Proč založit potravinovou banku na Slovensku?

Autor: (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 05. 02. 2005 (10922 × prečítané)
Co je a není potravinová banka?
Proč a jak založit potravinovou banku?
Proč zakládat národní federace potravinových bank?
Jak se stát členem evropské federace potravinových bank?


Čtvrtek 17. února od 9 hod. do 12 hod.
v zasedacím sále slovenského Červeného kříže
Grösslingová 24, Bratislava


Ve spolupráci s SČK, který laskavě poskytuje svoje prostory, vás zve Evropská federace potravinových bank (FEBA) na seminář o potravinových bankách. Generální sekretářka FEBA Christiane Vian, dlouholetá vedoucí francouzských potravinových bank a Raymond Vaillant, konzultant FEBA, vás seznámí s fungováním potravinových bank v Evropě. Dozvíte se také co by vám mohla přinést existující potravinová banka na Slovensku, jak by mohla zlepšit vaši práci pro chudé, opuštěné a strádající lidi.

Po uvodní prezentaci a vysvětlení filosofie a zásad fungování stošedesáti potravinových bank v třinácti zemích sdružených v FEBA, zodpoví hosté vaše dotazy a budou s vámi uvažovat o možných postupech při zakládání první potravinové banky na Slovensku. Pokud by nestačil čas, aby odpověděli na všechny dotazy, nebo pokud se rozhodnete založit připravný výbor, budou vám k dispozici i v odpoledních hodinách.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu martin.plichta@iol.cz


Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

(Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, článek 25, odst. 1)