hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

14. 04. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuHnutí punk před
Listopadem 1989

Pavel Pečínka

Odhlédneme-li od klíčové hudební stránky fenoménu "punk" a zaměříme-li se spíš na společenský dopad anarchisticky, tedy proti komunismu i kapitalismu vyhraněného punku, můžeme konstatovat následující: Prakticky na všech záběrech z veřejných protestů, organizovaných mladou krajní levicí od začátku devadesátých let, se vyskytují nepřehlédnutelní stoupenci punkového hnutí. K nezúčastněnému divákovi televizního zpravodajství proniknou hlavně obrazy extravagantních individuí, aktivnější účastník pouličních kampaní však může o této protestní subkultuře, která přetrvala do začátku 3.tisíciletí, vydat přibližně tuto charakteristiku - současní punkové nepatří, na rozdíl od většiny protestních skupin mládeže, ke studentskému prostředí, na akcích se projevují velmi činorodě, k nelibosti organizátorů demonstrací často násilně.

(14. 10. 2003)Linka na dnesSedmá generace

Mesačník českého Hnutí Duha. Časopis zachováva primeranú rovnováhu medzi praktickými, každodennými problémami a hlbšími teoretickými otázkami. Asi to najkvalitnejšie, čo sa v česko-slovenskom priestore v rámci environmentalizmu a sociálnej ekológie vydáva.Znovuzrodenie práce

alebo Poučenia z 20. rokov


Bill Fletcher

Z prejavu na odborárskej konferencii časopisu „Labor Notes“, 30. septembra 2003

vydané 12. 10. 2003 • prečítané 11895x
formát na tlačAko každý vie, Amerika je civilizácia biznisu. Už menej je známe, že aj v rámci tohto kapitalistického kolosu existuje odborové hnutie, ktoré dokonca od tridsiatych rokov tvorí voličské jadro Demokratickej strany.
Na začiatku 20. storočia boli odbory v USA slabé a nevýznamné. V Americkej federácii práce (AFL) by sme vtedy len márne hľadali masy priemyselných robotníkov. Bola to konzervatívna organizácia drobných remeselníkov, ktorá sa na pracujúcich v továrňach dívala s nedôverou a nechcela s nimi mať nič spoločné.


Postupom času jej opatrnícka politika viedla – v tridsiatych rokoch, uprostred svetovej hospodárskej krízy – až k rozkolu a vzniku oveľa dynamickejšieho a radikálnejšieho Kongresu priemyselných organizácií (CIO). Jeho hlavným heslom bolo „Organizujme neorganizovaných!“ – teda milióny zamestnancov v masovej priemyselnej výrobe. Energická a radikálna stratégia CIO bola korunovaná obrovským úspechom a nové odbory sa v dôsledku toho stali jedným z hlavných partnerov reformnej vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta.

Než k tomu však došlo, muselo organizované hnutie práce prejsť neľahkým obdobím dvadsiatych rokov. Ako sa mu to podarilo a aké poučenia z toho vyplývajú, o tom hovoril na nedávnej odborárskej konferencii Bill Fletcher:

Pri pohľade na obdobie dvadsiatych a začiatku tridsiatych rokov sa vnucuje otázka: ako je možné, že ho odborová organizácia vôbec prežila? Ako to, že v 20. rokoch sa bežne predpovedal zánik organizovaného hnutia práce, ale už o niekoľko neskôr naopak v podobe CIO, do ktorého vstúpili milióny pracujúcich, nastalo jeho znovuzrodenie? Odpoveď na túto otázku je pre nás v našej súčasnej situácii nesmierne dôležitá, keďže na pracujúcu triedu ako celok a na organizované hnutie práce zvlášť sa aj dnes prakticky zo všetkých strán útočí.

Zamyslime sa na chvíľu nad niektorými charakteristikami dvadsiatych rokov. Bola to éra, o ktorej sa hovorilo ako o „kapitalizme verejného blaha“. Zdalo sa, že odbory sú zbytočné, keďže kapitalisti prichádzali so všelijakými paternalistickými plánmi starostlivosti o zamestnancov. Heslom dňa bol sociálny zmier. Vznikali programy a organizácie na zapojenie zamestnancov, aby robotníkom dali pocit spolupatričnosti so systémom. Ako uvádza David Brody, do roku 1929 poklesol počet pracujúcich, ktorí sa zúčastňovali na štrajkoch, oproti roku 1916 na šestinu. Oproti vrcholovému roku 1919 to bola dokonca jedna devätnástina.

A napriek všeobecne rozšírenému názoru existoval aj v dvadsiatych rokoch dokázateľný trend, v rámci ktorého sa deti vzďaľovali prostrediu svojich rodičov a prestávali sa stotožňovať s robotníckou triedou vo všeobecnosti i s odbormi zvlášť. Pracujúci sa sťahovali na miesta čoraz vzdialenejšie od svojho pracoviska. Poukazujem na to, pretože dnes sa tvárime, ako keby to bol nový jav. V skutočnosti to takto prebieha už takmer sto rokov.

Dvadsiate roky boli obdobím tvrdých politických represií. Neslávne známe Palmerove razie roku 1919 viedli k uväzneniu a deportácii tisícok anarchistov, socialistov, komunistov a ďalších ľavičiarov. Bolo to veľmi podobné úderom dnešného ministra spravodlivosti Ashcrofta proti údajným teroristom – každý, kto bol politicky na ľavici, riskoval väzenie bez udania dôvodu či dôkazov; zatknutých viedli cez bostonské ulice ako kedysi galských zajatcov za Caesarovým vozom.

Potlačené bolo aj hnutie Marcusa Garveyho – najväčšie hnutie čiernej Ameriky, aké kedy existovalo – ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie černochov a vrátiť sa do Afriky. Nakoniec bol zatknutý a deportovaný aj samotný Garvey. Priemyselných robotníkov sveta (IWW, anarchosyndikalistické odbory), známych ako „Wobblies“, oslabili počas prvej svetovej vojny mohutné údery vlády a zatknutie ich kľúčových vodcov za ich protivojnový postoj. Začiatkom dvadsiatych rokov už boli prakticky zlikvidovaní.

Jedným slovom, dvadsiate roky predstavovali obdobie ofenzívy kapitálu. Táto ofenzíva mala rôzne podoby, ale treba si z nej zobrať dve poučenia. Po prvé, keď sa do vlády dostane kapitál, už len z jeho povahy vyplýva, že je vo výhode. Inými slovami, keď vládnu tí, ktorí majú zlato – či už priamo alebo nepriamo – smer určujú oni. My sa vždy snažíme iba nezaostať. To neznamená, že nemôžeme nikdy vyhrať, ale nesmieme si o situácii robiť ilúzie.

Druhým ponaučením je niečo, čo sa pokrokovým aktivistom len veľmi ťažko prijíma. Väčšina pracujúcich, ba väčšina ľudí vo všeobecnosti, chce sociálny zmier. Želajú si pokoj a stabilitu. Nehľadajú bojové vzopätia, a to ani vtedy, keď by vzopätie prinieslo úľavu od každodenných krívd. Kapitál ponúka zamestnancovi ilúziu mieru medzi prácou a manažmentom – čo je to aj mier za kapitálom diktovaných podmienok. Táto ilúzia môže mať podobu viery v sociálnu mobilitu do vyšších vrstiev, alebo mýtu silného jednotlivca. V dvadsiatych rokoch kapitál cez rôzne programy „verejného blaha“ zdanlivo ponúkal – skoro tak, ako v 80. a 90. rokoch – jednotlivému robotníkovi miesto na výslní, a zároveň pracujúcich ako celok i s ich organizáciami potláčal

Predstava partnerstva s kapitálom – a to myslím v dlhodobom, strategickom zmysle, nie v podobe taktickej, v ktorej sa často objavuje v kolektívnych zmluvách – je lákavá. Dvadsiate roky ukázali, že mnohí pracujúci, zvlášť zamestnanci väčších korporácií, ľahko podliehajú jej zvodom. Neplatilo to však len pre nich. Problém, s ktorým sa vtedy zápasilo a s ktorým zápasíme dodnes, možno rovnako doložiť pocitom obáv, ktoré mnohí zamestnanci pociťujú pri myšlienke na zvyšovanie daní pre bohatých. Lebo, isteže, tieto dane platia dnešní bohatí… ale moment... veď zajtra môžem byť bohatý aj ja! Každá ilúzia, ktorú si pracujúci ľudia osvoja, sa môže stať vážnou prekážkou rozvoja triedneho uvedomenia, blokujúcou pohyb vpred.

Čo sa dalo robiť v takom nehostinnom svete? A čo sa v skutočnosti urobilo? Navzdory tomu, čo si želali kapitalisti, boli dvadsiate roky obdobím obrovského pohybu. Z progresívneho hľadiska je však problém v tom, že tento pohyb neviedol až k masovému výboju.

Vezmime si napríklad Garveyho hnutie. Všeobecný zväz za povznesenie černochov (Universal Negro Improvement Association) si získal za členov milióny Afroameričanov i prisťahovalcov z Karibiku. Garveyho hnutie však nebolo vo svojej podstate konfrontačné. Garvey dúfal, že sa mu podarí dosiahnuť akúsi mierovú dohodu s bielou nadvládou, ktorá by viedla k pokojnému odchodu Afroameričanov z USA do Afriky. To sa síce nestalo, ale skúsenosti a organizácia Garveyho hnutia položili základy pre ďalšie černošské hnutia a takisto zasadili mnoho semien pre neskoršiu organizačnú činnosť CIO. V 20. a začiatkom 30. rokov totiž potom prebehli niektoré organizačné kampane, zamerané vyslovene na černošských pracujúcich.

Organizačná činnosť sa odohrávala aj na juhozápade, zvlášť medzi baníkmi. Patrila k nej práca členov IWW či nimi ovplyvnených skupín, ale aj nezávislých mexických a mexicko-amerických zväzov práce, v niektorých prípadoch spojených s centrálami priamo v Mexiku.

Americká federácia práce (AFL) – dovtedy najväčšie odborové hnutie – samozrejme bežne týchto pracujúcich ignorovala, keďže ich považovala za neschopných odborovej aktivity. Na Havaji uskutočňovali pôvodne organizačnú činnosť tamojšia Japonská federácia práce a Filipínska federácia práce, organizácie na etnickom základe. Do roku 1920 obe zoskupenia pochopili, že takéto delenie je problémové a zlúčili sa do Havajskej asociácie práce.

Na pevnine sa objavili podmienky na progresívny prelom, keď dlhoročný radikálny odborár a neskorší vodca Komunistickej strany USA William Z. Foster pomohol založiť Odborový vzdelávací spolok (TUEL). Na TUELi bolo zaujímavé to, že nebol samostatným odborovým zväzom či federáciou. I keď mal svoje základné organizácie, prinajmenšom v dnešnom zmysle slova bol skôr akousi sieťou. Bola to organizácia spájajúca tých aktivistov z rôznych odborových zväzov AFL, ktorí boli odhodlaní dosiahnuť premenu odborového hnutia. TUEL mal otvorene v programe obnovu odborového hnutia a nejaký čas si zachoval úzke spojenie s ľavým krídlom hnutia práce, ale aj so stredovými či centristickými silami. Fosterova myšlienka „militantnej menšiny“ nebola pôvodne sektársky úzka, zahŕňala možnosť spolupráce medzi stredom a ľavicou.

Chcel by som naznačiť, že z tohto obdobia pred vznikom CIO plynú určité konkrétne ponaučenia, ktoré by sme mali brať do úvahy pri našom zápase proti kapitálu a pravicovým politikom:

- Sociálne hnutia nemožno vytvoriť silou vôle. Je nesmierne dôležité, aby sme to mali stále na pamäti. Ako som už povedal, väčšina ľudí hľadá istotu a stabilitu. Na to, aby nastal sociálny výbuch, musí nastať súhra viacerých faktorov.

Sociálne hnutia takých rozmerov, aké existovali v 90. rokoch 19. storočia, v 30. rokoch a 60.-70. rokoch dvadsiateho, bývajú výsledkom spojenia rozličných vplyvov a hnutí. Šesťdesiate roky neboli len jedným hnutím – hnutím za občianske práva černochov, či hnutím proti vietnamskej vojne. Boli množinou hnutí, ktoré sa postupne navzájom ovplyvňovali. Je to ako pri výbuchu atómovej bomby. Aby mohla nastať explózia, najprv sa musí nazbierať kritická hmotnosť. Keď hovoríme o spoločenských hnutiach, tou kritickou masou sú zápasy v rôznych oblastiach, ktoré sa začnú navzájom ovplyvňovať. Keď sa ľudia začnú spájať v jednej oblasti, tým ukazujú ďalším, že je možné sa zorganizovať a vyhrať. Náborová činnosť hnutia za občianske práva ovplyvnila organizačnú činnosť proti vojne, ako aj ženské hnutie, a to zase spätne ovplyvnilo vznik hnutia radových odborárov za reformu odborov a nakoniec až vznik revolučných skupín v odboroch.

- Masové kampane sú nesmierne dôležitými cvičiskami aktivistov i zdrojom vplyvu na verejnú mienku. Okrem Garveyho hnutia, ktoré nebolo v doslovnom slova zmysle kampaňou, dala ľavica podnet k dvom iným významným kampaniam, ktoré pomohli položiť základy vzopätia tridsiatych rokov. Kampaň na podporu anarchistických odborárov Sacca a Vanzettiho, obvinených z lúpeže a vraždy, bola masovou kampaňou, v ktorej sa zjednotili talianski prisťahovalci, odborári, ochrancovia občianskych práv a ľavica. I keď Sacca a Vanzettiho nakoniec popravili, pre tých, ktorí sa kampane zúčastnili, ba i pre celú krajinu to bola v mnohých ohľadoch prelomová skúsenosť. Podobnú rolu zohrala začiatkom tridsiatych rokov kampaň za „chlapcov zo Scottsboro”, vedená vtedajšou komunistickou stranou na obranu skupiny černochov, ktorí boli obvinení zo znásilnenia bielej ženy. Domnievam sa, že „prípad Scottsboro“ bol jedným zo zárodkov neskoršieho hnutia za občianske práva.

- Organizácia a vízia. Chcel by som k nim poznamenať najprv niečo všeobecné a potom sa k tomu ešte na konci vrátiť. Tou všeobecnou poznámkou je, že obdobiu pred vznikom CIO nevtisli ráz dobré skutky jednotlivcov. Podstatnou bola organizovanosť, v tých najrôznejších podobách. Či už to bola Všeobecná organizácia povznesenia černochov, Priemyselní robotníci sveta, Odborový vzdelávací spolok, alebo Havajský zväz práce – každá takáto organizácia bola nielen istou štruktúrou, ale zároveň v sebe obsahovala aj víziu iného sveta.

V roku 1985 som mal tú česť pozhovárať sa Harrym Bridgesom, legendárnym zakladateľom Medzinárodného zväzu prístavných robotníkov a skladníkov, vodcom všeobecného štrajku v San Franciscu, ktorým sa úplne zastavil život v meste. No než k tomu došlo, musel Bridges prestáť ťažké časy. Keď som ho počúval, veľmi jasne som si uvedomil, že ho vtedy držala nad vodou vízia, že život by mohol vyzerať aj inak, a zároveň aj pocit príslušnosti k medzinárodnému hnutiu. Bol to preňho v čase, keď sa proti nemu stavalo prakticky všetko v jeho okolí, určitým pevným bodom. V jeho prípade ten pevný bod predstavoval marxizmus a príslušnosť ku komunistickej strane. Iní veľkí vodcovia i mnohí neznámi velikáni mali zase iné pevné body.

- Boj za zmenu zákonov by mal byť neoddeliteľnou súčasťou našich zápasov. Víťazstvá tohto druhu nám napomáhajú získať legitimitu. Už celé roky sa diskutuje o tom, či schválenie pro-robotníckych zákonov v tridsiatych rokoch bolo iskrou, ktorá vznietila hnutie, alebo bolo naopak dôsledkom činnosti tohto hnutia. Poctivou odpoveďou podľa mňa je, že bolo obojím. Je zrejmé, že určité časti vládnucej triedy spojené s Franklinom Rooseveltom sa pokúšali dohodnúť sa s organizovanou prácou. Zákony boli súčasťou tejto dohody. Zároveň je pravda, že mohli byť schválené aj vďaka agitácii a organizačnej činnosti, ktoré im predchádzali.

Spomeňte si však na poznámku o uvedomení. Schválené zákony poskytli legitimitu požiadavkám pracujúcich na sebaorganizáciu a kolektívne vyjednávanie. Stačí si len spomenúť na slávny citát Franklina D. Roosevelta, ktorý používali pri svoje práci mnohí náboroví organizátori CIO. Prezident totiž povedal: „Ak by som mal začať pracovať v továrni, ako prvé by som vstúpil do odborov.“ Ako hovorí jeden z mojich odborových priateľov, čím to je, že sme podobný citát nemohli vytiahnuť z Clintona? Čo to znamenalo, keď ho hnutie bolo schopné vytiahnuť ho z FDR?

- Posledná poznámka – a odpusťte, ak niekomu stúpim na otlak či prekročím svoj mandát. Zdá sa mi ale, že mnohí z nás progresívnych členov hnutia práce sa pokúšame vytvoriť stratégiu obnovy čisto na základe ponaučení z minulosti. Diskutujeme napríklad o tom, ako urobiť nábor neorganizovaných, a spomíname pritom tridsiate roky – no neuvedomujeme si už, že snaha o včlenenie dovtedy neorganizovaných bola súčasťou širšieho zápasu o demokraciu. Hnutie tridsiatych rokov netvrdilo len, že treba, aby do odborov vstúpilo viac pracujúcich, ale priamo spájalo tento rast s potrebou širokého demokratického sociálneho hnutia na boj proti fašizmu a za nové, iné Spojené štáty americké. Obsahovalo zároveň aj zárodky, z ktorých neskôr vzniklo hnutie za občianske práva.

Presne to isté platí aj na organizačné otázky. Keby nebolo komunistickej strany, socialistickej strany, trockistov a ďalších robotníckych strán, znovuzrodenie hnutia práce by asi sotva bolo nastalo.

Nešlo len o to, že – ako veľakrát uznal predseda nových odborov CIO John L. Lewis – najlepších náborových organizátorov poskytla odborom práve organizovaná ľavica. Podstata tkvie v tom, že v ťažkých časoch dodávala organizácia svojou víziou členom odvahu a nádej. Vďaka tomu sa mohlo diskutovať o stratégiách – niektorých pomýlených, iných skvelých – na prekonanie prekážok.

Príliš často sa dnes tvárime, ako keby sme žiadnu takúto organizáciu a žiadnu takúto víziu nepotrebovali. Správame sa, ako keby stačilo, keď budeme iba ako jednotlivci či s pár priateľmi pracovať na tom svojom políčku. Správame sa, ako keby organizovaná ľavica, konkrétne organizovaná ľavicová antikapitalistická politická strana bola síce pekná myšlienka, ale z hľadiska našich úloh viac-menej nepodstatná. Správame sa, ako keby sme očakávali, že ponížení a urazení Spojených štátov sa mávnutím čarovného prútika spontánne zhluknú a zjednotia za sociálnu spravodlivosť. Správame sa, ako keby sme mohli nové generácie ovplyvniť iba silou svojej osobnosti, nie organizovanosťou a zápasom. Podstata nám uniká.

Organizovaná ľavica priniesla obdobiu pred vznikom CIO nielen odborovú stratégiu, ale aj väzby s tým, čo sa dialo v iných oblastiach. Napríklad niekdajšie Africké pokrvné bratstvo vďaka svojmu zlúčeniu s vtedajšou komunistickou stranou ovplyvnilo nielen afroamerické hnutie, ale aj hnutie odborové. Je to len jeden z množstva podobných príkladov. Preto sa domnievam, že ak sa chceme poučiť z dvadsiatych rokov, mali by sme si odniesť to pravé poučenie. Pochopme, že ide o viac, než o to, či sa za nadčasy platí niečo navyše. Ba ide dokonca aj o viac, než aby sme zorganizovali neorganizovaných. Ide o víziu iných Spojených štátov a vôbec iného sveta.

Potrebujeme organizovanú ľavicu, ktorá aktivistov donúti pozrieť sa za hranice USA a vidieť tam spojencov, nie príjemcov dobročinnosti. Potrebujeme organizovanú ľavicu, ktorá donúti aktivistov, aby nanovo sformulovali svoju stratégiu a urobili z otázok rasy a pohlavia nie prídavky, ale jadro nášho procesu. Inými slovami, potrebujeme ľavicový rámec – rámec, ktorý by nám pomohol svet pochopiť, a čo je ešte dôležitejšie, zmeniť ho.“

Vaše komentáre:

theresa  (05.04.2019 12:30:55)     
zx flux
[url=http://www.clarks.in.net/]clarks[/url]
[url=http://www.levis.us.org/]levis[/url]
[url=http://www.jordan12.us.org/]jordan shoes[/url]
[url=http://www.fjallravens.us.com/]fjallraven kanken[/url]

Reagovať

jingting17  (27.04.2019 10:17:26)     
burberry backpack
[url=http://www.stephen-curry-shoes.us.com/]curry 4 shoes[/url]
[url=http://www.ultra--boost.us.com/]ultra boost[/url]
[url=http://www.salomonspeedcross3.us.com/]salomon shoes[/url]
[url=http://www.burberry-bags.us.com/]burberry bags[/url]

Reagovať

frank  (19.05.2019 21:37:57)     
Puma Canada
[url=http://www.converses.us/]Converse Shoes[/url]
[url=http://www.fjallraven-kanken.us.org/]Fjallraven Kanken Backpack[/url]
[url=http://www.nikecanadashoes.ca/]Nike Canada[/url]
[url=http://www.vibram-fivefingers.us/]Vibram[/url]

Reagovať

eddie  (18.06.2019 04:47:29)     
kate spade handbags
[url=http://kylekorver.nbajerseysshop.us/]kyle korver[/url]
[url=http://kcchiefs.wholesale-nfljerseys.us/]kc chiefs[/url]
[url=http://marianhossa.nhljerseysshop.us/]marian hossa[/url]
[url=http://piratesbaseball.cheapmlbshop.us/]pirates baseball[/url]

Reagovať

tennille  (03.07.2019 11:19:32)     
skechers
[url=http://www.newdiscountmlbjerseys.us/tags_products/rangers-alternate-jersey_475.html]rangers alternate jersey[/url]
[url=http://www.cheapbaseballjerseys.us/tags_products/meadows-baseball_2136.html]meadows baseball[/url]
[url=http://www.nbabasketball-jerseys.us/tags_products/charlotte-hornets-gear-nike_422.html]charlotte hornets gear nike[/url]
[url=http://www.cheapbaseballjerseys.us/tags_products/youth-new-york-yankees-apparel_1333.html]youth new york yankees apparel[/url]

Reagovať

sandra  (12.07.2019 03:47:14)     
Golden Goose Sneakers
[url=http://www.jordan11.org.uk/]Jordan 11[/url]
[url=http://www.goyardcanada.ca/]Goyard[/url]
[url=http://www.championhoodie.us.com/]Champion Hoodie[/url]
[url=http://www.birkenstock-sandals.co.uk/]Birkenstock Sale[/url]

Reagovať

dihua61  (01.08.2019 03:39:56)     
longchamp backpack
[url=http://www.cartier-bracelet.us.com/]cartier sunglasses[/url]
[url=http://www.fjallravenkankens.us/]fjallraven backpack[/url]
[url=http://www.uggslippers.ca/]ugg[/url]
[url=http://www.jordan11spacejams.us.com/]jordan 11[/url]

Reagovať

jerry  (17.08.2019 02:05:10)     
Golden Goose Sale
[url=http://www.nikeairmax2019.us/nike-air-max-2019-849559_7163.html]Nike Air Max 2019 849559[/url]
[url=http://www.yeezyadidas-shoes.us/nmd-trainers_3340.html]Nmd Trainers[/url]
[url=http://www.nike-trainersuk.co.uk/white-air-max-trainers_6660.html]White Air Max Trainers[/url]
[url=http://www.uggbootsonsale.us/childrens-ugg-boots_2255.html]Childrens Ugg Boots[/url]

Reagovať

frank  (21.08.2019 11:01:18)     
Longchamp Backpack
[url=http://www.calvinkleindresses.us/]Calvin Klein Dresses[/url]
[url=http://www.goldengoosesneakers.org.uk/]Golden Goose[/url]
[url=http://www.monclercanada.ca/]Moncler Coat[/url]
[url=http://www.pradacanada.ca/]Prada[/url]

Reagovať

ernestine  (17.10.2019 16:51:41)     
Yeezy Canada
[url=http://www.jordan-11.org.uk/]Nike Jordan[/url]
[url=http://www.longchamp.org.uk/]Longchamp Backpack[/url]
[url=http://www.karenmillendresses.us/]Karen Millen Outlet[/url]
[url=http://www.fjallraven-backpack.us/]Fjallraven[/url]

Reagovať

ronald  (18.10.2019 09:44:07)     
Converse Trainers
[url=http://www.offwhitecanada.ca/]Off White Hoodie[/url]
[url=http://www.birkenstockcanadasandals.ca/]Birkenstock Sandals[/url]
[url=http://www.jordan11.org.uk/]Jordan 11[/url]
[url=http://www.longchamp.in.net/]Longchamp Backpack[/url]

Reagovať

antonio  (30.10.2019 14:41:44)     
Air Max 720
[url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet.us/]Michael Kors Handbags[/url]
[url=http://www.champion-hoodie.us/]Champion Sweatshirt[/url]
[url=http://www.canadagoose-jacket.ca/]Canada Goose Parka[/url]
[url=http://www.clark-shoes.us/]Clarks[/url]

Reagovať

ernestine  (04.11.2019 09:20:02)     
Longchamp Backpack
[url=http://www.timberlandbootsstore.us/]Timberland[/url]
[url=http://www.pradabags.org.uk/]Prada Purse[/url]
[url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us/]Pandora[/url]
[url=http://www.riverislandclothes.us/]River Island Shoes[/url]

Reagovať

dominick  (17.01.2020 01:24:01)     
KD 11 shoes
[url=http://www.katespadebagscanada.ca/]Kate Spade Purses[/url]
[url=http://www.cartierlovering.ca/]Cartier Canada[/url]
[url=http://www.fjallravenkankenbackpack.co.uk/]Fjallraven Kanken[/url]
[url=http://www.brooksshoes.ca/]Brooks Beast[/url]

Reagovať

laurie  (01.02.2020 12:07:34)     
Salvatore Ferragamo
[url=http://www.yeezyadidas.co.uk/]Yeezy Shoes[/url]
[url=http://www.ralphlauren-dresses.us/]Ralph Lauren Polo Shirts[/url]
[url=http://www.adidasultraboost.ca/]Adidas Boost[/url]
[url=http://www.beatsstudio3.us/]Wireless Beats[/url]

Reagovať

dominick  (17.02.2020 23:00:11)     
Adidas Yeezy
[url=http://www.nikeoffwhiteshoes.us.com/]Off White[/url]
[url=http://www.ugg-canada.ca/]Ugg Shoes[/url]
[url=http://www.river-island.org.uk/]River Island Sale[/url]
[url=http://www.hydroflaskcanada.ca/]Hydro Flask[/url]
[url=http://www.kyrie6.us.org/]Kyrie 6 Shoes[/url]
[url=http://www.filashoesoutlet.us.com/]Fila Shoes[/url]
[url=http://www.fjallraven-canada.ca/]Fjallraven[/url]
[url=http://www.pandorajewelryofficial.us/]Pandora Charms[/url]

Reagovať

ronald  (18.02.2020 01:21:41)     
Lebron Shoes
[url=http://www.filadisruptor3.us/]Fila Disruptor 3[/url]
[url=http://www.ecco-boots.ca/]Ecco Shoes[/url]
[url=http://www.hydroflasks.us.com/]Hydro Flask 32 Oz[/url]
[url=http://www.katespadehandbags.ca/]Kate Spade Outlet[/url]

Reagovať

ronald  (06.03.2020 17:29:35)     
Jordan Retro
[url=http://www.suicoke.us.org/]Suicoke[/url]
[url=http://www.fjallravenkankenbackpack.ca/]Fjallraven Kanken Sale[/url]
[url=http://www.yeezy950.us/]Yeezy 350[/url]
[url=http://www.nbajerseysstorecanada.ca/]Wholesale NBA Jerseys[/url]

Reagovať

ronald  (07.03.2020 08:36:05)     
Adidas Yeezy
[url=http://www.bose-canada.ca/]Bose Soundlink[/url]
[url=http://www.goyardbags.org.uk/]Goyard Purse[/url]
[url=http://www.christianlouboutinheels.us/]Red Bottom Shoes[/url]
[url=http://www.katespadenewyork.us/]Kate Spade Outlet[/url]

Reagovať

jennifer  (14.03.2020 04:13:55)     
Swarovski Rings
[url=http://www.pandorajewelryca.ca/]Pandora Ca[/url]
[url=http://www.vibramshoes.us.org/]Vibram 5 Fingers[/url]
[url=http://www.salvatore-ferragamo.ca/]Salvatore Ferragamo Canada[/url]
[url=http://www.ferragamoshoessale.us/]Ferragamo[/url]

Reagovať

david  (26.03.2020 19:48:32)     
Red Bottom Shoes
[url=http://www.kedssneakers.us/]Keds Rain Boots[/url]
[url=http://www.columbiajackets.us.com/]Columbia Jacket[/url]
[url=http://www.uggbootssaleuk.co.uk/]Ugg Boots Uk[/url]
[url=http://www.keds-shoes.us/]Keds[/url]

Reagovať

frank  (06.04.2020 01:42:07)     
Burberry UK
[url=http://www.michaelkors.us.org/]Michael Kors Purse[/url]
[url=http://www.goldengoosesneakerssale.co.uk/]Golden Goose Sneakers Sale[/url]
[url=http://www.vansshoes-outlet.us/]High Top Vans[/url]
[url=http://www.birkenstock-uk.co.uk/]Birkenstock Sale[/url]

Reagovať

ernestine  (02.05.2020 09:36:01)     
Nike Air Max 720
[url=http://www.jordan-11.us.org/]Jordan 11 Shoes[/url]
[url=http://www.salvatoreferragamoshoesoutlet.us/]Salvatore Ferragamo Outlet[/url]
[url=http://www.eccosandals.us.com/]Ecco Shoes[/url]
[url=http://www.juicycouture-tracksuit.us/]Juicy Couture Tracksuit[/url]

Reagovať

sandra  (06.05.2020 03:05:26)     
Red Bottoms
[url=http://www.balenciagashoes.ca/]Balenciaga Shoes[/url]
[url=http://www.louboutinshoes.ca/]Christian Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.ecco.us.org/]Ecco Outlet[/url]
[url=http://www.niketrainersoutlet.org.uk/]Nike Trainers[/url]

Reagovať

antonio  (17.05.2020 02:20:40)     
Fitflops Clearance
[url=http://www.adidass.us/]Adidas Shoes For Men[/url]
[url=http://www.jordanretro11.us.org/]Air Jordan[/url]
[url=http://www.adidasclothingoutlet.us/]Adidas Jacket[/url]
[url=http://www.supremeshirtshop.us/]Supreme Clothing[/url]

Reagovať

james  (22.05.2020 20:46:07)     
Louboutin Heels
[url=http://www.fjallravenstore.us/]Fjallraven Bags[/url]
[url=http://www.kate-spadebags.us/]Kate Spade[/url]
[url=http://www.nikecanadashoes.ca/]Nike Canada[/url]
[url=http://www.hydroflaskstore.us/]Hydro Flask Outlet[/url]

Reagovať

dominick  (24.05.2020 01:35:07)     
Balenciaga Bags
[url=http://www.pandorajewelryca.ca/]Pandora Jewelry[/url]
[url=http://www.bapecanada.ca/]Bape Hoodie[/url]
[url=http://www.mizuno-shoes.us.org/]Mizuno Running Shoes[/url]
[url=http://www.birkenstock-sandals.ca/]Birkenstock Canada[/url]

Reagovať

linda  (08.07.2020 11:32:45)     
Longchamp Outlet
[url=http://www.toryburchsandal.us/]Tory Burch Shoes[/url]
[url=http://www.lecoqsportifs.co.uk/]Le Coq Sportif[/url]
[url=http://www.eccoshoesstore.us/]Ecco Shoes[/url]
[url=http://www.vansshoescanada.ca/]Vans[/url]

Reagovať

jennifer  (09.07.2020 06:26:28)     
Air Max 720
[url=http://www.asicsgelkayano.us/]Asics[/url]
[url=http://www.converseslipon.us/]Converse[/url]
[url=http://www.coach-handbags.us.org/]Coach Bags[/url]
[url=http://www.birkenstock-sale.co.uk/]Birkenstock Shoes[/url]

Reagovať

david  (20.07.2020 04:35:11)     
Giuseppe Zanotti Heels
[url=http://www.soccer-cleats.us/]Soccer Cleats[/url]
[url=http://www.brookss.us/]Brooks Ghost[/url]
[url=http://www.adidasstore.us/]Adidas Nmd[/url]
[url=http://www.fitflopsale.org.uk/]Fitflop Sale[/url]

Reagovať

sandra  (31.08.2020 20:49:41)     
Adidas Shoes
[url=http://www.coachbagsfactory.us/]Coach Purses[/url]
[url=http://www.pandoracharms-jewelry.us/]Pandora Rings[/url]
[url=http://www.aldo-canada.ca/]Aldo Shoes Canada[/url]
[url=http://www.calvinkleinoutlet.us.org/]Calvin Klein Underwear[/url]

Reagovať

antonio  (02.09.2020 23:20:54)     
Puma Shoes
[url=http://www.birkenstock-sale.co.uk/]Birkenstock Shoes[/url]
[url=http://www.lacostes.us/]Lacoste Shoes[/url]
[url=http://www.pumatrainers.co.uk/]Puma[/url]
[url=http://www.pandoracanadarings.ca/]Pandora[/url]

Reagovať

jennifer  (03.09.2020 15:17:46)     
Jordan Outlet
[url=http://www.pumacanadaoutlet.ca/]Puma[/url]
[url=http://www.asics-runningshoes.us/]Asics Shoes[/url]
[url=http://www.bapehoodiestore.us/]Bape Shirt[/url]
[url=http://www.pradabagscanada.ca/]Prada Shoes[/url]

Reagovať

jerry  (08.09.2020 16:29:08)     
Supreme Clothing
[url=http://www.ecco.us.com/]Ecco Sandals[/url]
[url=http://www.keen.us.org/]Keen Boots[/url]
[url=http://www.michaelkorshandbagsoff.us/]Michael Kors Handbags[/url]
[url=http://www.birkenstocksandalsstore.us/]Birkenstock[/url]

Reagovať

jennifer  (15.09.2020 01:23:44)     
Hydro Flask Sale
[url=http://www.katespadepurses.us.org/]Kate Spade Outlet[/url]
[url=http://www.adidas-nmd.us/]NMD R1[/url]
[url=http://www.truereligionjeansoutlet.us/]True Religion Jeans[/url]
[url=http://www.fred-perry.us/]Fred Perry Clothing[/url]

Reagovať

ernest  (17.09.2020 09:54:09)     
Burberry Belt
[url=http://www.vibrams.us.org/]Vibram Shoes[/url]
[url=http://www.monclerjacketsoutlets.us/]Moncler Jackets[/url]
[url=http://www.salomonshoesstore.us/]Salomon Hiking Shoes[/url]
[url=http://www.airmax-shoes.us/]Air Max Shoes[/url]

Reagovať

thelma  (20.09.2020 07:12:17)     
Birkenstock
[url=http://www.nikesneakersfactory.us/]Air Max 720[/url]
[url=http://www.uggsbootscanada.ca/]Ugg Winter Boots[/url]
[url=http://www.jordansretro11.us/]Jordans Retro 11[/url]
[url=http://www.truereligionjeans.us.org/]True Religion Outlet[/url]

Reagovať

linda  (17.10.2020 14:03:30)     
New Jordans
[url=http://www.salvatoreferragamos.us/]Ferragamo[/url]
[url=http://www.valentino.us.org/]Valentino Flip Flops[/url]
[url=http://www.lecoqsportifs.co.uk/]Le Coq Sportif UK[/url]
[url=http://www.moncler.us.org/]Moncler[/url]

Reagovať

linda  (23.10.2020 21:18:21)     
Clarks Boots
[url=http://www.adidasoutletcanada.ca/]Yeezys[/url]
[url=http://www.nikeairforce1womens.us/]Nike Air Force 1 Womens[/url]
[url=http://www.hollisteroutlet.us/]Hollister Hoodies[/url]
[url=http://www.filashoes.us.org/]Fila Shoes[/url]

Reagovať

laurie  (01.11.2020 22:11:34)     
Salvatore Ferragamo
[url=http://www.burberrybags.us.org/]Burberry Sunglasses[/url]
[url=http://www.stuartweitzman-shoes.us/]Stuart Weitzman Heels[/url]
[url=http://www.northface-canada.ca/]North Face[/url]
[url=http://www.levisjeans.us.org/]Jeans Levi[/url]

Reagovať

ernestine  (19.11.2020 20:10:39)     
Fred Perry T Shirt
[url=http://www.juicycoutureclothing.us/]Juicy Couture[/url]
[url=http://www.pandoracanadasale.ca/]Pandora Bracelet[/url]
[url=http://www.asics-runningshoes.us/]Asics[/url]
[url=http://www.burberryshirt.us.com/]Burberry Scarf[/url]

Reagovať

linda  (01.12.2020 01:36:12)     
Toms Shoes
[url=http://www.dolcegabbana.us.com/]Dolce Gabbana[/url]
[url=http://www.nmds.us.org/]Adidas Shoes[/url]
[url=http://www.salomonboots.us.com/]Salomon Shoes[/url]
[url=http://www.pandora-jewelry.co.uk/]Pandora Charms[/url]

Reagovať

frank  (05.12.2020 20:48:53)     
Pandora Canada
[url=http://www.merrellshoes.us.org/]Merrell Sandals[/url]
[url=http://www.truereligionjeans.us.org/]True Religion Outlet[/url]
[url=http://www.yeezyboots.us/]Yeezy 350[/url]
[url=http://www.toryburchsandalsoutlet.us/]Tory Burch Flip Flops[/url]

Reagovať

sandra  (17.12.2020 05:07:02)     
New Jordans
[url=http://www.moncler-jackets.us.com/]Moncler Jacket Womens[/url]
[url=http://www.valentino-canada.ca/]Valentino Shoes[/url]
[url=http://www.fjallravenonline.us/]Mini Fjallraven Kanken[/url]
[url=http://www.yeezyadidas.ca/]Yeezy 700[/url]

Reagovať

frank  (28.12.2020 05:55:30)     
KD Shoes
[url=http://www.brooksrunningshoes.org.uk/]Brooks Shoes[/url]
[url=http://www.kedsshoes.us.com/]Keds Sneakers[/url]
[url=http://www.prada-bags.org.uk/]Prada Shoes[/url]
[url=http://www.keen-sandals.us/]Keens Shoes[/url]

Reagovať

wilma  (28.12.2020 22:08:16)     
Balenciaga UK
[url=http://www.fjallravenkankenmini.us/]Fjallraven Kanken Backpack[/url]
[url=http://www.offwhites.us.org/]Jordan Off White[/url]
[url=http://www.moncler.us.org/]Moncler[/url]
[url=http://www.lecoqsportifclothing.us/]Le Coq Sportif Tracksuit[/url]

Reagovať

magaret  (09.01.2021 18:49:36)     
Suicoke
[url=http://www.lacostecanada.ca/]Lacoste Shoes[/url]
[url=http://www.skechersboots.us.org/]Skechers Boots[/url]
[url=http://www.montblanc.us.org/]Mont Blanc Pens[/url]
[url=http://www.michael-kors.us.org/]Michael Kors[/url]

Reagovať

 (10.01.2021 21:01:30)     

Pills information leaflet. What side effects? <a href="https://viagra4u.top">order generic viagra price</a> in US. All what you want to know about medicines. Read here.
[url=https://gilsongoncalves.com.br/forum/topico/rescisao-por-acordo-rescisao-consensual/#postid-194903]Actual information about medicament.[/url] [url=https://clubzsa.co.za/events/alt-presents-ghost-rider-at-truth/#comment-179707]Some about meds.[/url] [url=https://www.corporaweb.com/producto/clinica-pagina-web/#comment-33789]Everything what you want to know about pills.[/url] d732d3_

Reagovať

frank  (20.01.2021 10:06:27)     
Fila Shoes Womens
[url=http://www.redbottomshoeslouboutin.us/]Louboutin Shoes[/url]
[url=http://www.asicsrunningshoescanada.ca/]Asic Shoes Canada[/url]
[url=http://www.jordan35shoes.us/]Jordan 3[/url]
[url=http://www.christianlouboutin.cc/]Christian Louboutin[/url]

Reagovať

ronald  (07.02.2021 15:14:05)     
Fitflop Sandals
[url=http://www.longchampofficialsite.us/]Longchamp Bags[/url]
[url=http://www.tommyhilfigeroutletcanada.ca/]Tommy Hilfiger Dresses Canada[/url]
[url=http://www.kedsshoes.us.org/]Keds Slip Ons[/url]
[url=http://www.bape-hoodie.ca/]Bape Shark Hoodie[/url]

Reagovať

dominick  (23.02.2021 09:02:26)     
Fjallraven Canada
[url=http://www.balenciagasneakersoutlet.us/]Balenciaga Sneakers[/url]
[url=http://www.aldoboots.us/]Aldo Shoes Women[/url]
[url=http://www.mcmbagsoutlet.us/]Mcm Purse[/url]
[url=http://www.champion-tshirt.us/]Champion Hoodie[/url]

Reagovať

sandra  (04.03.2021 02:38:36)     
Air Max 97
[url=http://www.vansoutletcanada.ca/]Vans Shoes Canada[/url]
[url=http://www.sauconyrunningshoes.us.com/]Saucony[/url]
[url=http://www.christianlouboutinshoescanada.ca/]Louboutin Heels[/url]
[url=http://www.salomoncanadashoes.ca/]Salomon Boots Canada[/url]

Reagovať

leigh  (07.03.2021 18:39:30)     
Coach Bags
[url=http://www.polo-ralphlauren.ca/]Ralph Lauren Outlet[/url]
[url=http://www.off-white.ca/]Off White[/url]
[url=http://www.katespade-bags.us.com/]Kate Spade Backpack[/url]
[url=http://www.toryburchsandalsoutlet.us/]Tory Burch Bags[/url]

Reagovať

james  (16.03.2021 18:19:54)     
Vans Old Skool
[url=http://www.poloralphlaurencanada.ca/]Ralph Lauren[/url]
[url=http://www.nikefactorystoreclearance.us/]Nike Air Max 270[/url]
[url=http://www.lacoste-shoes.us.com/]Lacoste Boots[/url]
[url=http://www.montblancs.us.org/]Montblanc Pen Ballpoint[/url]

Reagovať


Pridať nový komentár

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?

V rámci komentárov nemožno použiť značky jazyka HTML (tagy).

Ak chcete vložiť tučný text, linku, či mailovú adresu, použite prosím nasledovné značky:
[b]tučné[/b], [odkaz]www.domena.sk[/odkaz], [email]meno@domena.sk[/email]

Poslať linku priateľoviFormát na tlač

           Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.