hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

12. 12. 2018 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuUkážme si svoje CITY: Výstavba v Bratislave

Bratislava nahlas!

Voľné združenie bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií a A4 – nultý priestor si Vás dovoľujú pozvať na diskusné fórum Bratislava nahlas!, ktoré sa uskutoční v pondelok 14. 3. 2005 o 19.30 hod. v A4 – nultý priestor (bývalé Véčko), Nám. SNP č. 12 v rámci voľnej série diskusií Ukážme si svoje CITY s témou: Výstavba v Bratislave. Diskusia s predstaviteľmi mesta o tom, kam sa uberá súčasná výstavba a územné plánovanie v Bratislave.

(11. 03. 2005)Linka na dnesAllin Cottrell

Profesor Allin Cottrell je šéfom Ekonomickej fakulty americkej Wake Forest University. Je jedným z mála ekonómov, ktorí sa vážne zaoberajú rozpracovávaním marxovskej tradície v modernom svete. Pozor, je to seriózny výskum, nemá nič spoločné s niekdajším „vedeckým komunizmom" reálnosocialistických scholastikov. Spolu s W. Paulom Cockshottom napísal knihu Towards a New Socialism, v ktorej predstavujú nesovietsky model kybernetickej post-kapitalistickej ekonomiky.Osamělý bojovník František Kriegel


Leoš Kyša

vydané 24. 08. 2004 • prečítané 23497x
formát na tlačDesátého dubna uplynulo 95 let od narození bezesporu jednoho z nejstatečnějších a nejzásadovějších českých politiků. Člověka, který pro svou myšlenku dokázal nesčetněkrát nasadit nejen svou materiální existenci, ale i holý život. Paradoxem doby zůstává, že ke konci života, kdy byl ve světě oslavován a připomínán, byla na něj doma házena špína a proti jeho osobě vyvolávána nenávist. Dnes už jméno a život tohoto muže pomalu, a jistě nespravedlivě, odchází do zapomnění. Tímto člověkem nebyl nikdo jiný než lékař, politik a odvážný bojovník František Kriegel.


Těžké mládí

Přestože se svým životem a srdcem stal navždy součástí Československa, narodil se František Kriegel ve Stanislawowu, kdysi na území Rakousko - Uherska, dnešního Polska, jako syn drobného židovského stavitele. Jeho otec záhy umírá, Františkovi bylo v té době necelých jedenáct let, a rodina Krieglových se ocitá prakticky bez příjmů. Jeho matka dostávala od dědečka jen malou finanční podporu a František Kriegel jí už ve svých 14 letech musel dle svých sil pomáhat s obstaráváním živobytí. Protože v té době měl jako žid pramalou šanci se díky diskriminaci uchytit na studiích medicíny ve Lvově odchází do Prahy na lékařskou fakultu Univerzity Karlovi. Na cestu do Prahy dostal od matky 500 korun a šest bílých košil.

V Praze byl fascinován tím, že se k němu všechny instituce chovaly jako k rovnoprávnému občanu bez jakékoliv diskriminace a svou novou vlast si záhy oblíbil. Přesto se však těžce protloukal životem. Aby se uživil, psal adresy, pomáhal v ševcovské dílně či na stavbách a dělal statistu v Národním divadle. Živil se i prodejem párků na fotbalovém hřišti. Podle vzpomínek jeho manželky Rivy si však, sám fotbalista, víc hleděl zápasu nežli prodeje. Takto konfrontován s bídou a sociální nespravedlností není divu, že se angažuje v levicovém hnutí mládeže a v roce 1931 vstupuje do KSČ v přesvědčení, že tato strana je pravdivá, čistá a že bude vytvářet podmínky pro šťastlivější život lidí, přesně tak jako hlásala ve svých prohlášeních a teoriích. Jako žid také vždy věřil, že antisemitismus nevyřeší sionismus, ani nacionalismus, ale jen komunismus. Proto také později, v poválečné době těžce nesl projevy antisemitismu v socialistických zemích. V roce 1934 získává doktorát ze všeobecného lékařství a nastupuje na I. interní kliniku v Praze. Záhy, v prosinci 1936, však odjíždí bojovat jako dobrovolník proti Frankistům do Španělska. Jistě v té chvíli netušil, že se jeho "válečné dobrodružství" protáhne na dlouhých osm let.

Na španělských a čínských bojištích

Ve Španělské republikánské armádě působí nejdříve jako lékař stanoviště první pomoci. Za rok se stává náčelníkem zdravotnické služby 11.brigády a později náčelníkem zdravotnické služby 45. mezinárodní divize. Už zde projevil dvě vlastnosti, které později vysvětlovali celé jeho pozdější počínání - odvahu a toleranci k cizím názorům. Bývalý interbrigadista Hofman na něj vzpomíná jako na vzácného, čestného a obětavého člověka: "Podřídit všechny své síly, schopnosti a celé své počínání svému přesvědčení bez ohledu na osobní následky, to byl jeden z nejcharakterističtějších rysů povahy Františka Kriegla." Jeho sekretář J. Ministral Maria dodává: "I když kolem padaly bomby, jeho hlas se nezachvěl." Později si ve španělském tisku vzpomíná i na jednu zajímavou událost. "Když jsme se ubytovali ve venkovském domě u Tarragony, tak na stěně obývací místnosti visel obraz nejsvětějšího srdce Ježíšova. Politický komisař k tomu učinil několik posměšných poznámek a gest, jenž Kriegel okamžitě přerušil tvrdým hlasem: Nevěříš-li, soudruhu komisaři, nevysmívej se, není to náš dům." Major Kriegel těžce nesl porážku demokratického Španělska a až mezi posledními ustupuje přes Pyreneje do Francie. Při skládání zbraní na hranicích a odevzdávání praporu do rukou zástupců vrchního velení mezinárodních brigád byl prý dojat až k slzám.

Francie pak přivítala Španělské dobrovolníky umístěním do internačních táborů, 13. 2. 1939 byl Kriegel internován v St. Cyprien a později v Gurs. Návrat do vlasti byl záhy znemožněn okupačními německými vojsky a proto vyslyší apely Červeného kříže a s dvaceti lékaři se jako první vypraví na čínsko-japonskou frontu. Společnost mu dělá Bedřich Kisch, bratr známého "zuřivého reportéta" Egona Ervína.

Koncem roku 41 se válka na dálném východě rozrostla a Japonská armáda postupně dosáhla hranic Indie. V následujícím roce byly leteckou cestou přemístěny čínské jednotky do Indie s cílem postupně vytlačit Japonskou armádu ze Severní Barmy a tak umožnit zásobování Číny vojenským materiálem z Indie. Spolu s několika dalšími lékaři byl Kriegel přemístěn do Indie k vojenské zdravotní službě pro bojující jednotky čínské armády. Zde se jako lékař čínsko-americké tankové skupiny zúčastnil bojů proti Japoncům, které skončily japonskou kapitulací v říjnu 45. V Indii musel bojovat nejen proti nepříteli, ale i džungli, místy naprosto neprostupné, komárům a malárii. Jeho velitel, plukovník R.H. Brown, o něm prohlásil: "Jsem šťasten, že mám dr. Kriegla, nezná co je to strach, a uprostřed samé bitvy u Walawbum ošetřil 40 - 50 raněných."

Únor 1948

Zpět do vlasti se vrací v listopadu 1945 a ihned se aktivně zapojuje do práce ve straně jako organizační tajemník krajského výboru KSČ v Praze. Zároveň však pracuje jako lékař. Už od počátku nebyl oblíbencem ÚV pro své příliš samostatné a kritické názory na jeho činnost. Začátkem roku 48 se však ještě domníval, že bude uskutečněno heslo "Zvláštní československé cesty k socialismu". Proto v únoru 1948 stojí ve funkci politruka v čele Lidových milicí. Když však akční výbory začaly brzy po převratu odstraňovat z míst kvalitní odborníky z důvodů, že nebyli členy strany, projevoval Kriegel obavy a nespokojenost. S takovým jednáním absolutné nesouhlasil a když se o takových případech dověděl, okamžitě dle svých možností zakročoval. Jednou prý došel za ředitelem Vinohradské nemocnice, který se chystal zrovna vyhodit několik takových odborníků a prohlásil: "Neblbni, s lidmi nelze zacházet jak s dobytkem." V roce 1949 pak přijímá funkci náměstka ministra zdravotnictví. Záhy už mu však začíná hořet půda pod nohama, hlavně pak poté co Gottwald v padesátém roce prohlásil, že španělští interbrigadisté jsou zrádci, kteří napomáhali nepřátelům. V ovzduší strachu se všude hledali nepřátelé a na MZ ho objevili v Krieglovi. V padesátém druhém jej vyhodili s odůvodněním, že sabotuje péči o dělnickou třídu a výrobu léků. Odchází dělat lékaře do Tatrovky. Jeho působení zde však skončilo tím, že byl vyveden před bránu závodu jako nepřítel socialismu, který podporoval absenci inteligence nasazené do výroby, důvodem byly časté omluvenky pro staré, nemocné a lidi neuvyklé fyzické práci. Odtud odchází do Vinohradské nemocnice.

S uvolněním poměrů byl Kriegel v roce 1957 částečné rehabilitován a později získává místo primáře ve Vinohradské nemocnici. V roce 1960, už jako nositel řádu práce, je pak vyslán na Kubu, aby zde jako poradce kubánské vlády pomáhal organizovat kubánské zdravotnictví. Jeho činnost byla hned v prvních dnech přerušena mobilizací národně revolučních milic v souvislosti s hrozící invazí ze strany USA. Po uklidnění situace se plně začal věnovat boji proti rakovině, tuberkulóze a zaváděl i péči o ženy - zakládal gynekologická oddělení a zasloužil se o zvýšení počtu porodnických lůžek. Po návratu z Kuby odmítl nabídku Novotného k návratu do stranického aparátu jako tajemník. Chtěl nadále pracovat jako lékař. Po zralé úvaze a poradách s přáteli však nakonec kandidoval v roce 1964 do Národního shromáždění, kde se stal předsedou zahraničního výboru. Brzy se i tady dostával do střetů s konzervativci a stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů reformního proudu uvnitř strany. Počátkem dubna byl jmenován předsedou ÚV Národní fronty a nakonec byl i zvolen do předsednictva ÚV KSČ. Své politické názory a touhy později vyjádřil takto: "Chtěli jsme prosperující, spravedlivý socialistický stát, poskytující obyvatelstvu široká demokratická práva a možnosti." Jeho snahy však byly záhy přerušeny invazí spojeneckých vojsk.

Srpen 1968

Invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna zastihla Kriegla v budově ÚV KSČ. V ní byl spolu s Dubčekem, Černíkem, Smrkovským, Špačkem a Šimonem hned z rána zatčen členy KGB a k večeru odvezen do Karpat. Dva dny nato byli uneseni do Moskvy k přijetí tzv. moskevského protokolu. Z 20 členné "reprezentace" ČSSR, kterou tvořilo, jak sám Kriegel napsal 1/2 vězňů a 1/2 kolaborantů, dělali problémy jednom dva - Dubček, který se však nakonec přece jen podvolil a Kriegel, který byl po celou dobu jednání v izolaci a byl přizván až k samotnému podpisu - ten i přes obrovský nátlak, zvláště pak prezidenta Svobody, odmítl. Sám k tomu ve své řeči na zasedání ÚV KSČ 30.5. 1969 řekl: "Odmítl jsem podepsat tak zvaný Moskevský protokol. Učinil jsem tak proto, že jsem v protokolu viděl dokument, který měl spoutat ruce a nohy naší republice. Odmítl jsem podepsat, jelikož podpis se odehrával v době, kdy republika byla vojensky okupována, bez konzultací s ústavními orgány a v rozporu s cítěním našeho lidu, ... Smlouva se nepodepisovala psacím perem, nýbrž ji podepisovala plná moc děl a kulometů." Právě tato jeho řeč se stala v podstatě prvním samizdatem. Protože nemohla už v novinách vyjít, byla ilegálně rozšiřována v mnohých opisech.

Rusové nechtěli původně Kriegla pustit zpět do vlasti. Měli strach, aby se z něj nestal národní hrdina. Poprvé a naposled se však členové delegace Rusům postavili na odpor. Odmítali bez něj odletět. Kdoví, jestli to byl znovu nalezený vzdor či čest nebo jen obava z toho, že pokud jej nechají Rusům na pospas, národ, jehož byl bezesporu oblíbencem, z nich udělá zrádce a Kriegl se národním hrdinou stane doopravdy.

Téměř ihned byl Kriegel zbaven funkce předsedy ÚV Národní fronty a posléze i poslaneckého mandátu. Ještě však 18. října 68 stačil v NS hlasovat, tentokrát už jako jeden ze čtyř, proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Po nástupu G. Husáka k moci byl pak i vyloučen z KSČ, byla mu zakázána lékařská praxe a byl poslán do důchodu.

Ostře střežený důchodce

Do konce svého života už byl potom Kriegl neustále pod dozorem státní bezpečnosti. V roce 1976 k němu do bytu vrhli dva muži a napadli jeho manželku, Když uslyšel její výkřik vyrazil ke dveřím a největšího z nich praštil pěstí. Po jejím zoufalém křiku pak útočníci utekli. Po čase pak obdržel anonymní dopis, psaný lámanou češtinou, který jej vyzýval, aby přestal se sionistickou činností. Pravděpodobně se jednalo o akci STB, stejně jako v případě častých telefonů z pohřebního ústavu o tom, že už pro něj mají připravenou zvláštní rakev. Kriegel si k tomu poznamenal. "Metody gangsterství, prolhanost a zneužívání moci jsou rysy systému. Nejde, jak nás učí nedávné dějiny, ani o oficiální název - jde o formy, i způsoby i obsah vykonávání moci menšiny nad většinou."

I přes tento fakt v lednu 1977 jako jeden z prvních podepsal Chartu, ve které viděl pokračování snah Pražského Jara. Velmi si pak vážil lidí, kteří ji podepsali: "Lidé podepisovali s plným vědomím rizika, které podstupují, nebezpečí, že přijdou o zaměstnání, že oni sami a jejich rodiny se stanou obětí perzekuce." O to více jej trápila skutečnost, kolik významných činitelů kulturního života se podepsalo pod tzv. Antichartou. Hluboce jej pak zasáhl podpis Jana Wericha, který mu nedokázal otevřeně na jeho vyčítavý dopis odpovědět.

Tajní jej pak sledovali do konce života. Každá návštěva se musela legitimovat a její příchod i odchod se hlásil vysílačkou na příslušná místa. Když odešel z bytu, sledovali jej, všude šli za ním - při nákupech, při návštěvách divadel, koncertů i při procházce přírodou. Každý známý, který se při této příležitosti s ním zastavoval, byl nucen se legitimovat. Na jednom koncertě mu jeden z jeho přátel představil svou známou Španělku. Když byla vyzvána tajnými, aby se legitimovala, prohlásila, že má za sebou 40 let frankistického fašismu, ale že nic podobného nezažila. Přesto tento psychický útlak a nenávistné projevy v českém tisku, snášel velmi dobře. Tehdejší ministr zahraničí Španělska del Vayo o tom prohlásil: " ... ani trochu mě nepřekvapuje důstojnost a statečnost, jež Kriegel osvědčuje v této největší krizi svého života ..." Kriegel měl koneckonců za sebou osmiletou bojovou zkušenost. Sledování pokračovalo až do jedenáctého září, kdy byl František Kriegel postižen infarktem. V nemocnici jej pak skrytě sledovali až do jeho smrti - 3. 12. 1979. Ze strachu, aby se z jeho pohřbu nestala protistátní demonstrace, pak komunisté znemožnili jeho pohřeb a jeho tělo bylo zpopelněno bez obřadu.

Ve věku 71 let tak v pražské nemocnici na Karlově náměstí zemřel jeden z mála českých politiků, který nebyl po celý svůj dlouhý život a nepřízeň dějin ochoten sklonit hlavu a sebemíň slevit ze svých ideálů spravedlnosti a demokracie.Neviditelný pes, 14. 4. 2003

Vaše komentáre:

al osa  (31.08.2004 18:58:03)     
co jeho jest
Redakčnému tímu patrí vďaka za to, že uverejnil túto stať. A domnievam sa, že by naši bratia Česi mali hrdinovi venovať aspoň ulicu, ak už nie nímestie. Možno on by s tým nesúhlasil, ale komu česť, tomu česť... Klaniam sa ti, Človek.

Reagovať

rko  (10.04.2005 09:24:20)     
svieca
skulinkou pootvorene dvere temna

Reagovať

Filip Charvát  (18.05.2005 11:17:21)     
dekuji
za informace o tomto statečném člověku...bohužel máme na rozdíl od Vás daleko menší historickou paměť.

Reagovať

M. Zozom  (05.06.2005 09:17:51)     

Bol to ľavicový politik,ktorý nebol a stále ešte nie je docenený...

Reagovať

Luboš Renka  (24.03.2006 14:29:49)     
Statečný člověk
V roce 1968 mi bylo 12 let. Bohužel patřím ke generaci těch lidí, které se komunistickému režimu podařilo obelhat, a dodnes je mi za to hanba. Tím spíš obdivuji statečnost a pevnost Františka Kriegela, který se nenechal zlomit natož ovlivnit v daleko těžších situacích. Rád bych mu za to složil poklonu, ale nejsem si jist, zda by on o ni stál. Každopádně by se naše děti měly o něm co nejvíc dozvědět, čemuž i tento článek napomáhá. Děkuji.

Reagovať

R.Rokyta  (18.04.2006 18:58:57)     
Cene Fr.Kriegla
Nadace Charty 77 vyhlašuje Cenu Františka Kriegla


pro rok 2006

Laureátem Ceny Františka Kriegla pro rok 2006 se stal

MUDr Yekta Uzunoglu, kurdský lékař, publicista a podnikatel

„za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost jak za komunistického režimu (zakončený jeho vyhoštěním z Československa v roce 1979), tak i po listopadu 1989, kdy byl v roce 1994 zatčen a celých 31 měsíců vězněn, a již skoro 12 let se na české polistopadové justicí domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména“.
Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je každoročně 10. dubna, kdy se narodil František Kriegel. Od roku 1990 je cena udělována za občanskou statečnost, projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Je udělována jedincům, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968, a jediný z československých politiků, který po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat Moskevský diktát.

Porota Ceny Františka Kriegla:
Jan Dus, Martin Groman, František Janouch, Erazim Kohák, Miloš Rejchrt (předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová, Jaroslav Veis

Slavnostní předání proběhne již tradičně v Zrcadlové kapli Klementina ve čtvrtek 1. června 2006.Reagovať

  
janči  (19.11.2007 20:32:04)     
Re: Cene Fr.Kriegla
nemám komentár k cene ale k osobnosti Dr.Kriegla..považujem ho za ďaleko vačšiu osobnosť ako bol Dubček,nie je dostačne ocenený jeho fantastický charakter...do pozornosti antisemitov uvádzam, že on spolu s dalšou supercharakternou osobou Dr.M.Horákovou boli židia..

Reagovať

vanGeleen  (15.04.2008 20:23:44)     

Prezto, ze mi v 89. nebylo moc let (a F. Kriegla jsem prakticky nezazil) uz v te dobe jsem se stydel za vetsinu spoluobcanu, kteri vedle me provolavali slavu Dubcekovi a na Kriegla si nikdo ani nevzpomel, aby ho treba jen pripomenul. Dodnes je to asi jediny komunista, ktereho si skutecne vazim a to dokonce vice, nez nekterych radoby antikomunistu. Byl a stale bude to jeden z hodne mala lidi, na nez by mela byt nase zeme velmi hrda.

Reagovať

HN  (21.08.2008 00:32:18)     
21.8.2008
40 let po srpnových událostech jsem narazil googlem na tento článek. Nevěděl jsem o jeho působení před a za 2.světové války. Děkuji Leoši Kyšovi za tento článek. Čest panu Dr. Krieglovi za jeho život a za pevné postoje nejen v srpnu 68!

Reagovať

  
Peter Brokeš  (22.08.2008 11:40:07)     
Re: 21.8.2008
Ďakujem za tento zaujímavý článok. MUDr. Kriegla si dobre pamätám. V roku 1968 sa zachoval oveľa statočnejšie ako napríklad p. Dubček a iní reformní komunisti. I keď bol židovského pôvodu vážim si ho viac ako ktoréhokľvek spoluobčana, slováka, katolíka.
Bože daj mu večnú slávu a vďačnosť celého ľudstva
Peter Brokeš

Reagovať

br  (07.11.2008 23:21:17)     

Kriegel jako jeden z mála opravdu pochopil, co je autentický a svobodný levicový postoj. Po zkušenostech ze Španělska to bylo o něco jednodušší. Také díky němu a třeba Kosíkovi československé levičáky Latinská Amerika vnímá velice dobře. Kdo se mu dnes na levici ve středoevropském prostoru vyrovná?

Reagovať

Petr Mládek  (27.12.2008 00:30:10)     
Komunista
Pan František Kriegel byl jediný poctivý komunista z celého světa . Čest jeho památce .

Reagovať

coach outlet  (25.10.2010 08:44:24)     

If you are a fan to [url=http://www.coachoutletusa.com/]coach factory outlet[/url], our [url=http://www.storejordanshoes.com/]air jordan shoes[/url] is a good place for you. We have discount coach purses, coach sunglasses, and coach handbags, and [url=http://www.coachoutletusa.com/]coach wallet[/url] for you. You can registered as a customer and lay your order. Our logistics will deliver your goods as fast as possible.


Reagovať

  
vienna  (20.04.2011 04:22:05)     
love links bracelets
they feel rough and sometimes this could cause skin irritation.Another thing is, when you put on on [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-anklets-bracelet-193-b0.html]anklet bracelets[/url] on the other bracelets, they just snap off because of its poor quality. With silicone bracelets, you will not experience this because silicone bracelets are
durable.Just a bonus, when you have the bracelets produced, the one thing you should look out for is how the manufacturer processed the bracelets. Sometimes Sometimes [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-link-bracelets-194-b0.html]love links bracelets[/url] Sometimes the imprinted message on the bracelets fade after a few weeks of continuous wearing.These are just some of the stuff you should know about
bracelets and the things you should look out for if you want to customize your own bracelets. In order for you to make sure you you [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-link-bracelets-194-b0.html]love link bracelets[/url] you are ordering the right thing, you should order from well-known companies that give a full specification of their cheap designer bracelets.

Reagovať

  
Herve Leger Strapless  (18.08.2011 08:31:29)     

hought that the mans <b><a href="http://www.hervelegera.com/">Herve Leger Clothing</a></b> wedding parties, company <b><a href="http://www.hervelegera.com/">Herve Leger Dresses</a></b> parties and wedding this man is a newcomer this Youyi side. Just near the end of the wedding, the <b><a href="http://www.hervelegera.com/">Herve Leger Gown</a></b> man with 100,000 yuan <b><a href="http://www.hervelegera.com/">Herve Leger Gown</a></b> and new gif...

Reagovať

coach outlet  (25.10.2010 08:44:49)     

When trying to identify a fake <a href="http://www.storejordanshoes.com/">jordan shoes</a> the first thing you want to look at is the outside. Look to see if the Coach CC patterns are on the outside of the purse. Now check the inside lining of the purse for the same CC pattern. They way you can tell if the <a href="http://www.outletjuicycouture.com/">juicy couture handbags</a> is fake is that the purse should have the CC pattern in only one spot. A dead giveaway is if the purse has the CC pattern on both the outside and the inside. Keep in mind that <a href="http://www.newcoachoutlet.com/">coach outlet</a> is always changing their purses but they usually stick to a few design rules. Some <a href="http://www.pickjuicycouture.com/">cheap juicy couture</a> lack lining all together but this is normal and not fake.


Reagovať

  
vienna  (07.04.2011 03:32:56)     
Re:
And,lastly,that armlet will consistently be a affiliation amid you and your your [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-mens-gold-bracelet-210-b0.html]gold mens bracelets[/url] your admired ones; an unbreakable, admirable bond.Bracelet watches are the accepted if it comes to artist watches.The capital affair a
of owners accept is how to affliction for it.If you wish to get your money's account than affliction and aliment aliment [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-mens-gold-bracelet-210-b0.html]cheap Mens Gold Bracelet[/url] aliment are an absolute,especially for men's watches back they are usually candidates for abnormal exposure.It will not alone extend the
of the watch but aswell advance or access resale amount if you barter up to something like an Invicta or or [url=http://www.buycheapbracelet.com/categories/cheap-mens-gold-bracelet-210-b0.html]mens gold bracelets[/url] or advertise it outright.When we absorb money,abnormally of nonessential items that amuse a desire,taking affliction of it appropriately should be


Reagovať

  
jorasdfn  (12.08.2011 08:10:16)     
Re:
<a href="http://www.jordanforsale.net/">jordan space jam</a></b> be <b><a href="http://www.jordanforsale.net/air-jordan-retro-23-C55.html">cheap jordan 23</a></b> used to live in the house. Repeated questioning, Ms Xu admitted that to do so <b><a href="http://www.jordanforsale.net/air-jordan-retro-3-C34.html">jordan 3 retro</a></b> because of the vicinity of this area will be <b><a href="http://www.jordanforsale.net/air-jordan-retro-3-C34.html">nike air jordan 3</a></b> the demolition. <b><a href="http://www.jordanforsale.net/air-jordan-retro-23-C55.html">buy jordan 23</a></b> Ms. very wrong: Is there anything? There would be no ...

Reagovať

coach outlet  (24.08.2011 03:37:05)     
http://www.coachs.me
The leading donor nations [url=http://www.coachs.me]coach outlet
[/url]of Nato - the US, France and <h1><a href="http://www.coachs.me" title="coach outlet online
">coach outlet online
</a></h1>Great Britain - have been free to<a href="http://www.coachs.me" title="coach handbags
">coach handbags
</a> prosecute war under the cloak of <h1><a href="http://www.coachs.me">coach handbags outlet</a></h1>this faceless, bureaucratic, alphabet security<a href="http://www.coachs.me">coach purse</a> agency, now multinational war machine,

Reagovať

mulberry bags  (25.09.2011 16:43:56)     
http://www.mulberrybagsite.co.uk
Mulbery is famous as luxury brand .Mulberry Holdalls Bags are supplied of best quality and charming appearance on our mulberry outlet online. All cheap mulberry bags is made of best materials so we guarantee the quality of the Cheap Mulberry Handbags.
Welcome to buy  mulberry 2011 NEW Spring Mulberry Alexa Bags Oversize Mulberry Alexa Bags Small  all kinds of bags are to pay half ,there are in mulberry bags http://www.mulberrybagsite.co.uk
moncler coats http://www.moncler-coats-jackets.com
canada goose jackets http://www.canada-goos.com

Reagovať

MornbenElissa  (17.10.2011 05:46:44)     
Louis Vuitton Bags
http://www.e-louisvuittonoutlet.com louis vuitton outlet
http://www.myburberryscarfoutlet.com Burberry Outlet
http://www.louisvuittonoutlet-max.com authentic Louis Vuitton Bags
http://www.burberry-burberryscarf.com Burberry Scarves
http://www.louisvuittonoutlet0.com cheap louis vuitton bags
http://www.louisvuitton0.com www.louisvuitton.com
http://www.coco-chanelbags.com Coco Chanel Handbags
http://www.louisvuittonoutlet-bagsx.com Louis Vuitton Bags
http://www.louisvuittonoutletz.net Louis Vuitton Outlet Online
http://www.myburberrybags.com Burberry Bag
http://www.louisvuitton-outletlv.com LV Outlet
http://www.chanelhandbags-max.com Chanel Handbags
http://www.louisvuittons-bags.net Louis Vuitton Bags Sale
http://www.lv-louisvuittonbags.net Louis Vuitton Handbags

Reagovať

chanel bags  (18.10.2011 04:26:32)     
http://www.ukchanelbags.com
http://www.louis-vuitton-bags-mall.com louis vuitton bags
http://www.gucci-bags-uk.com gucci bags
http://www.ukchanelbags.com chanel bags
http://www.salechanelhandbags chanel handbags
http://www.uggboots-cheapsale.net ugg boots sale
http://www.uggbootsoutletu.com ugg boots outlet
http://www.online-louis-vuitton-sale.com louis vuitton sale
http://www.cheapuggssaleon.com cheap uggs
http://www.uggoutletstoreu.com ugg outlet


Reagovať

Disney Movies On DVD  (24.11.2011 09:42:37)     
http://www.cheap-disneydvds.com/
<p>We are a professional retailer of oferring a large amount of <a href="http://www.cheap-disneydvds.com/"><strong>Disney DVD Movies</strong></a>. We are sure that you and your kids can find your favorite <a href="http://www.cheap-disneydvds.com/walt-dinsey-dvds-c-4.html">Walt Dinsey DVDS</a>. All these DVDs are 100% aunthentic <a href="http://www.cheap-disneydvds.com/disney-classics-dvds-c-2.html">Disney Classics DVDS</a>, which means that the quality is up to standard, <a href="http://www.cheap-disneydvds.com/">http://www.cheap-disneydvds.com/</a> but the price is quite low. What's more, you can get the <a href="http://www.cheap-disneydvds.com/"><strong>Disney Animated Movies DVD</strong></a> without any freight fee.</p>Reagovať

Coach Outlet Online  (31.12.2011 03:43:39)     
http://www.coachsfactory-onlines.net
[url=http://www.buycoachfactoryoutletsz.com/]Coach Factory Outlet[/url]
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/">Coach Outlet Store Online</a>
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/" title="Coach Outlet Online">Coach Outlet Online</a>
<h1><a href="http://www.burberryscarfoutletsh.net/" title="Burberry Scarf">Burberry Scarf</a></h1>
http://www.burberryscarfoutletsh.net

Reagovať

Coach Outlet Online  (31.12.2011 07:06:47)     
http://www.coachsfactory-onlines.net
[url=http://www.buycoachfactoryoutletsz.com/]Coach Factory Outlet[/url]
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/">Coach Outlet Store Online</a>
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/" title="Coach Outlet Online">Coach Outlet Online</a>
<h1><a href="http://www.burberryscarfoutletsh.net/" title="Burberry Scarf">Burberry Scarf</a></h1>
http://www.burberryscarfoutletsh.net

Reagovať

Coach Outlet Online  (31.12.2011 07:07:27)     
http://www.coachsfactory-onlines.net
[url=http://www.buycoachfactoryoutletsz.com/]Coach Factory Outlet[/url]
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/">Coach Outlet Store Online</a>
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinenew.com/" title="Coach Outlet Online">Coach Outlet Online</a>
<h1><a href="http://www.burberryscarfoutletsh.net/" title="Burberry Scarf">Burberry Scarf</a></h1>
http://www.burberryscarfoutletsh.net

Reagovať

oakleys  (03.01.2012 04:29:42)     
http://top-sunglasses.org/
2HAKKFJB I like it very much!

Reagovať

gerard green  (03.01.2012 04:45:27)     
gerard green
[url=http://www.samewatches.com]watches replica[/url]
[url=http://www.samewatches.com]fake watches for sale[/url]
[url=http://www.samewatches.com]cheap fake watches[/url]
[url=http://www.samewatches.com]fake watches for men[/url]

Reagovať

cosnerye  (09.01.2012 08:41:36)     
cosnerye
<a href=http://www.cosnerye.com>cosnerye</a> [url=http://www.cosnerye.com]cosnerye[/url] cosnerye http://www.cosnerye.com <a href="http://www.cosnerye.com">cosnerye</a>

Reagovať

Coach Outlet  (09.03.2012 07:37:52)     
http://www.coachsbagse.net/
The investigationURL:[url=http://www.coachsoutlet2u.net/]Coach Outlet[/url] by the Rebuild Japan Initiative Foundation,A标签带title跟H1:<h1><a href="http://www.coachsoutletonlinee.net/"title="Coach Outlet">Coach Outlet</a></h1>A标签带title:<a href="http://www.coachfactorysstoree.net/"title="Coach Factory Outlet">Coach Factory Outlet</a>a new private policy organization, offers one of the most vivid accounts yet of how Japan teetered on the edgeA标签带H1: <h1><a href="http://www.coachoutletsonlinee.net/">Coach Outlet Store</a></h1>of an even larger nuclear crisis than A标签:<a href="http://www.coachsfactoryoutlett.net/">Coach Outlet</a>the

Reagovať

Coach Outlet  (09.03.2012 07:38:17)     
http://www.coachsbagse.net/
The investigationURL:[url=http://www.coachsoutlet2u.net/]Coach Outlet[/url] by the Rebuild Japan Initiative Foundation,A标签带title跟H1:<h1><a href="http://www.coachsoutletonlinee.net/"title="Coach Outlet">Coach Outlet</a></h1>A标签带title:<a href="http://www.coachfactorysstoree.net/"title="Coach Factory Outlet">Coach Factory Outlet</a>a new private policy organization, offers one of the most vivid accounts yet of how Japan teetered on the edgeA标签带H1: <h1><a href="http://www.coachoutletsonlinee.net/">Coach Outlet Store</a></h1>of an even larger nuclear crisis than A标签:<a href="http://www.coachsfactoryoutlett.net/">Coach Outlet</a>the

Reagovať

Coach Outlet  (09.03.2012 07:38:18)     
http://www.coachsbagse.net/
The investigationURL:[url=http://www.coachsoutlet2u.net/]Coach Outlet[/url] by the Rebuild Japan Initiative Foundation,A标签带title跟H1:<h1><a href="http://www.coachsoutletonlinee.net/"title="Coach Outlet">Coach Outlet</a></h1>A标签带title:<a href="http://www.coachfactorysstoree.net/"title="Coach Factory Outlet">Coach Factory Outlet</a>a new private policy organization, offers one of the most vivid accounts yet of how Japan teetered on the edgeA标签带H1: <h1><a href="http://www.coachoutletsonlinee.net/">Coach Outlet Store</a></h1>of an even larger nuclear crisis than A标签:<a href="http://www.coachsfactoryoutlett.net/">Coach Outlet</a>the

Reagovať

henduo123  (07.05.2012 08:44:16)     

http://www.ickicks.com/
http://www.2012-mycoachfactory.com/
http://www.pradaoutlets2012.com/
http://www.21cn-coachoutletonline.com/
http://www.infokicks.net/


Reagovať

Coach Outlet  (09.05.2012 17:41:36)     
http://www.buyincoachoutlet.net/
zfszdzsfzsda

Reagovať

Coach Outlet  (09.05.2012 17:42:31)     
http://www.buyincoachoutlet.net/
zfszdzsfzsda

Reagovať

Coach Outlet  (09.05.2012 17:43:40)     
http://www.buyincoachoutlet.net/
http://www.buyincoachoutlet.net/ Coach Outlet
http://www.gotocoachoutlet.org/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlinepick.org/ Coach Outlet Online

Reagovať

New Design Clothes  (17.05.2012 09:46:55)     
Wholesale handbags

I'm looking for some [url=http://www.masscheap.com]Wholesale Shoes[/url],finally I also find different [url=http://www.masscheap.com]Wholesale Clothes[/url] and [url=http://www.masscheap.com]wholesale handbags[/url].They offer me so much [url=http://www.masscheap.com]retro jordan shoes[/url] with the [url=http://www.masscheap.com]jordan 24[/url],fit with suitable [url=http://www.masscheap.com]New Design handbags[/url],It makes me feel so amazing.

Reagovať

Ceramic J12 Watches,chanel watches women,chanel watch  (17.05.2012 14:23:14)     
http://www.cheapj12watches.com
As a manufacturer of high-quality chanel Replica we supply the kind of prompt and outstanding service befitting the owner of a fine
<a href="http://www.ceramicchanelwatch.com" title="Ceramic Chanel Watch,J12 Ceramic Watches,Chanel Ceramic Watches"><b>Ceramic Chanel Watch</b></a>,<a href="http://www.ceramicchanelwatch.com" title="Cheap Ceramic Watches,Replica Chanel Watch,chanel watches for men"><b>J12 Ceramic Watches</b></a>,<a href="http://www.ceramicchanelwatch.com" title="chanel watches women,chanel watches j12,chanel j12 watches"><b>Chanel Ceramic Watches</b></a>,<a href="http://www.ceramicchanelwatch.com" title="cheap chanel watches,channel j12,chanel j12 black"><b>Chanel Watch</b></a>,<a href="http://www.cheapceramicwatches.com" title="Cheap Ceramic Watches,Ceramic Chanel Watch,Cheap Chanel J12 Watches"><b>Cheap Ceramic Watches</b></a>,<a href="http://www.cheapceramicwatches.com" title="Chanel Watches,Ceramic J12 Watches,Replica Chanel Watches"><b>Ceramic Chanel Watch</b></a>,<a href="http://www.cheapceramicwatches.com" title="chanel j12 watch,chanel watches,chanel watches j12"><b>Cheap Chanel J12 Watches</b></a>,<a href="http://www.cheapceramicwatches.com" title="chanel watches women,chanel ceramic watches,j12 chanel watch"><b>chanel watch</b></a>,<a href="http://www.cheapj12watches.com" title="J12 Watches,Ceramic J12 Watches,Cheap Replica J12 Watches"><b>Cheap J12 Watches</b></a>,<a href="http://www.cheapj12watches.com" title="Cheap Ceramic Watches,Chanel J12 Watch,chanel watches women"><b>Chanel J12 Watch</b></a>,<a href="http://www.cheapj12watches.com" title="Cheap Ceramic J12 Watches,J12 Cheap Chanel Watches,Chanel J12 Ceramic Watches"><b>Cheap Chanel Ceramic Watches </b></a>,<a href="http://www.cheapj12watches.com" title="Chanel J12 Watches Sale,Discount Chanel Watches,Chanel Watches Outlet"><b>chanel watch</b></a>,<a href="http://www.watches-snob.com" title="Cheap Chanel J12 Ceramic Watches,Watches Watch,Chanel Ladies Watches"><b>Chanel Watch</b></a>,<a href="http://www.watches-snob.com" title="Cheap Chanel Ladies Watches,Ladies J12 Ceramic Watches,Chanel Mens Watches"><b>chanel watches women</b></a>,<a href="http://www.watches-snob.com" title="Cheap Chanel Mens Watches,Mens J12 Chronograph Ceramic Watches,where can i buy a watch"><b>Chanel Replica Watches</b></a>,<a href="http://www.watches-snob.com" title="how to buy a watch,watches to buy,Chanel Unisex Ceramic Watches"><b>chanel watch j12</b></a>chronometer including a Replica chanel Santos.

Reagovať

nikefreeruns30  (18.05.2012 13:39:34)     
http://www.nikefreeruns30.org
Oxygen Utmost can be progressively more new services for instance Nike Oxygen Utmost last year Oxygen Utmost ninety days Nike Free 6.0 Men. They're very hot vendors in 2010 Nike Free 2012 Shoes Sale. Oxygen Utmost shoes or boots to be able to entice folks Nike Free Run Shoes Sale. A great number of acquire Oxygen Utmost a hundred and eighty cheap nike free run. Many different varieties of Oxygen Utmost shoes or boots inside the retailer nike free running shoes. So long as you need it shoes or boots, Oxygen Utmost, delicately wander for the retailer, you should buy Womens Nike Free 2011. Today the particular nike oxygen utmost collection nike shoes or boots made numerous types so that you can offer us all a lot more awesome experience Nike Free 2011 Women Blue Grey White. Refreshing Experience regarding Could Nike Dunk inside Dull and also Lime green Free Nike Running shoes. At first introduced inside 1985, the particular Nike Dunk has been an alternate baseball trainer in which acquired light fat and also offered ease and comfort to boost the video game Cheap NIke Shoes. The particular Dunk introduced Nike's ''College Colors'' system cheap nike free 3.0. This system agreed upon picked educational institutions to a exceptional Dunk sponsorship package Nike Free Run Shoes. The particular ''College Colors'' system has been productive and also educational institutions just like Mich, Saint John's, and also Syracuse almost all donned two-tone Nike Dunks in which mimicked their particular staff shades Cheap Nike Free Runs 3.0. A year ago, Nike will probably be delivering any Dunk for girls inside the on its way last year Nikefreeruns30.org. Now they may be introducing any Nike Dunk Lower which usually comes with a extremely desirable layout in which generates an excellent blend with all the components which they applied to that nike free 2012. Nike Free 3.0 Shoes

Reagovať

dasdasd  (04.07.2012 07:14:01)     
dsdsaddddd
ddddddddddddd

Reagovať

6 recessed lighting trim  (27.03.2016 11:40:34)     
6 recessed lighting trim
POGO Systems professional-grade control products are powerful enough to control systems of any size or scope.
[url=http://www.donelsonpc.com/audio/?new=6-recessed-lighting-trim]6 recessed lighting trim[/url]

Reagovať

cheap lebron 14  (18.02.2017 10:22:12)     
www.lebronssale.com
Buy Latest Cheap Lebron Shoes Plus Cheap Lebron 14,Nike Lebron 13. http://www.lebronssale.com/ The Best Cheap Nike KD 9,Nike Air Foamposite Include Nike Air Max 2017,2016 Crazy Promotions,and FREE SHIPPING

<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Lebron Shoes</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Lebron 14</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Lebron 13</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Nike KD 9</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Nike Air Foamposite</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Nike Air Max 2017</a>
<a href="http://www.lebronssale.com"> Cheap Nike Air Max 2016</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Cheap-Kobe-12-Shoes-s274_p1.html"> Cheap Kobe 12</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Hyperdunk-2016-c137_p1.html"> Cheap Hyperdunk 2016</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Foamposite-One--c73_p1.html"> Cheap Nike Foamposite One</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Lebron-Soldier-10-c138_p1.html"> Cheap Lebron Soldier 10</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Kyrie-3-c140_p1.html"> Cheap Kyrie 3</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-11-c113_p1.html"> Cheap Air Jordan 11</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-13-c116_p1.html"> Cheap Air Jordan 13</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-12-c115_p1.html"> Cheap Air Jordan 12</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-5-c107_p1.html"> Cheap Air Jordan 5</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-6-c108_p1.html"> Cheap Air Jordan 6</a>
<a href="http://www.lebronssale.com/products/?Nike-Jordan-7-c109_p1.html"> Cheap Air Jordan 7</a>

Reagovať

cheap kyrie 3  (18.02.2017 10:23:29)     
www.kyriecheap3.com
Buy Cheap Kyrie Shoes Online Shop. http://www.kyriecheap3.com/ Cheap Kyrie 3,Nike Kyrie Irving 2 Plus Nike KD 9,Nike Air Max 2017 Sale Online Store With Great Discount, Up To 50% Off,Free Shipping And Easy Return!

<li><a href="http://www.kyriecheap3.com"> Cheap Kyrie Shoes</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com"> Cheap Kyrie 3</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com"> Cheap Kyrie </a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com"> Cheap Nike KD 9</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com"> Cheap Nike Air Max 2017</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Kyrie-3-c139_p1.html"> Cheap Kyrie Irving 3</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Kyrie-2-c133_p1.html"> Cheap Kyrie Irving 2</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Kyrie-1-c132_p1.html"> Cheap Kyrie Irving 1</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Air-Max-2016-c124_p1.html"> Cheap Air Max 2016</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Jordan-10-c112_p1.html"> Cheap Jordan 10</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Jordan-4-c106_p1.html"> Cheap Air Jordan 4</a></li>
<li><a href="http://www.kyriecheap3.com/products/?Nike-Jordan-7-c109_p1.html"> Cheap Air Jordan 7</a></li>

Reagovať

cheap kobe 12  (18.02.2017 10:24:17)     
www.kobecheap12.com
Cheap Kobe Shoes Store Sale Nike Kobe 12,Kobe 11 Cheap Online. http://www.kobecheap12.com/ Shop Latest Kobe Cheap 12,Nike Kobe 11 With Low Price.Free Shipping On Kobe 12 Cheap,Kobe Cheap 11 !

<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Cheap Kobe Shoes</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Nike Kobe 12</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Kobe 11 Cheap</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Nike Kobe 11</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Kobe 12 Cheap</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com"> Kobe Cheap 1</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-Kobe-12-c88_p1.html"> Cheap Kobe 12</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-Kobe-11-c78_p1.html"> Cheap Kobe 11</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-Soldier-10-c84_p1.html"> Cheap Lebron Soldier 10</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-Air-Max-2017-c82_p1.html"> Cheap Air Max 2017</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-Air-Max-Flyknit-c72_p1.html"> Cheap Air Max Flyknit</a></li>
<li><a href="http://www.kobecheap12.com/products/?Nike-KD-9-c83_p1.html"> Cheap Nike KD 9</a></li>


Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.