Zachráňme lesík pri Sade Janka Kráľa!

Autor: Nádej pre Sad Janka Kráľa (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 25. 09. 2006 (11804 × prečítané)
Petíciu na záchranu lesíka pri Sade Janka Kráľa, podporilo cca 14 000 občanov. Vďaka ním lesík zatiaľ nebol vyrúbaný. Napriek tomu úrady vôľu občanov v posledných dňoch spochybnili a lesíku akútne hrozí výrub. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť tento mestský pozemok za ÚZEMIE CHRÁNENÉ OBČANMI.

Streda
27. septembra
17.00
Živá reťaz okolo Lesíka pri Sade Janka Kráľa

(lesík Krasovského-Einsteinova neďaleko štadióna Artmédia)

Príďte nám pomôcť, potrebujeme dostatočný počet občanov, aby sme obkolesili obvod takmer 1000 metrov. Ak sa živá reťaz podarí, vyhlásime lesík za územie chránené občanmi.

Sme proti plánovanému predaju mestských pozemkov a proti akútne hroziacemu výrubu 470 stromov pri Sade J. Kráľa. Žiadame rešpektovať petíciu 14 000 občanov a zachovať lesík so stromami, ktoré sú svojim vzrastom ojedinelé v Bratislave, doplniť zvyšné územie o parkovú zeleň a napojiť ho na jestvujúce pešie lávky a bicyklové trasy.

V týchto dňoch bol zamietnutý projekt BROZ, ktorý mohol zabrániť výrubu lesíka a navrhoval ho vyhlásiť za chránený krajinný prvok. Napriek podpore občanov aj podpore tohto projektu Štátnou ochranou prírody SR na Obvodnom úrade životného prostredia bol projekt zamietnutý ako neodôvodnený. Územiu stále hrozí pokračovanie stavebného konania, predaj pozemku a následne výrub vzácneho územia chrániaceho Sad Janka Kráľa.

Fotokópie aktuálnych dokumentov, najnovšie správy a plagát, ktorý si môžete vytlačiť na svojej tlačiarni, nájdete na www.sad-janka-krala.sk. Na tejto adrese nájdete aj históriu petície, dokumenty, foto a projekty obnovy územia.

kontakt na organizátora akcie:
Ing.arch.Elena Pätoprstá
creative@fuxo.sk
Ďakujeme.