestrancka, ale urite uiton pre tch, ktor sa o tieto tmy zaujmaj skr zo socilneho, ako "antisocilneho" uhla. Sponzorovan nadciou nemeckej socilnej demokracie Friedrich Ebert Stiftung.


Komentre
k lnku: trajkov vbor tudentov pokrauje
(zo da 01.06.2004, autor lnku: trajkov vbor tudentov)

Komentr zo da: 17.11.2019 08:56:14
Autor: (ncoo-bbz@yandex.com)
Titulok:
, , , -, , , (), , ( ), , , , (, , , , , ) , , .

, , . , , .

, .


[url=https://dehydrator.tech] [/url]

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.