hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

18. 12. 2018 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuTisíce litrov polievky ľuďom v núdzi

Jedlo namiesto zbraní

Voľné združenie Jedlo namiesto zbraní už štvrtý rok rozdáva jedlo zadarmo. Počas svojho pôsobenia rozdalo už okolo 25.000 litrov polievky a 60.000 kusov pečiva okoloidúcim, bezdomovcom a sociálne odkázaným ľuďom. Aktivisti taktiež uskutočnili vyše 300 informačných akcií a pričinili sa o zrušenie vojenskej služby od roku 2006.

(26. 12. 2003)Linka na dnesZ Magazine

Časopis, ktorý je na americkej ľavici pojmom. Spoluvydáva ho Michael Albert, niekdajší študent Noama Chomského a sám dôležitý ľavicový teoretik, ktorý sa ako jeden z mála zaoberá problémom „čo nechceme, to vieme - ale vieme, čo chceme?" ZMag prináša napr. vysokokvalitné analýzy zahraničnej politiky USA či médií. Keďže je spriaznený s dnes už obrovskou internetovou komunitou ZNet, mnohé články z neho nájdete práve na tejto stránke.Strana zelených s r. o. ?


Pavol Fabian

vydané 15. 06. 2006 • prečítané 12140x
formát na tlačO tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...


O tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...

Predsedníčka Slobodného fóra hovorí o tom, že SF je stranou integrujúcou. Koho vlastne integruje? Ústami pani Martinákovej: „Spojili sme sa s ľuďmi, s ktorými nás spája program a hodnoty. Chceme zabrániť tomu, aby SF prinášalo do parlamentu ľudí, ktorí by prípadne v budúcnosti takéto hodnoty alebo záujmy nechránili.“ Aké hodnoty a záujmy (a akú trvácnosť a pevnosť) poslaneckého klubu SF môžu zabezpečiť členovia Strany zelených a najmä jej najvyššie nasadený predstaviteľ Martin Jóna, ktorý má pri predpokladanom volebnom výsledku Slobodného fóra reálnu možnosť dostať sa do parlamentu?

V septembri 2005 sa konal 12. zjazd Strany zelených na Slovensku (SZS). Tesne pred jeho konaním vyšlo najavo, že v neuveriteľne krátkom čase prekvapujúco pribudlo v okrese Bratislava II. okolo 600 nových členov strany. Približne rovnako početná bola celá dovtedajšia členská základňa SZS. Predsedom tohto okresného združenia je p. D. Hruška – poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a VÚC. Vďaka prekvapujúcemu (či prekvapujúco podozrivému?) prírastku nových členov tento okres mohol delegovať na zjazd okolo 60 delegátov. Čo na tom, že doklady o zaplatení členského týchto nových členov (jedna z podmienok členstva v SZS) na zjazde nikto nevidel. Aj zápisnice z konferencií narýchlo vzniknutých združení z ďalších slovenských okresov, na ktorých sa volili delegáti zjazdu, boli veľmi nedôveryhodné (zápisnice z rozličných okresov s rovnakým textom, podané na jednej bratislavskej pošte v jeden deň...). Bývalý predseda SZS Jozef Pokorný, 1. podpredseda, podpredsedníčka SZS a viacerí starí členovia strany na protest proti takejto manipulácii na zjazde odstúpili a vzdali sa svojich kandidátok. Výsledkom zmanipulovaného 12. zjazdu SZS bolo, že predsedom SZS sa vďaka pribudnuvším rýchloZeleným stal Ing. P. Petrík.

Aj samotný spôsob voľby funkcionárov SZS na 12. zjazde bol čudesný a do tých čias nepredstaviteľný. Vďaka ďalšej manipulácii s volebnými lístkami sa do predsedníctva SZS dostali aj ľudia, ktorí mesiac pred zjazdom azda ani netušili, že SZS existuje.

Šedou eminenciou opísaného scenára bol terajší prvý podpredseda strany. Ide o podnikateľa figurujúceho podľa Obchodného registra v cca 25 firmách, vrátane nie bezvýznamných stavebných a developerských. O developerských firmách je väčšinou známe, že majú „vrúcny“ vzťah k životnému prostrediu... Jedným z realizovaných projektov jeho developerskej firmy je aj nová rezidencia amerického veľvyslanca na Slovensku, v ktorej počas svojho pobytu krátko pobudol aj prezident Bush.

Naskytá sa otázka, prečo tento človek, na rozdiel od ostatných členov nového vedenia Strany zelených, nezverejnil svoju fotografiu na webovej stránke SZ?

Po takto „ovplyvnenom“ zjazde bolo v zmysle zákona potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra nového štatutára. Nové vedenie pravdepodobne predpokladalo nesúhlas dovtedajšieho predsedu so závermi zmanipulovaného zjazdu. Bez jeho vedomia a podpisu (čo vyžaduje zákon) podalo na Ministerstvo vnútra návrh na zmenu štatutára. MV SR v rozpore so zákonom o politických stranách zaregistrovalo p. Petríka ako nového predsedu SZS aj bez chýbajúcich náležitostí. MV SR opäť pochybilo, keď nevyzvalo štatutára strany na odstráneniu uvedených nedostatkov. Nové vedenie strany dnes od bývalého predsedu Pokorného vymáha dodatočný prejav vôle súdnou cestou. Paradoxné je, že pôvodne mu zámerným neposkytnutím potrebnej dokumentácie neumožnilo v zákonom stanovenej lehote tento prejav vôle uskutočniť. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovaním nového štatutára porušilo zákon a na podnety bývalého predsedu na odstránenie pochybení nemieni reagovať vzhľadom na to, že nové vedenie Strany zelených sa momentálne s J. Pokorným nachádza v súdnom spore.

Bývalý predseda SZS sa v záujme nápravy zjazdových manipulácií a bez záujmu škandalizovať stranu na verejnosti, pokúsil vyriešiť problém podvodných zápisníc a neoprávnených delegátov 12. zjazdu prostredníctvom Revíznej komisie Strany zelených na Slovensku. Tá mu však až po urgencii a po troch(!) mesiacoch oznámila, že všetko bolo v poriadku.

Aj ďalšie aktivity v strane sú pozoruhodné.

12. zjazd uznesením poveril novozvolené predsedníctvo zvolať programovú konferenciu za účelom zostavenia nového programu a stanov strany v termíne do 10. decembra 2005.

Konferencia sa však uskutočnila až v januári 2006 a v rozpore so zjazdovým uznesením, ale aj v rozpore s dovtedy platnými Stanovami SZS nové stanovy nielen zostavila, ale ich aj schválila (resp. prijala stanovy tam predložené skupinou okolo terajšieho volebného lídra SZ p. Jónu). Konferencia tak urobila napriek tomu, že 12. zjazd konferenciu prijatím stanov nepoveril!

To však nie je všetko! Najväčšou kuriozitou takto „prijatých“ stanov je, že priamo v paragrafe 32.18 bol za ústredného tajomníka strany až do ďalšieho zjazdu stanovený (zvolený???) pán Martin Jóna (uvedený v stanovách vrátane celej adresy svojho trvalého bydliska). A pán Jóna je ten človek, ktorý ako najvyššie nasadený zástupca Strany zelených na 11. mieste kandidátky Slobodného fóra má najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu a následne v ňom vykonávať volebnú tézu SF: Slušný život tu a teraz. (o uvedenej skutočnosti sa možno dodnes presvedčiť v texte Stanov SZ zverejnených na webovej stránke SZ).

Povráva sa, že pohnútkou na takéto prijatie takýchto Stanov bol prísľub finančnej dotácie strane vo výške cca 10 mil., ktoré podľa všetkého dodnes v Strane zelených nikto nevidel.

Každý súdny človek iste uzná, že ide o postup značne neštandardný, zvlášť ak stanovy dávajú kompetenciu voliť ústredného tajomníka len na zjazde. Navyše nové stanovy ústrednému tajomníkovi pridelili kompetencie rovné predsedovi strany, ktorého volí najvyšší orgán strany – zjazd.

Takto prijaté Stanovy zároveň zmenili historicky odôvodnený a zaužívaný názov strany – Strana zelených na Slovensku (SZS), pod ktorým strana štrnásť rokov fungovala a pod ktorým dve volebné obdobia vstupovala do povedomia verejnosti ako strana parlamentná. Pod týmto názvom je aj známa v európskych štruktúrach a v roku 2004 bola aj jedným zo zakladateľov Európskej strany zelených. Nové stanovy skrátili názov strany na Strana zelených (SZ).

Dva dni po konferencii dal pán Jóna zaregistrovať ochrannú známku SZ a aj SZS (tá žiaľ nebola registrovaná) na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Na tom by nebolo nič čudné, keby ich nezaregistroval na svoju firmu Timonity s r.o. Takisto neváhal a zaregistroval aj novovzniknutú doménu www.stranazelenych.sk. Tentoraz nie na spomenutú firmu, ale na firmu Flow plus. Tá patrí tiež pánu Jónovi.

Za takýchto okolností si možno oprávnene položiť otázku: Na čo sa pretransformovala Strana zelených? Vyzerá to tak, že na obchodnú spoločnosť pána Jónu a možno ešte zopár ďalších, ktorá je naozaj spoločnosťou s ručením veľmi obmedzeným. V rámci svojho obmedzeného ručenia rozhodne nedáva záruky proklamované v už spomínaných volebných heslách SF.

Je otázne, či pani Martináková tuší, koho má na kandidátke? Ku cti predsedníčky Slobodného fóra slúži, že sa pokúsila o istú integráciu minimálne zelenej časti politického spektra, pretože na kandidátke SF sa nachádzajú okrem zástupcov Strany zelených aj renomovaní environmentálni aktivisti z mimovládnych organizácií (Trubíniová, Deraj, Mesík, Pietruchová).

Spomínaní environmentálni aktivisti sa združili pod jednou webovou doménou www.zeleni.sk. Z toho, ale aj podľa iných príznakov možno očakávať, že po voľbách budú mať za cieľ založiť novú, dôveryhodnejšiu politickú stranu zeleného typu.

Niežeby niektorým z týchto aktivistov nebolo čo vyčítať (napr. napriek pochopiteľnému preferovaniu biologickej diverzity, ich zaznávanie diverzity kultúrnej a dôraz na otáznu multikulturálnosť)... Napriek tomu, v tejto chvíli pôsobia na kandidátke Slobodného fóra pre potenciálneho záujemcu o krúžkovanie zelených politikov jednoznačne dôveryhodnejšie ako zástupcovia Strany zelených.Pavol Fabian je bývalým podpredsedom Strany zelených. Patril k jej zakladajúcim členom.Vaše komentáre:

lubor balovic  (02.05.2007 15:09:03)     

dobry den, pan fabian,
uz dlhsi cas sa pohravam s myslienkou vstupit do strany zelenych - jej pasivita a priesvitnost /v zmysle, ze ju verejnost takmer neregistruje/ je vsak pre mna zo zasady neprijatelnou. som rad, ze som objavil vas clanok, ktory mnoho objasnuje...aj ked som sa k nemu dostal s poriadnym odstupom casu...
s pozdravom,
balovic lubor

Reagovať

  
Daniel  (18.07.2007 21:13:09)     
Re:
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=219953

Predtym ako sa rozhodnete precitajte si tento rozhovor, je k tejto teme a tu zial chyba. Minca nema len jednu stranu.

Reagovať

     
 (18.07.2007 21:21:36)     
Re: Re:
Ja som si pozrel v kolkych firmach figuruje a su 3 a nie 25 :-)

Reagovať

Denis  (02.01.2008 00:14:11)     

Fabian, Fabian, ty si to s prepáčením posral a teraz sa sťažuješ? Máš čo si chcel. Denis

Reagovať

ernst  (22.02.2008 18:47:58)     
Ej zelení, zelení
Všetci vieme, že čo hrozí našej planéte a kto za to nesie zodpovednosť.Pravicová politika. A nenásitnosť nadnárodných firiem. Zelený sú všade vo svete časťou LAVICE usilujúcej o trvalo udržateľný rozvoj. Uvedomte si kam patríte.Ale nie tej sociál. demokratickej ale radikálnej. Náše weby. www.kss.sk alebo www.ovkss.estranky.sk Vzájomne si pomôžme, pomôžeme aj Slovensku!

Reagovať

WZX  (24.12.2013 02:12:54)     
michael kors
to help them fun and rewarding , and make them simple , as all andabove as possible fluid and natural . <a href="http://www.guccioutlet-online2013.com/" title="gucci bags">gucci bags</a> Obviously , you will begin the connection process bymeeting <br/>even <a href="http://www.2013louisvuittoneshop.com/" title="louis vuitton bags">louis vuitton bags</a> if there is a word of all , we have <a href="http://www.louisvuitton--outletstore.net/" title="louis vuitton store">louis vuitton store</a> to form a decision within a few secondsand before frequently <a href="http://www.outletchristianlouboutin13.com/" title="Christian Louboutin">Christian Louboutin</a> . Friend or Foe ? Fight or flight ? <a href="http://www.guccioutletpurse.com/" title="gucci outlet">gucci outlet</a> Opportunities and threats ? <br/>kakuritsu ofrapport kuoriti to sore <a href="http://www.manpasandonline.com/" title="Michael Kors Outlet">Michael Kors Outlet</a> o hoji shimasu. Yori ōku no, soreha monogoto tothree daun <a href="http://www.louisvuitton-christmas.com/" title="louis vuitton purses">louis vuitton purses</a> shite imasu: 1) Anata no sonzai wa, sunawachi, nani o <a href="http://www.louisvuittonoutletyears.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> mite likeand anata <br/>Foreign familiar ? I think instinctively <a href="http://www.louisvuittonchristmas2013.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> , we , 's best assessment and each other undress <a href="http://www.mymichaelkorseshop.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> . If you want to present themselves favorably fast , <a href="http://www.michaelkorsoutletchristmas.com/" title="michael kors">michael kors</a> it is not possible , you <br/>commodity after . <a href="http://www.michaelkorsoutletchristmas.com/" title="michael kors handbags">michael kors handbags</a> The <a href="http://www.louisvuitton-lvpurses.com/" title="louis vuitton purses">louis vuitton purses</a> time of budget we our , still , you can slow it down , distort it, to speed it up , a sense of loss of <a href="http://www.usacoachfactoryoutlet2013.com/" title="Coach Factory Outlet">Coach Factory Outlet</a> itand, we even buy a device of saving time <br/>The <a href="http://www.2013-louisvuittonhandbags.com/" title="louis vuitton handbags">louis vuitton handbags</a> need for conversation is How strong ? Dating what aboutyour <a href="http://www.mylouisvuittonfashion.com/" title="louis vuitton">louis vuitton</a> openness , and supporting ? If you do not <a href="http://www.michaelkorsoutletonlineinc.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> meet the emotional needs of each other , I going <a href="http://www.michaelkorsoutletonlineinc.com/" title="michael kors outlet online">michael kors outlet online</a> to probably <br/>

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.