hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

19. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuHonza Pavel Superstar

Martin Škabraha

Série článků a navazující diskuse na Britských listech v souvislosti s úmrtím papeže Jana Pavla II. představuje výmluvnou sondu do atmosféry dnešní doby. Jednou z nejdůležitějších charakteristik globalizované postmoderní společnosti na prahu 21. století je návrat náboženství do veřejného prostoru. Víra přestává být ryze soukromou záležitostí, kterou z ní udělala tradice poosvícenského sekularizovaného státu. Ofenzíva křesťanské pravice v USA, šátková aféra ve Francii, kult Jana Pavla II. a Matky Terezy, Svědkové Jehovovi postávající na každém nádraží, boom "duchovní literatury" často se podobající svého druhu kuchařkám, témata jako eutanázie a potraty, ale též hromadné sebevraždy organizované fanatickými sektami a v neposlední řadě magické dvojčíslí 9/11, kterým vyznačujeme počátek tohoto století, to vše lze považovat za syndromy zmrtvýchvstání Boha, bůžků a model. Vynořuje se pak klíčová otázka: co z těchto syndromů je třeba přijmout jako doklad nedostatečnosti sekulárního pojetí společnosti, spjatého s evropskou modernou, a kde je naopak třeba dědictví sekularizace hájit a nepřipustit odbourání některých principů?

(12. 04. 2005)Linka na dnesAllin Cottrell

Profesor Allin Cottrell je šéfom Ekonomickej fakulty americkej Wake Forest University. Je jedným z mála ekonómov, ktorí sa vážne zaoberajú rozpracovávaním marxovskej tradície v modernom svete. Pozor, je to seriózny výskum, nemá nič spoločné s niekdajším „vedeckým komunizmom" reálnosocialistických scholastikov. Spolu s W. Paulom Cockshottom napísal knihu Towards a New Socialism, v ktorej predstavujú nesovietsky model kybernetickej post-kapitalistickej ekonomiky.Pokusy uniknout logice kapitalismu


Slavoj Žižek

Recenzia knihy „Vaclav Havel: A Political Tragedy in Six Acts“ (Václav Havel: politická tragédia v šiestich dejstvách), napísal John Keane, Bloomsbury 1999

vydané 01. 02. 2006 • prečítané 12143x
formát na tlačZdálo by se, že život Václava Havla je příběhem člověka, jehož úspěch nemá obdoby: filosof-král, člověk, jenž spojuje politickou moc s globální morální autoritou srovnatelnou jenom s autoritou papeže, dalajlámy nebo Nelsona Mandely. A právě tak jako na konci pohádky, kdy je hrdina odměněn za všechno svoje trápení tím, že se ožení s princeznou, oženil se Havel s krásnou filmovou herečkou. Proč si tedy John Keane zvolil jako podtitul svého životopisu Václava Havla název Politická tragedie v šesti jednáních?


V 70. letech, kdy byl Havel ještě poměrně neznámým českým disidentským spisovatelem, hrál Keane rozhodující úlohu v tom, že s ním seznamoval Západ: organizoval vydávání Havlových politických textů a stal se jeho přítelem. Hodně také učinil pro vzkříšení Havlova pojetí „občanské společnosti“ jako místa odporu vůči režimům pozdního socialismu. Přes toto osobní spojení má Keaneho kniha daleko k hagiografii – ukazuje nám „skutečného Havla“ se všemi jeho slabostmi a idiosynkrasiemi. Keane rozděluje jeho život na šest etap: ranné studentské roky za stalinistického režimu; dramatik a esejista let šedesátých; porážka posledního velkého pokusu o „socialismus s lidskou tváří“ za Pražského jara 1968; léta disidentská a vězeňská, jež vrcholí, když se Havel objeví jako hlavní mluvčí Charty 77; „sametová revoluce“; a konečně prezidentství. Průběžně se nám dostává přemíry „roztomilých slabůstek“, které vůbec nepoškozují obraz Havla jako hrdiny, spíše jako by jeho úspěch ještě více ozřejmovaly. Havlovi rodiče byli bohatí „kulturní kapitalisté“, majitelé slavných barrandovských filmových ateliérů („buržoazní původ“). On sám měl odjakživa neseriózní zvyky (měl rád kolínskou, dlouho vyspával, poslouchal rock) a byl známý svou promiskuitou navzdory slavným dopisům z vězení Olze, manželce dělnického původu. (Když byl v roce 1977 propuštěn z vězení, strávil první týdny svobody s milenkou.) V letech osmdesátých se bezohledně prosazoval jako nejvýznamnější československý disident – když se objevil potenciální protivník, začaly prý kolovat pochybné pověsti o rivalově spojení s tajnou policií. Jako president se proháněl po chodbách obrovského presidentského paláce na dětské koloběžce.

Zdrojem Havlovy tragedie však není napětí mezi veřejnou postavou a „skutečnou osobou“, ba dokonce ani to, že v nedávných letech postupně ztratil charisma. Takové věci jsou příznačné pro každou úspěšnou politickou kariéru (s výjimkou těch politiků, jimž se dostalo milosti předčasného odchodu). Keane píše, že Havlův život se podobá „klasické politické tragedii“, protože byl „plný okamžiků … triumfu pokaženého porážkou“ a poznamenává, že „většina občanů Havlovy republiky si Havla jako prezidenta váží méně než před rokem“. Avšak rozhodujícím problémem je napětí mezi jeho dvěma veřejnými obrazy: obrazem hrdinského disidenta, jenž v tyranském a cynickém vesmíru pozdního socialismu praktikoval „život v pravdě“ a psal o něm, a obrazem postmoderního prezidenta, který si (podobně jako Al Gore) libuje v úvahách ve stylu New Age, jež mají legitimizovat vojenské zásahy NATO. Jak jsme se dostali od osamělého, křehkého disidenta s pomačkanou bundou a nekompromisní etikou, jenž se staví proti všemocné totalitní moci, k prezidentovi, který blábolí o antropickém principu a konci kartesiánského paradigmatu, prezidentovi, který nám připomíná, že lidská práva nám propůjčil Stvořitel, a kterému tleskají v americkém Kongresu pro jeho obranu západních hodnot? Je tato skličující podívaná nutným výsledkem, onou „pravdou“ Havla, hrdinského disidenta? Vyjádřeno Hegelovými pojmy: jak přejde eticky dokonalé „vznešené vědomí“ nepostřehnutelně ve slouhovské „špatné vědomí“? Pro „postmoderního“ demokrata „třetí cesty“ ponořeného do ideologie New Age samozřejmě žádné napětí neexistuje: Havel prostě jde za svým osudem a zasluhuje pochvalu za to, že se nevyhýbá politické moci. Nelze se však nijak vyhnout závěru, že jeho život hluboce poklesl.

Sotva kdy hrál jednotlivec tolik rozdílných rolí. Začátkem padesátých let domýšlivý mladý student, člen uzavřeného kroužku, v němž se vedou vášnivé politické diskuse a který nějak přežívá nejhorší roky stalinského teroru. Modernistický dramatik a kritický esejista, který se snaží prosadit v mírné oblevě konce padesátých a šedesátých let. První setkání s dějinami – za Pražského jara –, které je také prvním Havlovým velkým zklamáním. Dlouhá kalvárie sedmdesátých a většiny osmdesátých let, kdy se proměňuje z kritického dramatika v klíčovou politickou postavu. Zázrak „sametové revoluce“, kdy se Havel projeví jako obratný politik, jenž vyjedná předání moci a skončí jako prezident republiky. Nakonec je tu Havel devadesátých let, člověk, jenž předsedal rozpadu Československa a který je nyní zastáncem plné integrace České republiky do západních hospodářských a vojenských struktur. Havel sám byl šokován rychlostí transformace – televizní kamera v proslulém záběru zachytila jeho nevěřícný pohled, když jako prezident usedal ke své první oficiální večeři.

Keane upozorňuje na meze Havlova politického projektu a Havel, jehož popisuje, je někdy pozoruhodně naivní, jako když v lednu 1990 uvítal kancléře Kohla slovy: „Proč nespolupracujeme na rozpuštění všech politických stran? Proč neustavíme jen jednu velkou stranu, Stranu Evropy?“ Mezi dvěma Václavy, kteří ovládali českou politiku v minulém desetiletí, je jakási milá symetrie: charismatický filosof-král, hlava demokratické monarchie, nachází vhodného dvojníka ve svém ministerském předsedovi Václavu Klausovi, chladném technokratickém obhájci úplného tržního liberalismu, který odmítá jakékoli řeči o solidaritě a pospolitosti.

V roce 1974 navštívil Paul Theroux Vietnam - po mírové dohodě a odchodu americké armády, ale předtím, než převzali moc komunisté. Píše o tom v knize Velký železniční bazar. V zemi zůstalo ještě několik stovek amerických vojáků – dezertérů, kteří oficiálně ani právně neexistovali, žili ve špinavých barácích se svými vietnamskými ženami a vydělávali si na živobytí pašováním nebo jinou trestnou činností. V Therouxových rukou se tito jednotlivci stali typickým znakem postavení Vietnamu v globální mocenské politice. Jejich prostřednictvím postupně rozmotáváme složité pletivo vietnamské společnosti. Keane prokazuje na nejlepších místech své knihy tutéž schopnost vyvodit z malých podrobností globální kontext toho, co se dělo v Československu. Nejslabší části knihy jsou ty, v nichž se pokouší pojednávat koncepčněji o povaze „totalitních“ režimů nebo o společenských souvislostech moderní techniky. Namísto zprávy o vnitřních protikladech komunistických režimů se nám dostává obvyklých liberálních klišé o „totalitní kontrole“.

Ke konci své knihy Keane nadhazuje starou myšlenku o „dvou tělech králových“ a poukazuje na obdobný význam „vůdcova“ těla v komunistických režimech. O taková posvátná těla se opírá, jak píše Keane, „předmoderní“ politický řád, kdežto demokratický systém, v němž se místo moci považuje za prázdné, je otevřen konkurenčnímu boji. Tento kontrast ale nedokáže zachytit složitosti „totalitarismu“. Ne že by Keane byl příliš přímočarým antikomunistou, ale jeho liberálně-demokratický postoj mu zabraňuje vidět hrůzný paradox „stalinistického vůdce“.

Lenin po své první mrtvici, kterou utrpěl v květnu 1922, prakticky ochrnul na pravou stranu těla a na čas pozbyl řeč. Uvědomil si, že jeho aktivní politický život je u konce a požádal Stalina o nějaký jed, aby se mohl zabít. Stalin věc přednesl v politbyru, které hlasovalo proti Leninovu přání. Lenin se domníval, že když už revolučnímu boji nemůže nijak prospět, je jedinou volbou smrt – „klidně si užívat stáří“ nepřicházelo v úvahu. Myšlenka na vlastní pohřeb jako na velikou státní událost jej odpuzovala. Nebyla to skromnost: osud vlastního těla mu byl prostě lhostejný. Považoval je za nástroj, který má být bezohledně využit a odhozen, když už není k potřebě.

Avšak se stalinismem se „vůdcovo“ tělo stalo „objektivně krásné“. V eseji z roku 1950, nazvaném „O problému krásna v sovětském umění“, napsal sovětský kritik Nědošivin: „Ve všem tom krásném materiálu života by měly první místo zaujímat obrazy našich velkých vůdců. … Nejvyšší krása vůdců … je základem pro splynutí „krásy“ a „pravdy“ v umění socialistického realismu.“ To vůbec nesouvisí s vůdcovými fyzickými vlastnostmi, plně to ale souvisí s abstraktními ideály. Vůdce je ve skutečnosti jako Paní v dvořanském milostném básnictví – chladný, vzdálený, nelidský. Leninský i stalinský vůdce jsou naprosto odcizení, ale v opačném smyslu: znakem leninského vůdce je radikální instrumentalizace sebe sama ve prospěch revoluce, kdežto v případě vůdce stalinského je „skutečná osoba“ přívěskem fetišizovaného a oslavovaného veřejného obrazu. Není divu, že oficiální fotografie stalinské éry byly tak často retušovány, a to s neobratností natolik zřejmou, že se zdála skoro záměrná. Signalizovalo to, že „skutečná osoba“ se všemi svými idiosynkrasiemi byla nahrazena dřevěnou nápodobou. Jedna pověst kolující o Kim Il Jongovi říká, že ve skutečnosti před několika lety zemřel při automobilové nehodě a že ho při vzácných veřejných vystoupeních nahrazuje dvojník, aby tak davy mohly zahlédnout předmět svého zbožňování. To definitivně potvrzuje, že „skutečná osoba“ stalinského vůdce je veskrze nedůležitá. Havel ovšem je opakem: zatímco stalinský vůdce je redukován na rituálně vychvalovanou figuru, Havlovo charisma je charismatem „skutečné osoby“. Paradoxem je, že opravdovému „kultu osobnosti“ se může dařit jenom v demokracii.

Havlův esej „Moc bezmocných“ napsaný v roce 1978 pronikavě ukázal, jak fungoval pozdní socialismus na domácí, každodenní úrovni. Důležité nebylo, aby lidé ve svém nitru věřili vládnoucí ideologii, nýbrž aby dodržovali vnější rituály a praktiky, jejichž prostřednictvím nabývala tato ideologie hmotnou existenci. Havlovým příkladem je zelinář, skromný člověk, jemuž je oficiální ideologie v hloubi duše lhostejná. Dodržuje jenom mechanicky pravidla: o státních svátcích vyzdobuje výklad svého krámu oficiálními hesly jako např. „Ať žije socialismus!“. Když se konají masová shromáždění, účastní se jich bez projevů nadšení. Ačkoliv si soukromě stěžuje na korupci a neschopnost „těch u moci“, utěšuje se lidovými průpovídkami („moc korumpuje“ atd.), což mu umožňuje legitimizovat svůj postoj ve vlastních očích a udržet si falešné zdání důstojnosti. Když se ho někdo snaží získat pro disidentskou činnost, protestuje: „Co jste zač, že mě zatahujete do věcí, které budou určitě použity proti mým dětem? Copak je na mně, abych napravoval svět?“

Havel viděl, že pokud v komunistické ideologii působil nějaký „psychologický“ mechanismus, neměl co činit s přesvědčením, nýbrž spíše se sdílenou vinou: za „normalizace“, která následovala po sovětském zásahu v roce 1968, dbal český režim na to, aby většina obyvatelstva byla tak či onak morálně diskreditována, donucena porušovat svá vlastní morální měřítka. Když byl jednotlivec vydírán, aby podepsal petici proti disidentovi (např. proti Havlovi), věděl, že lže a že se zúčastní kampaně proti poctivému člověku, a právě tato etická zrada z něj činila ideální komunistický objekt. Režim se spoléhal na morální bankrot svých poddaných a aktivně nad ním přimhuřoval oko. Havlovo pojetí „života v pravdě“ neobsahovalo žádnou metafyziku: znamenalo prostě akt odepření účasti, vybočení ze začarovaného kruhu „objektivní viny“. Havel zablokoval všechny falešné únikové cesty včetně hledání útočiště v „drobných radostech všedního života“. Takové akty lhostejnosti – např. žertování v soukromí o oficiálních rituálech – byly podle něj právě těmi prostředky, jimiž se reprodukovala oficiální ideologie.

„Přesvědčený“ stoupenec oficiální pozdně socialistické ideologie byl proto pro režim potenciálně mnohem nebezpečnější než cynik. Všimněme si příkladů ze dvou jiných zemí. Jsou to zaprvé symbolické postavy Evalda Iljenkova (1924 – 1979) a Alekseje Loseva (1893 – 1988) - dvou prototypů ruské filosofie za socialismu. Losev byl autorem poslední knihy v SSSR, která otevřeně odmítla marxismus (vyšla roku 1929 a Losev v ní dialektický materialismus nazval „zřejmým nesmyslem“). Po krátkém pobytu ve vězení mu bylo dovoleno pokračovat v akademické kariéře a během druhé světové války začal dokonce opět přednášet – jeho receptem na přežití bylo, že se stáhl do dějin estetiky. Pod záminkou interpretace minulých myslitelů, zejména Plotina a jiných neoplatoniků, byl s to propašovávat do svých knih vlastní spiritualistické názory, zatímco se v úvodech slovně přihlašoval k oficiální ideologii jedním nebo dvěma citáty z Chruščova nebo Brežněva. Tak přežil všechny výkyvy komunismu a po roce 1989 byl veleben jako představitel autentického ruského duchovního dědictví. Na druhé straně Iljenkov, skvělý dialektik a znalec Hegela, byl přesvědčeným marxistou-leninistou. Psal bystrým, osobitým jazykem a snažil se zabývat marxismem jako vážnou filosofií spíše než souborem oficiálních průpovědí. To nemohlo dobře skončit – byl vyloučen ze strany a spáchal sebevraždu.

Druhým příkladem je jugoslávský „samosprávný socialismus“ a zásadní paradox v něm obsažený. Titova oficiální ideologie neustále nabádala lidi, aby se ujali řízení svých životů mimo struktury strany a státu. Úředně povolená média kritizovala osobní lhostejnost a únik do soukromí. Čeho se ale režim obával nejvíc, bylo právě autentické, samosprávné vyjadřování a organizování společných zájmů. Mezi řádky své propagandy vláda naznačovala, že se její oficiální návody nemají brát příliš doslova, že si ve skutečnosti přeje cynický postoj vůči své vlastní ideologii. Největší katastrofou pro režim by bylo, kdyby jeho vlastní ideologie byla brána vážně a jeho poddaní podle ní jednali.

Zvláště pronikavé bylo Havlovo odsouzení pokrytectví, jež bylo vlastní západnímu marxismu a „socialistické opozici“ v komunistických zemích. Všimněme si téměř naprosté nepřítomnosti teoretické konfrontace se stalinismem v dílech frankfurtské školy v kontrastu s její trvalou posedlostí fašismem. Standardní omluvou bylo, že kritici z frankfurtské školy nechtěli oponovat komunismu příliš otevřeně z obavy, že by hráli do rukou studenoválečníků v západních zemích, kde žili. Zřejmě to ale je omluva nedostatečná – kdyby byli zahnáni do úzkých a museli říci, kde ve studené válce stojí, byli by zvolili západní liberální demokracii (jako to výslovně učinil Max Horkheimer v některých svých pozdních pracích). „Stalinismus“ byl traumatickým tématem, o němž frankfurtská škola musela mlčet – mlčení bylo pro její členy jediným způsobem, jak udržet základní solidaritu se západní liberální demokracií, aniž by ztratili svou masku radikální levicovosti.

Když se nakonec připojili k západnímu systému, zaujali obdobný postoj jako „demokratická socialistická opozice“ v Německé demokratické republice. Třebaže členové opozice kritizovali vládu komunistické strany, přijali základní předpoklad režimu – že Spolková republika Německo je neonacistickým státem, přímým dědicem nacistického režimu a že je tudíž třeba za každou cenu chránit existenci NDR jako antifašistické bašty. Když byl socialistický systém opravdu ohrožen, opozice jej veřejně podpořila (vezměte si Brechtův postoj vůči východoberlínským dělnickým demonstracím v roce 1953 nebo postoj Christy Wolfové vůči Pražskému jaru). Opozice nadále věřila ve vnitřní reformovatelnost systému, ale argumentovala tím, že opravdová demokratická reforma potřebuje čas. Rychlý rozpad socialismu by podle názoru opozice jen vrátil Německo k fašismu a zardousil utopii „jiného Německa“, kterou přes všechny své hrůzy a nedostatky představovala NDR.

Právě z tohoto důvodu měli opoziční intelektuálové tak hlubokou nedůvěru k „lidu“. V roce 1989 se stavěli proti svobodným volbám, protože si uvědomovali, že pokud k nim dojde, zvolí většina kapitalistický konsumerismus. Jak řekl Heiner Müller, svobodné volby přivedly k moci Hitlera. Tutéž hru hráli mnozí západní sociální demokraté, poněvadž se cítili mnohem bližší „reformně smýšlejícím“ komunistům než disidentům – ti je jaksi uváděli do rozpaků jako překážka procesu zmírňování napětí. Havlovi bylo jasné, že sovětská intervence v roce 1968 zachránila západní mýtus o Pražském jaru: utopickou představu, že kdyby byli Češi ponecháni sami sobě, přivedli by na svět autentickou alternativu jak reálného socialismu, tak reálného kapitalismu. Kdyby ale ve skutečnosti armády Varšavského paktu v srpnu 1968 neintervenovaly, buď by si české vedení muselo vynutit kázeň a Československo by bylo zůstalo zcela komunistickou zemí, nebo by se muselo proměnit v „normální“ západní kapitalistickou společnost (byť možná se skandinávským sociálnědemokratickým zabarvením).

Havel také rozeznal podvodnost toho, co bych nazval „interpasivní socialismus“ západní akademické levice. Tito levičáci se nezajímají o aktivitu – jenom o „autentickou“ zkušenost. Dovolují si jít na Západě za svými dobře placenými akademickými kariérami a přitom používat idealizovaného Jiného (Kubu, Nikaraguu, Titovu Jugoslávii) jako materiál pro své ideologické sny: sní prostřednictvím Jiného, ale obracejí se k němu zády, jestliže naruší jejich sebeuspokojení tím, že se vzdá socialismu a zvolí liberální kapitalismus. Co je zde zvlášť zajímavé, je vzájemné nepochopení mezi západní levicí a disidenty jako byl Havel. V očích západní levice byli disidenti na Východě příliš naivní ve své víře v liberální demokracii – odmítnutím socialismu vylili z vaničky s vodou i dítě. Podle disidentů s nimi hrála západní levice povýšeneckou hru tím, že nechtěla nic vědět o opravdové tvrdosti totality. Myšlenka, že se disidenti nějak provinili tím, že se nechopili jedinečné příležitosti nabídnuté rozpadem socialismu, aby vynalezli opravdovou alternativu ke kapitalismu, byla čistým pokrytectvím.

Při pitvání pozdního socialismu si Havel vždy uvědomoval, že západní liberální demokracie má daleko k tomu, aby splňovala ideály autentického společenství a „života v pravdě“, kvůli kterým se on a ostatní disidenti stavěli proti komunismu. Havel byl tak postaven před problém, jak spojit odmítnutí „totalitarismu“ s potřebou kritického přístupu k západní demokracii. Jeho řešením bylo následovat Heideggera a spatřovat v technické aroganci kapitalismu, v jeho šíleném tanci samočinně rostoucí produktivity výraz zásadnějšího transcendentálně-ontologického principu – „vůle k moci“, „instrumentálního rozumu“ – stejně zřejmého v komunistickém pokusu o předehnání kapitalismu. To byl Adornův a Horkheimerův argument v Dialektice osvícenství, kde jako první provedli osudný posun od konkrétní společenskopolitické analýzy k filosoficko-antropologickému zobecnění, jímž „instrumentální rozum“ přestává být zakotven v konkrétních kapitalistických společenských vztazích a je namísto toho postulován jako jejich kvazi transcendentální „základ“. V okamžiku, kdy Havel přijal Heideggerovo útočiště v kvazi antropologickém nebo filosofickém principu, ztratil stalinismus svou osobitost, svou zvláštní politickou dynamiku, a změnil se prostě v jiný příklad tohoto principu (čehož dokladem je Heideggerova poznámka v jeho Úvodu do metafyziky, že dlouhodobě jsou ruský komunismus a amerikanismus „metafyzicky jedno a totéž“).

Keane se pokouší zachránit Havla z této tísnivé situace zdůrazňováním dvojznačné povahy jeho intelektuálního dluhu vůči Heideggerovi. Heidegger i Havel pojímají komunismus jako veskrze moderní režim, jako nafouklou karikaturu moderního života s mnoha tendencemi vlastními západní společnosti – technickou arogancí a s ní spojeným drcením lidské individuality. Avšak na rozdíl od Heideggera, jenž jakýkoli aktivní odpor vůči společensko-technickému rámci vylučoval („zachránit nás může jen Bůh“, jak se vyjádřil v jednom rozhovoru uveřejněném po jeho smrti), Havel věřil ve výzvu „zdola“ – v nezávislý život „občanské společnosti“ mimo rámec státní moci. „Moc bezmocných“, argumentoval Havel, spočívá v sebeorganizaci občanské společnosti, která vzdoruje „instrumentálnímu rozumu“ ztělesňovanému státem a technickými aparáty kontroly a nadvlády.

Myšlenku občanské společnosti považuji za problematickou ze dvou důvodů. Zaprvé, protiklad mezi státem a občanskou společností působí stejně tak v neprospěch svobody a demokracie jako v jejich prospěch. Tak například „morální většina“ ve Spojených státech vystupuje (a je také účinně organizována) jako odpor místní občanské společnosti vůči regulativním zásahům liberálního státu – výrazným příkladem je v tomto smyslu nedávné vyloučení darwinismu ze školních osnov v Kansasu. Takže zatímco ve specifickém případě „pozdního socialismu“ odkazuje myšlenka občanské společnosti na otevírání prostoru odporu vůči „totalitní“ moci, neexistuje žádný podstatný důvod, proč by tato myšlenka nemohla poskytovat prostor pro všechny politicko-ideologické protiklady, jež soužily komunismus, včetně nacionalismu a opozičních hnutí protidemokratické povahy. Ty jsou autentickým výrazem občanské společnosti – občanská společnost vyznačuje území otevřeného boje, území, na němž se protiklady mohou samy vyjadřovat bez záruky, že vyhraje „pokroková“ strana.

Zadruhé, občanská společnost v Havlově pojetí není ve skutečnosti rozvinutím Heideggerova myšlení. Podstatou moderní techniky nebyl pro Heideggera soubor institucí, praktických postupů a ideologických postojů, jemuž lze odporovat, nýbrž sám ontologický horizont určující, jak dnes zakoušíme Bytí, jak se nám odemyká sama realita. Z toho důvodu by Heidegger shledal koncepci „moci bezmocných“ podezřelou, polapenou v logice vůle k moci, kterou se sama snaží odsoudit.

Havel chápal, že kapitalismem nelze dosáhnout „život v pravdě“, a tato skutečnost ve spojení s jeho rozhodujícím nezdarem - nepochopením původu svého vlastního kritického nutkání - jej tlačila směrem k ideologii New Age. Ačkoliv komunistické režimy většinou uboze ztroskotaly, přičemž způsobovaly teror a bídu, otevíraly současně prostor utopickým nadějím, jež mimo jiné přispěly ke ztroskotání samotného komunismu. Co antikomunističtí disidenti jako Havel přehlížejí tedy je, že sám prostor, z něhož teror a bídu kritizují a odsuzují, byl otevřen a udržován pokusem komunismu vyhnout se logice kapitalismu. To vysvětluje, proč Havel neustále zdůrazňoval, že kapitalismus ve své tradiční, brutální formě nemůže splnit velká očekávání jeho antikomunistického zápasu – vítězství autentické lidské solidarity atd. Proto na druhé straně Václav Klaus, Havlův pragmatický dvojník, odbývá Havla jako „socialistu“.

I ta „nejtotalitnější“ stalinistická ideologie je radikálně dvojznačná. Ačkoli vesmír stalinistické politiky byl bezpochyby vesmírem pokrytectví a libovůle teroru, koncem třicátých let symbolizovaly velké sovětské filmy (např. trilogie o Gorkém) pro diváky napříč Evropou autentickou solidaritu. V jednom pamětihodném filmu o občanské válce je matka s mladým synem odhalena jako kontrarevoluční špión. Skupina bolševiků ji soudí a starý bolševik na začátku procesu požaduje, aby rozsudek byl přísný, ale spravedlivý. Poté, co žena přizná svůj zločin, soud (neformální kolektiv bolševických vojáků) rozhodne, že ji k nepřátelské činnosti přiměla její těžká sociální situace. Je proto odsouzena k tomu, aby se plně zapojila do nového socialistického kolektivu, naučila se psát a číst a získala náležité vzdělání, zatímco jejímu synovi, který je nemocen, se má dostat řádné lékařské péče. Překvapená žena vypukne v pláč, neschopna pochopit shovívavost soudu, a starý bolševik pokyvuje: „Ano, je to přísný, ale spravedlivý rozsudek!“ Bez ohledu na to, jak manipulativní takové scény byly a jak byly vzdáleny skutečnosti „revoluční spravedlnosti“, svědčily nicméně o nově chápané spravedlnosti a jako takové nabízely divákům nová etická měřítka, jimiž mohla být měřena skutečnost.

Pokud jde o Havla, zdá se, že je slepý vůči faktu, že jeho vlastní odpor vůči komunismu byl umožněn rozsahem utopie vytvořené a udržované komunistickým režimem. Takže si uvědomujeme tragikomickou nedůstojnost jeho nedávného eseje uveřejněného v New York Review of Books pod názvem „Kosovo a konec národního státu“. Havel se v něm pokouší říci, že bombardováním Jugoslávie povýšilo NATO lidská práva nad práva státu, že útok aliance NATO na Federativní republiku Jugoslávii bez přímého mandátu OSN nebyl nezodpovědným aktem agrese nebo neúctou k mezinárodnímu právu. Naopak, podle Havla byl inspirován úctou k právu stojícímu výš než právo, jež ochraňuje státní svrchovanost. Spojenci jednali z úcty k lidským právům, jak to diktuje jak svědomí, tak mezinárodní smlouvy.

Havel se dále dovolává tohoto „vyššího práva“, když tvrdí, že „lidská práva, lidské svobody … a lidská důstojnost mají své nejhlubší kořeny někde mimo vnímatelný svět … zatímco stát je výtvor lidský, lidské bytosti jsou výtvory Boží.“ Jako by říkal, že armádám NATO bylo dovoleno porušit mezinárodní právo, jelikož jednaly jako přímé nástroje Božího „vyššího práva“ – jasný případ náboženského fundamentalismu. Havlovo tvrzení je dobrý příklad toho, čemu Ulrich Beck v článku v Süddeutsche Zeitung v dubnu tr. říká „militaristický humanismus“ či dokonce „militaristický pacifismus“. Problém tohoto přístupu není v tom, že je inherentně protikladný, že je jakýmsi orwellovským „mír je válka“. Zásahu NATO nečelíme nejlépe ani pacifisticko-liberálním argumentem, že „více bomb a vraždění nikdy nepřináší mír“ (není ani třeba říkat, že to není pravda). Nestačí také poukazovat na to, jak by učinil marxista, že cíle bombardování nebyly voleny s na základě morálních ohledů, nýbrž byly určovány geopolitickými a ekonomickými zájmy. Hlavní problém Havlova argumentu je v tom, že zásah je představován, jako by byl podniknut kvůli obětem nenávisti a násilí – tj. zdůvodněn odpolitizovaným odvoláním na univerzální lidská práva.

Zpráva Stevena Erlangera o utrpení kosovských Albánců v květnovém vydání New York Times měla titul „Jedna kosovská žena - symbol utrpení“. Tato žena je od počátku identifikována jako bezmocná oběť okolností zbavená politické identity, redukovaná na pouhé utrpení. Jako taková je mimo politické vzájemné obviňování – na jejím programu není nezávislé Kosovo, chce prostě, aby měla tu hrůzu za sebou:

Podporuje nezávislé Kosovo?

„Víte, je mi jedno, jestli je to nebo ono,“ řekla Meli. „Chci jenom, aby to všecko skončilo a abych se zase cítila dobře, cítila se dobře u nás a ve svém domě s přáteli a s rodinou.“

Její podpora zásahu NATO se zakládá na jejím přání, aby ta hrůza skončila:

Přeje si urovnání, jež sem přivede cizince „s nějakou silou za sebou“. Je jí jedno, kdo ti cizinci budou.

Sympatizuje se všemi:

„Je to tragické pro všechny,“ říká Meli. „Je mi líto Srbů, kteří byli vybombardováni a umřeli, a je mi líto mých vlastních lidí. Ale možná teď přijde závěr, urovnání navždy. To by bylo báječné!

Meli je ideální subjekt-oběť, které přišlo NATO na pomoc: nikoli politický subjekt s jasným programem, nýbrž subjekt bezmocného utrpení, někdo, kdo sympatizuje se všemi trpícími stranami konfliktu polapen v šílenství tamní srážky, která může být zastavena jen zásahem dobrotivé cizí moci.

Základním paradoxem bombardování Srbska aliancí NATO není to, o čem znovu a znovu mluvili západní odpůrci války, totiž že pokusem zastavit etnickou čistku v Kosovu spustilo NATO čistku ve větším rozsahu a vyvolalo právě tu humanitární katastrofu, které chtělo zabránit. Hlubší paradox se týká ideologie výběru obětí: když NATO zasáhlo na ochranu kosovských obětí, zajistilo současně, že zůstanou oběťmi, obyvateli zpustošené země s pasivní populací – nebyli povzbuzováni, aby se stali aktivní politicko-vojenskou silou schopnou bránit sama sebe. Tady se setkáváme se základním paradoxem výběru oběti: onen Jiný, jenž má být ochráněn, je dobrý potud, pokud zůstává obětí (právě proto jsme bombardováni obrazy bezmocných kosovských matek, dětí a starých lidí, kteří vypravují příběhy svého utrpení). V okamžiku, kdy se už Jiný nechová jako oběť, nýbrž chce sám vracet rány, mění se náhle jakoby kouzlem v teroristu, fundamentalistu, Jiného, který obchoduje drogami. Tato ideologie globálního výběru obětí, identifikace lidského subjektu jako „něčeho, čemu může být ublíženo“, se dokonale hodí dnešnímu globálnímu kapitalismu, ačkoliv většinou zůstává pro veřejnost neviditelná.

Havel chválil bombardování Jugoslávie aliancí NATO jako první případ vojenského zásahu v zemi s plnou suverenitou, podniknutého nikoli z nějakého konkrétního ekonomicko-strategického zájmu, nýbrž proto, že tato země porušovala základní lidská práva etnické skupiny. Abychom pochopili lživost jeho tvrzení, srovnejme toto nové moralizování s velkými emancipačními hnutími inspirovanými Gándhím a Martinem Lutherem Kingem. Tato hnutí byla zaměřena nikoli proti zvláštní skupině lidí, nýbrž proti konkrétní (rasistické, kolonialistické) institucionalizované praxi. Představovala kladný, všezahrnující postoj, jemuž bylo cizí vylučování „nepřítele“ (bělochů, anglických kolonizátorů). Tento postoj se dovolával nepřítelova smyslu pro morálku a žádal jej, aby učinil něco, co by mu vrátilo jeho vlastní morální důstojnost. Převládající formou dnešního „politicky korektního“ moralizování je naopak nietzscheovský resentiment a závist: je to falešné gesto zneuznávání politiky, zaujímání „morálního“, odpolitizovaného stanoviska za účelem silnější politické argumentace. Je to zvrácená verze Havlovy „moci bezmocných“: bezmocnost může být manipulována jako úskok k získání větší moci, přesně tak jako se dnes ten, kdo chce dát svému hlasu větší sílu, musí legitimovat jako nějaká (potenciální nebo skutečná) oběť moci.

Konečným důvodem tohoto moralizujícího odpolitizování je odstoupení od marxistického historickopolitického projektu. Ještě před několika desetiletími lidé diskutovali o politické budoucnosti lidstva – zvítězí kapitalismus nebo bude nahrazen komunismem, případně jinou formou „totalitarismu“? – přičemž mlčky předpokládali, že společenský život bude nějakým způsobem pokračovat. Dnes si snadno dokážeme představit vyhubení lidského rodu, je však nemožné představit si radikální změnu společenského systému – i když život na Zemi zmizí, kapitalismus zůstane nějakým způsobem nedotčen. Zklamaní levičáci, kteří jsou přesvědčeni, že radikální změna existujícího liberálně-demokratického kapitalistického systému už není možná, ale kteří nejsou s to zříci se své zanícené oddanosti ke globální změně, v této situaci investují svou přebytečnou politickou energii do abstraktního a nadmíru strnulého moralizujícího postoje.

Při nedávném setkání vedoucích západních představitelů věnovaných „třetí cestě“ řekl italský ministerský předseda Massimo d´Alema, že se není třeba bát slova „socialismus“. Clinton a po něm Blair a Schröder prý vypukli ve smích. To říká mnoho o „třetí cestě“, jež je „problematická“ v neposlední míře proto, že vystavuje na odiv neexistenci nějaké „druhé cesty“. Myšlenka „třetí cesty“ se vynořila právě v okamžiku, kdy se – aspoň na Západě – zhroutily tváří v tvář triumfálnímu náporu globálního kapitalismu a jeho pojetí liberální demokracie všechny ostatní alternativy od staromódního konzervatismu až po radikální sociální demokracii. Skutečné poselství „třetí cesty“ spočívá v tom, že neexistuje „druhá cesta“, žádná alternativa globálního kapitalismu, takže jakousi výsměšnou pseudohegelovskou negací negace nás „třetí cesta“ přivádí zpět k cestě první a jediné. Globální kapitalismus s lidskou tváří.

V tom je tedy Havlova tragedie: jeho autentický kritický postoj se stal moralizujícím idiomem, který si cynicky přivlastnili slouhové kapitalismu. Jeho hrdinské setrvávání na nemožném (vzdorovat zdánlivě nepřemožitelnému komunistickému režimu) skončilo službou těm, kdo „realisticky“ argumentují, že jakákoli skutečná změna dnešního světa je nemožná. Tento zvrat není zradou jeho původního etického stanoviska, je ale její vnitřní součástí. Konečné poučení z Havlovy tragedie je tedy kruté, ale nevyhnutné: přímý etický základ politiky se dříve či později převrací ve svou vlastní komickou karikaturu tím, že přejímá právě ten cynismus, proti němuž se původně stavěl.Slavoj Žižek je psychoanalytik a dialekticko-materialistický filozof. Je výskumným pracovníkom Ljubljanskej univerzity a jedným z medzinárodných riaditeľov Centre for Humanities na Birkbeck College v Londýne. Text bol uverejnený v London Review of Books, roč. 21, č. 21, 28. 10. 1999. V skrátenej podobe v časopise Listy 6/2005.
Z angličtiny přeložil Štěpán Steiger.Vaše komentáre:

Peter Zajac-Vanka  (02.02.2006 23:21:48)     
To si zasluhuje mediálnu publicitu
Výborný článok, zasluhuje si publicitu v médiách. Dnes už ľudia vytriezveli z nežno-tevolučného ošiaľu, kde bol Havel hrdinom.
Neoslovil ma ani v decembri 1989 a to som asi vyzeral medzi intelektuálmi ako blbec, pretože všetci Havla okamžite zbožňovali ako sa dnes zbožňujú hviezdy z VyVolených - tiež bol tak zmedializovaný.
Nič proti blonďáčkom s hlbokým prefajčeným hlasom, pijúcim pivo.
Ale charizmu?
Dubček ju mal a keď s nami cestoval ako obyčajný človek autobusom v novembri 1989 ( ešte pred 17.11.pozn) v autobuse Bratislava-Praha, celý autobus bol elektrizovaný.
Otázky sú neodbytné - prečo práve Dubček zahynul potom po havárii na diaľnici a Havel bol celebritou?

Reagovať

  
Michal Bálik  (06.08.2007 15:37:53)     
Rakovina 1939,1948,1989...Maškary...
Je snáď charizma rozhodujúca?
Podľa mňa vôbec nie,ved aj veľký "vodca" nemeckého národa mal obrovskú charizmu a aký to bol šialenec!
dubček je len mýtus,nič viac,celoživotný komunista,ktorý sa na
staré kolená tváril že je sociálny demokrat,v r.1968 podpísal
Moskovské protokoly,ktoré znamenali právne uznanie okupácie a stiahnutie otázky ČSSR z programu BR OSN.
O rok neskôr podpísal ako predseda FZ tzv.pendrekový zákon,aby legalizoval brutálny zásah z 21.8.1969,pri ktorom štb,polícia a ľudové milície mlátili a kopali do vlastných občanov(už ani nebolo treba Rusa,kolaborantov sa vždy nájde dosť)
Taký to bol "hrdina".Po roku 1989 ako predseda FZ nepodpísal tzv. lustračný zákon,napriek tomu ho dodnes slováci oslavujú ako spasilteľa.No raz darmo,Štokholmský syndróm je u nás stále veľmi silný.

Reagovať

Peter Gürtler  (05.02.2006 11:24:38)     
slobodne a vedome rozhodnutie
Na priklade Jiriho Dienstbiera, ako Havlovho suputnika (suputnika nemarxistickeho a v podstate liberalneho) s odstupom casu celkom jasne vidno, ze Havlovo rozhodnutie prestat prihliadat na realny stav veci bolo celkom slobodne a vedome.

Dienstbier (napr.) celkom jasne a otvorene oznacil bombardovanie Srbska a Ciernej Hory ako jasny prejav popretia bazalnych ludskych prav.

Reagovať

V.Neckář jewnior  (05.02.2006 18:23:30)     
Bez komentáře
Peter Zajac: No já nevím mne Dubček připadal intelektualně dost průměrný. A to i třeba ve srovnání s Husákem. I když na rozdíl od něj to byl asi slušný člověk.
Peter Gurtler: Postoje Havlových přátel z disentu k různým vojenským akcím USA/NATO byly vždy různé.
Bombardování YU podporovali např Ruml ml nebo Payne kritizovali jej kromě Dienstbiera Uhl, jeho žena Anna Šabatová, Václav Bělohradský. Proti invazi do Iráku byl i Tomáš Halík který tuším bombardování Jugoslávie podporoval.

Reagovať

  
Peter Gürtler  (06.02.2006 21:51:47)     
Re: Bez komentáře
Neviem, ci sa nasa debata ubera spravnym smerom, ale ked sme uz nacali...

Ved iste, ze postoje kolegov z byvaleho ceskeho disentu sa roznia, clanok ale hovoril asi o inom - o schopnosti "ostat filozofom, i ked sa stanem panovnikom".

Obaja, Havel i Dienstbier predstavovali vrcholnych europskych politikov, blizsie k svojmu autentickemu moralnemu presvedceniu vsak ostal i podla mna iba jeden z nich.

Reagovať

     
Peter Zajac-Vanka  (06.02.2006 23:11:03)     
Aha, tu je problém, Peter G.
Tak tu je problém zamotania sa našej diskusie:

Vaše tvrdenie:POSTOJE KOLEGOV Z BÝVALÉHO DISENTU.

Nechcem sa pridávať k tomuto uhlu pohľadu zámerne, pretože asi si dnes môžem úprimne povedať, že aj keď som nebol ani Štb, ani člen KS, a dokonca ani nie aktívny zväzácky funkcionár, považujem sa za človeka stojaceho na "opačnej strane barikády" zvanej disent.
Prečo?
Zmena režimu ma pripravila o profesiu i o pomaly, bez straníckej príslušnosti a len odborne, budovanú kariéru ( v 33 roku som bol pracovník zahraničného obchodu, a úspešný i bez červenej knižky) a dodnes som sa nevrátil na životnú úroveň, ktorú som mal ( pomerne, nie v absolútnom vyjadrení) už v roku 1989. Videl som priveľa falošnosti ( aj u bývalých členov disentu a Havla zvlášť) a hlúpeho rozhodovania o osudoch občanov Československa, aby som sa nevyjadroval z iného uhlu pohľadu na Václava Havla:
Jeho filozofické postoje sú možno fajn pre partu pri pive a možno i pre pôdu akademického seminára, ale že zobral tú drzosť pokrútiť osudy miliónov ľudí zas v opačnom znamienku ako tí, voči ktorým pán Havel disentoval, to je dodnes neodpustiteľné a neospravedlniteľné. Dodnes mi znie to heslo: "Nie sme ako ONI." A ja vždy pridám - "lebo sme horší"...

Práve preto som odporúčal článok medializovať - sú v ňom časti, ktoré doteraz málokto tušil v súvislosti s Havlom, ako ho príliš pozitívne "spromovali" masmédiá.

Nechcem, aby sme sa rozdiskutovali o dobe a o postojoch, ale teraz máte pred sebou uhol pohľadu na osobnosť Václava Havla tak, ako ho berú tí, ktorí "prekukli" jeho filozofiu, v ktorej je priveľa chýb na to, aby mohol byť tak bezo zbytku obdivovaný a uznávaný.
Nemôžem si pomlcť, nikdy sa nebude dať rovnať a ani postaviť vedľa osobnosti T.G.Masaryka, napríklad.

Reagovať

Peter Zajac-Vanka  (05.02.2006 22:39:17)     
Dienstbier ano, Havel ne
Myslím, že ste to presne trafili: Správnym človekom na správnom mieste po novembri 1989 mal byť Jiří Dienstbier a nie Václav Havel.
No ale o tom je politický Holywood - Havel svojimi absurditami bol viac bohém a viac zodpovedal idolu, ktorého bolo možné VyVoliť ako Dienstbier.
Čo sa týka Dubčeka, tých dvadsať rokov po roku 1968, ako ich mohol prežiť Dubček, by zlomilo každého, ale ostal prostým a zrozumiteľným a asi to bolo zlé, že chcel socializmus, na rozdiel od Havla a Dienstiera.

Reagovať

jingting17  (02.05.2019 12:28:14)     
nike air max
[url=http://www.pandorauk.us.com/]pandora charms[/url]
[url=http://www.goyardbag.us.com/]goyard bag[/url]
[url=http://www.katespadepurses.us.com/]kate spade[/url]
[url=http://www.airmax-2018.us.com/]air max 2018[/url]

Reagovať

laurie  (19.05.2019 06:22:46)     
Mont Blanc Refills
[url=http://www.pandoracanadas.ca/]Pandora Charms[/url]
[url=http://www.balenciagashoes.ca/]Balenciagas[/url]
[url=http://www.adidas-trainersuk.org.uk/]Adidas[/url]
[url=http://www.coachbagsoutlet.us/]Coach[/url]

Reagovať

dominick  (03.07.2019 21:52:36)     
Karen Millen Dresses
[url=http://www.kd-11.us.org/]Nike KD[/url]
[url=http://www.fjallraven.org.uk/]Fjallraven Sale[/url]
[url=http://www.northfacejacket.us.org/]North Face Outlet[/url]
[url=http://www.goldengoosesneakers.co.uk/]Golden Goose Sneakers[/url]

Reagovať

sihong5  (07.07.2019 19:43:02)     
jordan retro 11
[url=http://www.goyard.in.net/]goyard wallet[/url]
[url=http://www.skechers-shoe.us.com/]skechers[/url]
[url=http://www.birkenstocksandalssale.us.com/]birkenstock[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.ca/]nike air max[/url]

Reagovať

linda  (13.08.2019 07:49:14)     
Converse Canada
[url=http://www.nikeairmaxshoes.us/nike-50-mens-2019_6643.html]Nike 5.0 Mens 2019[/url]
[url=http://www.yeezytrainers.org.uk/yeezy-wave-runner-700-release-date-2019_2581.html]Yeezy Wave Runner 700 Release Date 2019[/url]
[url=http://www.yeezyadidas-shoes.us/official-yeezy-store_5527.html]Official Yeezy Store[/url]
[url=http://www.yeezyadidas-shoes.us/adidas-skate-shoes-high-tops_2924.html]Adidas Skate Shoes High Tops[/url]

Reagovať

leigh  (16.08.2019 23:06:39)     
Adidas Originals Ultra Boost
[url=http://www.monclercanada.ca/]Moncler Coat[/url]
[url=http://www.valentinoshoessale.us/]Valentino Shoes[/url]
[url=http://www.moncler-jacket.org.uk/]Moncler Outlet[/url]
[url=http://www.timberland-uk.co.uk/]Timberland[/url]

Reagovať

magaret  (28.09.2019 05:09:21)     
Pandora Jewelry
[url=http://www.adidasyeezy.ca/]Yeezy Shoes[/url]
[url=http://www.christianlouboutinredbottoms.us/]Red Bottom Shoes[/url]
[url=http://www.champion-canada.ca/]Champion Hoodie[/url]
[url=http://www.katespade-purses.us.com/]Kate Spade Bags[/url]

Reagovať

david  (14.10.2019 03:16:03)     
Bape Hoodie
[url=http://www.hydroflaskuk.co.uk/]Hydro Flask 40 OZ[/url]
[url=http://www.katespade-bags.ca/]Kate Spade[/url]
[url=http://www.merrell-shoes.us/]Merrell Boots[/url]
[url=http://www.hugobosssuits.us/]Hugo Boss Jeans[/url]

Reagovať

james  (14.10.2019 23:04:43)     
Salomon Xa Pro 3d
[url=http://www.birkenstocksandalssale.us/]Birkenstock Sandals[/url]
[url=http://www.northfacejacket.us/]North Face Jacket[/url]
[url=http://www.kyrie5-shoes.us/]Kyrie Irving Shoes[/url]
[url=http://www.lebron16.ca/]Lebron 16 Shoes[/url]

Reagovať

antonio  (25.10.2019 00:13:35)     
Toms Womens Shoes
[url=http://www.longchampbackpackbags.us/]Longchamp[/url]
[url=http://www.air-max720.us/]Air Max 90[/url]
[url=http://www.nikeuk-trainers.org.uk/]Nike UK[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals-outlet.us/]Birkenstock Clearance[/url]

Reagovať

sandra  (01.11.2019 16:58:58)     
Skechers
[url=http://www.bapehoodieoutlet.us/]Bape Hoodie[/url]
[url=http://www.skecherssandals.co.uk/]Skechers Sandals[/url]
[url=http://www.swarovskicrystaloutlet.us/]Swarovski Crystal[/url]
[url=http://www.salvatoreferragamo.org.uk/]Ferragamo Shoes[/url]

Reagovať

jerry  (15.01.2020 23:36:55)     
Vans Slip On
[url=http://www.merrellshoes.us.com/]Merrell[/url]
[url=http://www.belstaff.org.uk/]Belstaff Overshirt[/url]
[url=http://www.canadagoose-canada.ca/]Canada Goose Sale[/url]
[url=http://www.hogan.us.com/]Hogan Sale[/url]

Reagovať

ronald  (31.01.2020 18:23:55)     
Fitflop
[url=http://www.nikehuarache.ca/]Nike Outlet[/url]
[url=http://www.aldoshoesoutlet.us/]Aldo Shoes[/url]
[url=http://www.vans-shoes.org.uk/]Vans Old School[/url]
[url=http://www.nike-outlet.ca/]Nike Outlet[/url]

Reagovať

james  (03.02.2020 06:29:32)     
Off White Hoodie
[url=http://www.birkenstock.us.org/]Birkenstock Outlet[/url]
[url=http://www.adidas-yeezy.us.org/]Yeezy Boost 350[/url]
[url=http://www.boseheadphones.us.org/]Bose Headphones[/url]
[url=http://www.canadagoose-canada.ca/]Canada Goose Outlet[/url]

Reagovať

ernest  (09.02.2020 07:58:01)     
Nike Air Max
[url=http://www.pandoracanada-jewelry.ca/]Pandora Canada[/url]
[url=http://www.dieselunderwear.us/]Diesel Jeans Women[/url]
[url=http://www.bape-hoodie.co.uk/]Bape[/url]
[url=http://www.beatssolo3.ca/]Beats Studio 3[/url]

Reagovať

ronald  (09.02.2020 14:56:13)     
Balenciaga Sneakers
[url=http://www.pandorajewelryca.ca/]Pandora Canada[/url]
[url=http://www.ultraboost.ca/]Ultra Boost Uncaged[/url]
[url=http://www.beatsstudio3.ca/]Powerbeats Pro[/url]
[url=http://www.yeezyadidas.co.uk/]Yeezy Boost 350 V2[/url]

Reagovať

ronald  (16.02.2020 22:48:41)     
Kate Spade Bags
[url=http://www.filatrainers.co.uk/]Fila Dress[/url]
[url=http://www.yeezy750.us/]Yeezy Boost[/url]
[url=http://www.nike-shoes.us/]Nike Store[/url]
[url=http://www.brooks-shoes.us.com/]Brooks Beast[/url]

Reagovať

linda  (17.02.2020 01:17:52)     
Kevin Durant Shoes
[url=http://www.bosewirelessheadphones.co.uk/]Bose Speakers[/url]
[url=http://www.uggs-forwomen.us/]Ugg Slippers[/url]
[url=http://www.pandoracanada.ca/]Pandora[/url]
[url=http://www.asicsshoes.ca/]Asics[/url]

Reagovať

ronald  (27.02.2020 00:00:02)     
Calvin Klein
[url=http://www.woolrichjackets.us/]Woolrich Outlet[/url]
[url=http://www.goyardbags.us.org/]Goyard Card Case[/url]
[url=http://www.airmaxshoes.us/]Nike Shoes[/url]
[url=http://www.goyardbags.ca/]Goyard[/url]

Reagovať

ernest  (05.03.2020 13:53:41)     
Kate Spade
[url=http://www.filashoesshirt.us/]Fila Shoes[/url]
[url=http://www.giuseppe.org.uk/]Giuseppe Zanotti Sale[/url]
[url=http://www.merrellboots.us/]Merrell Shoes[/url]
[url=http://www.coachpurses.us/]Coach Purses[/url]

Reagovať

antonio  (05.03.2020 15:02:57)     
Yeezy Shoes
[url=http://www.ralphlaurenshirt.co.uk/]Polo Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.burberryshirt.org.uk/]Burberry Bags[/url]
[url=http://www.hydroflasks.us.com/]Hydro Flask Sale[/url]
[url=http://www.bapehoodie.us.org/]A Bathing Ape[/url]

Reagovať

david  (12.03.2020 10:48:12)     
Birkenstock Canada
[url=http://www.goldengoosesneakerssale.us.org/]Golden Goose Shoes[/url]
[url=http://www.lebron-17.us.com/]Lebron 17[/url]
[url=http://www.montblancs.ca/]Mont Blanc Ballpoint Pen[/url]
[url=http://www.vansoldskool.co.uk/]Vans Old Skool[/url]

Reagovať

ronald  (20.03.2020 12:40:55)     
Coach Bags
[url=http://www.chaussurenikeofficiel.fr/]Air Max 97[/url]
[url=http://www.goldengoosesneakerssale.co.uk/]Golden Goose Sneakers[/url]
[url=http://www.puma.org.uk/]Puma Suede Trainers[/url]
[url=http://www.offwhiteoutletstore.com/]Off White[/url]

Reagovať

  
 (10.01.2021 12:38:24)     
Re: Coach Bags
Medicine information for patients. Drug Class. <a href="https://viagra4u.top">how can i get generic viagra online</a> in the USA. Some trends of medicine. Get now.
<a href=https://peteskis.com/2020/12/15/ampicillin-cost/#comment-370451>Everything about medication.</a> <a href=https://happilyeverblog.com/10-bible-verses-when-you-feel-depressed/#comment-2751>Everything trends of medicines.</a> <a href=http://korat.nfe.go.th/muangyang/index.php?name=webboard&file=read&id=22>Best what you want to know about drugs.</a> 2e8668b

Reagovať

marianne  (24.03.2020 11:26:20)     
Fitflop
[url=http://www.merrellshoes.us.com/]Merrell Sandals[/url]
[url=http://www.christianlouboutinredbottomshoes.us/]Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.ferragamo-shoes.org.uk/]Ferragamo Loafers[/url]
[url=http://www.nikeoffwhite.co.uk/]Off White Hoodie[/url]

Reagovať

david  (04.04.2020 11:28:45)     
Giuseppe Zanotti
[url=http://www.louboutinredbottoms.us/]Christian Louboutin Sneakers[/url]
[url=http://www.balenciagatrainers.co.uk/]Balenciaga Runners[/url]
[url=http://www.pandorarings.us/]Pandora Jewelry[/url]
[url=http://www.jordanshoestores.com/]Jordan Retro[/url]

Reagovať

ernestine  (30.04.2020 12:21:19)     
Fitflop Shoes
[url=http://www.miumius.us/]Miu Miu Tote Bags[/url]
[url=http://www.coachbagsoutlet.co.uk/]Coach Bags[/url]
[url=http://www.jordanbasketballshoes.us/]Jordan Shoes[/url]
[url=http://www.nfljerseyswholesale.us.org/]NFL Shop[/url]

Reagovať

linda  (04.05.2020 17:17:28)     
Karen Millen UK
[url=http://www.juicycouture.us.org/]Juicy Couture Jewelry[/url]
[url=http://www.hogan.us.com/]Hogan Trainers[/url]
[url=http://www.redbottomshoesforwomen.us/]Red Bottom Shoes For Women[/url]
[url=http://www.monclers.co.uk/]Moncler[/url]

Reagovať

ernest  (05.05.2020 22:29:52)     
Supreme Clothing
[url=http://www.giuseppezanotti.us.org/]Giuseppe Zanotti[/url]
[url=http://www.pandorashop.us/]Pandora Jewelry[/url]
[url=http://www.woolrich.us.com/]Woolrich Jacket[/url]
[url=http://www.uggsnowboots.us/]Ugg Boots[/url]

Reagovať

ronald  (21.05.2020 07:37:20)     
Bape
[url=http://www.thenorthfacejackets.ca/]North Face Jackets[/url]
[url=http://www.christianlouboutin-store.us/]Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.pandoracanadacharmsjewelry.ca/]Pandora Jewelry Canada[/url]
[url=http://www.pandora-charms.ca/]Pandora[/url]

Reagovať

karina  (21.05.2020 18:17:51)     
Bape Shirt
[url=http://www.adidasshoes.us.com/]Adidas Ultra Boost[/url]
[url=http://www.lebron-17.us.com/]Lebrons 15[/url]
[url=http://www.fitflopshoessale.us/]Fitflop Sandals[/url]
[url=http://www.louboutinshoes.ca/]Red Bottoms[/url]

Reagovať

antonio  (13.06.2020 19:31:08)     
Curry Shoes
[url=http://www.columbiaclothing.us/]Columbia Outlet[/url]
[url=http://www.pandorauk.us.com/]pandora[/url]
[url=http://www.bottegavenetabags.us/]Bottega Veneta Handbags[/url]
[url=http://www.adidas-nmd.ca/]Nmd Shoes[/url]

Reagovať

ronald  (06.07.2020 22:51:25)     
Balenciagas
[url=http://www.salomontrainers.org.uk/]Salomon Trainers[/url]
[url=http://www.pandorajewelryoff.us.org/]Pandora Charms[/url]
[url=http://www.todsshoes.org.uk/]Tods[/url]
[url=http://www.champion-canada.ca/]Champion Sweatshirt[/url]

Reagovať

ernestine  (07.07.2020 13:11:44)     
Supreme
[url=http://www.jimmychoos.us/]Jimmy Choo Shoes[/url]
[url=http://www.fitflopshoesoutlet.us/]Fitflop Sandals[/url]
[url=http://www.katespade-bags.us.org/]Kate Spade Bags[/url]
[url=http://www.christianlouboutins.us/]Christian Louboutin Boots[/url]

Reagovať

thelma  (18.07.2020 04:54:35)     
Curry Shoes
[url=http://www.shoesvans.us/]Vans Store[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com/]Air Max 270[/url]
[url=http://www.geoxshoes.ca/]Geox[/url]
[url=http://www.pumacanadaoutlet.ca/]Puma Outlet[/url]

Reagovať

james  (30.08.2020 22:57:30)     
Supreme Clothing
[url=http://www.yeezy700.us.org/]Yeezy Shoes[/url]
[url=http://www.mcmbackpack.us.org/]MCM[/url]
[url=http://www.lacoste.us.org/]Lacoste Polo[/url]
[url=http://www.lecoqsportifs.co.uk/]Le Coq Sportif Clothing[/url]

Reagovať

sandra  (01.09.2020 21:47:59)     
Fjallraven
[url=http://www.salvatore-ferragamo.us/]Salvatore Ferragamo[/url]
[url=http://www.keds.us.org/]Keds Slip Ons[/url]
[url=http://www.bape.us.org/]Bape Hoodie[/url]
[url=http://www.fitflopshoes.us.org/]Fitflop Slippers[/url]

Reagovať

james  (02.09.2020 05:45:38)     
Air Max 270
[url=http://www.puma-trainers.org.uk/]Puma Sneakers[/url]
[url=http://www.adidas-store.us/]Adidas[/url]
[url=http://www.coachcanadahandbags.ca/]Coach Outlets[/url]
[url=http://www.brookss.us/]Brooks Running Shoes[/url]

Reagovať

katherine  (08.09.2020 02:18:18)     
Jordan Canada
[url=http://www.burberryscarf.us.org/]Burberry[/url]
[url=http://www.offwhites.us.org/]Off White[/url]
[url=http://www.juicy-couture.us.org/]Juicy Couture Tracksuits[/url]
[url=http://www.yeezy700.us/]Yeezy[/url]

Reagovať

magaret  (14.09.2020 02:09:10)     
Kyrie 5
[url=http://www.fitflopcanada.ca/]Fitflop Boots[/url]
[url=http://www.eccosandals.ca/]Ecco Golf Shoes[/url]
[url=http://www.steve-madden.us.com/]Steve Madden Boots[/url]
[url=http://www.ferragamoshoesstore.us/]Salvatore Ferragamo Shoes[/url]

Reagovať

wilma  (15.09.2020 23:24:59)     
Fjallraven
[url=http://www.adidas-yeezys.ca/]Adidas Yeezy[/url]
[url=http://www.cartierrings.us/]Cartier Love Bracelet[/url]
[url=http://www.giuseppeshoes.us.com/]Giuseppe Zanotti Shoes[/url]
[url=http://www.geoxshoes.us.org/]Geox Kids Shoes[/url]

Reagovať

frank  (18.09.2020 11:20:15)     
Pandora Jewelry Official Site
[url=http://www.nikeoutlet.us.org/]Nike Air Max 270[/url]
[url=http://www.hollister-clothing.org.uk/]Hollister[/url]
[url=http://www.nikesfactory.us/]Air Max 720[/url]
[url=http://www.birkenstock-sandals.us.com/]Birkenstock Gizeh[/url]

Reagovať

ronald  (16.10.2020 04:05:44)     
Polo Ralph Lauren
[url=http://www.hugoboss.us.com/]Hugo Boss Jeans[/url]
[url=http://www.canadapandorajewelry.ca/]Pandora Jewelry[/url]
[url=http://www.yeezys380.us/]Yeezy 380[/url]
[url=http://www.supremecanadaclothing.ca/]Supreme Shop[/url]

Reagovať

thelma  (22.10.2020 20:05:59)     
Toms Womens Shoes
[url=http://www.conversehightops.us/]Converse[/url]
[url=http://www.skechersshoesstore.us/]Skechers Store[/url]
[url=http://www.vanss.us/]High Top Vans[/url]
[url=http://www.coach-handbags.us.org/]Coach Wallet[/url]

Reagovať

wilma  (27.10.2020 10:51:37)     
Golden Goose
[url=http://www.versaceshirt.us/]Versace Sneakers[/url]
[url=http://www.championsweatshirts.us/]Champion Clothes[/url]
[url=http://www.levisjeans.ca/]Levis 501[/url]
[url=http://www.moncleroutlet.org.uk/]Moncler Tracksuits[/url]

Reagovať

katherine  (18.11.2020 00:28:18)     
Mont Blanc Fountain Pen
[url=http://www.monclerjacketscanada.ca/]Moncler Jackets[/url]
[url=http://www.lululemonleggings.co.uk/]Lululemon Outlet[/url]
[url=http://www.birkenstockscanada.ca/]Birkenstock Sandals[/url]
[url=http://www.airmaxshoes.us.org/]Nike Air Max[/url]

Reagovať

sandra  (29.11.2020 19:02:56)     
Salomon
[url=http://www.fitflopboots.us/]Fitflop[/url]
[url=http://www.pandoracharms-jewelry.us/]Pandora Earrings[/url]
[url=http://www.ed-hardy.us.org/]Ed Hardy Shirt[/url]
[url=http://www.toryburchsandal.us/]Tory Burch Bags[/url]

Reagovať

sandra  (04.12.2020 07:46:33)     
Toms Shoes
[url=http://www.birkenstockcanadasale.ca/]Birkenstock Sale[/url]
[url=http://www.supremetshirt.org.uk/]Supreme Hoodie[/url]
[url=http://www.nikefactorys.us.com/]Nike Shoes[/url]
[url=http://www.vanss.us/]Vans Slip On[/url]

Reagovať

karina  (16.12.2020 19:24:05)     
Bape Shirt
[url=http://www.championcanadahoodie.ca/]Champion Canada[/url]
[url=http://www.yeezyshoessupply.us/]Yeezy 700[/url]
[url=http://www.salomonshoesstore.us/]Salomon Speedcross 5[/url]
[url=http://www.longchamplepliage.us/]Longchamp Backpack[/url]

Reagovať

linda  (27.12.2020 00:37:42)     
Christian Louboutin Sneakers
[url=http://www.lululemoncanadaoutlet.ca/]Lululemon Canada[/url]
[url=http://www.pradahandbagsoutlet.us/]Pradahand Outlet[/url]
[url=http://www.juicycouture-tracksuit.org.uk/]Juicy Couture Outlet[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com/]Nike Air Max 270[/url]

Reagovať

david  (27.12.2020 15:19:59)     
Polo Ralph Lauren Canada
[url=http://www.ralphlaurendressescanada.ca/]Polo Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.keenshoes.co.uk/]Keens Shoes[/url]
[url=http://www.stevemaddenshoes.ca/]Steve Madden Boots[/url]
[url=http://www.nikeairforce.org.uk/]Nike Air Max[/url]

Reagovať

frank  (28.12.2020 02:54:15)     
MCM
[url=http://www.skechersboots.us.org/]Skechers Boots[/url]
[url=http://www.juicy-couture.ca/]Juicy[/url]
[url=http://www.adidass.us.org/]Adidas Yeezy[/url]
[url=http://www.coachs.us/]Coach Purses[/url]

Reagovať

david  (18.01.2021 21:48:28)     
Louboutin
[url=http://www.birkenstockcanadaonline.ca/]Birkenstock Shoes[/url]
[url=http://www.eccos.us.org/]Ecco Boots[/url]
[url=http://www.thenorthfacejacket.us.org/]The North Face[/url]
[url=http://www.montblancs.us.org/]Montblanc Outlet[/url]
[url=http://www.eccos.us.org/]Ecco Outlets[/url]
[url=http://www.filashoesfactory.us/]Fila Factory[/url]
[url=http://www.katespadehandbags.us.org/]Kate Spade Outlet[/url]
[url=http://www.nikefactorys.ca/]Nike Running Shoes[/url]

Reagovať

frank  (04.02.2021 21:40:49)     
Skechers
[url=http://www.skechersshoescanadaoutlet.ca/]Skechers Outlet[/url]
[url=http://www.tommyhilfigers.us.org/]Tommy Hilfiger Sandal[/url]
[url=http://www.fitflops.ca/]Fitflop Sandals[/url]
[url=http://www.pumaoutlet.us.org/]Puma Basketball Shoes[/url]

Reagovať

ronald  (22.02.2021 00:47:00)     
Yeezy Trainers
[url=http://www.puma-trainers.org.uk/]Puma Shoes[/url]
[url=http://www.pradahandbagsoutlet.us/]Prada[/url]
[url=http://www.mizuno-runningshoes.us/]Mizuno Wave Rider[/url]
[url=http://www.pandorajewelryclearance.us/]Pandora Rings[/url]

Reagovať

jennifer  (03.03.2021 05:52:52)     
Birkenstock
[url=http://www.hollisters.ca/]Hollister Clothing Canada[/url]
[url=http://www.pandorajewelryofficalsite.us/]Pandora Jewelry Offical Site[/url]
[url=http://www.adidascanadaofficialsite.ca/]Adidas Shoes[/url]
[url=http://www.truereligionpant.us/]True Religion Jeans[/url]

Reagovať

laurie  (05.03.2021 20:36:13)     
Vans
[url=http://www.off-white.us.org/]Off White Sneakers[/url]
[url=http://www.birkenstocksandals.us.org/]Birkenstock Sale[/url]
[url=http://www.yeezy-380.us/]Yeezy Boost 350[/url]
[url=http://www.michaelkorsbagscanada.ca/]Michael Kors[/url]

Reagovať

thelma  (16.03.2021 00:17:36)     
Salvatore Ferragamo
[url=http://www.fjallravens.ca/]Fjallraven Kanken Backpack[/url]
[url=http://www.juicycouturetracksuits.us/]Juicy Couture Tracksuit[/url]
[url=http://www.christianlouboutinshoescanada.ca/]Louboutin Heels[/url]
[url=http://www.poloralphlaurencanada.ca/]Polo Ralph Lauren[/url]

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.