Solidárna kampaň s pracujúcimi v SCP Ružomberok

Autor: Michal Tulík (mailto:@), Téma: Ostatné, Zdroj: Priama akcia
Vydané dňa 19. 11. 2004 (11682 × prečítané)
V pondelok 8. novembra sa v Ružomberku uskutočnil protestný míting organizovaný prepustenými zamestnancami SCP a členmi OZ Papier. Akcie na námestíčku uprostred sídliska sa zúčastnilo asi 110 ľudí. Niektorí robotníci, stále zamestnaní v SCP, si kryli tváre šatkami zo strachu pred možnými dôsledkami ich účasti na akcii. Účasť nesplnila očakávania, no podpísali sa na nej možno aj kárne opatrenia vedené proti zamestnancom zo strany majstrov v ten istý deň dopoludnia.

Členovia OZ Papier v príhovoroch informovali o svojich návrhoch na ďalšie riešenie situácie, ako aj o podpore, ktorej sa im dostáva zo sveta. Na mítingu bolo dohodnuté, že vedeniu SCP sa odovzdá výzva, aby začal vyjednávania so Základnou organizáciou Papier. Ďalej sa predniesla predstava novozaloženého Ružomberského protestného výboru, ktorý by mal pôsobiť na komunitnej úrovni, pomôcť boju v SCP a stať sa miestom pre podporu iných bojov, napríklad bezdomovcov a pod. Predstavitelia OZ Papier tiež vyzvali slovenských aj zahraničných pracujúcich, aby konkrétne prejavili solidaritu (minimálne napríklad formou petície).

Zhruba 60 účastníkov a účastníčok mítingu sa následne presunulo k sídlu manažmentu. Za podporného skandovania zhromaždených zaniesol predseda OZ Papier list s požiadavkami odborovej organizácie na vedenie podniku. Ďaleko sa ale nedostal, pretože mu bolo povedané, že v budove už nikto z vedenia nie je.


Čudné praktiky pokračujú 1

Táto časť protestu so sebou priniesla aj dve skutočnosti, ktoré v podstate už ani veľmi nešokujú. Ľudia, ktorí prišli pred administratívnu budovu, boli fotografovaní z jednej kancelárie! Ešte menej asi prekvapí, že vedenie bolo v tej dobe v budove a jediné čo urobili bolo, že preparkovali svoje autá za budovu, aby to nikto nezistil.


Čo sa dialo ďalej

Na list podaný v nasledujúci deň do podateľne reagovalo vedenie spoločnosti tak, že zastavilo kolektívne vyjednávanie s pôvodným odborovým zväzom Drevo, lesy, voda, ktorý sa má dohodnúť na kolektívnej zmluve s OZ Papier. V podstate týmto uznali OZ Papier ako právoplatnú druhú OZ v podniku.


Čudné praktiky pokračujú 2

OZ Drevo, lesy, voda sa vyjadril, že požiadavky OZ Papier nie sú dosť konkrétne a že s nimi nebudú jednať, kým ich nekonkretizujú. V prípade, že sa dva OZ na pracovisku nedohodnú, kolektívnu dohodu prejedná s vedením iba jeden z nich a to ten početnejšie zastúpený. Kto to je v SCP nie je v súčasnosti jasné.

Avšak oveľa závažnejšia je iná vec. Hovorca SCP Matej Hlôška sa pre TASR 9. 11. vyjadril, že Neusiedler si nemôže dovoliť neakceptovať OZ Papier, lebo by tým porušili zákon. Dôvod na čiastočnú radosť? Kdeže! V piatok 12. 11. sa členom OZ Papier podarilo zistiť, že v podniku koluje odpoveď vedenia SCP na list OZ Papier z 9. 11. 2004. Táto odpoveď na hlavičkovom papieri adresovaná predsedovi OZ Papier bola z ružomberskej pošty zaslaná až 15. 11. 2004!!! Vedenie podniku teda porušilo listové tajomstvo! Odvoláva sa síce na to, že list bol verejný, ale to v liste nikde nie je uvedené. Text listu a jeho šírenie naznačuje, že cieľom tohto šírenia v podniku je psychologický nátlak na zamestnancov, aby vnímali OZ Papier ako bezvýznamný. A to sme ešte neskončili! V liste oznamuje prezident SCP predsedovi OZ Papier, že: „Neusiedler SCP a.s. nie je v pozícii, aby akceptoval základnú odborovú organizáciu Papier ako oficiálneho zástupcu našich zamestnancov, keďže základná odborová organizácia Papier doteraz nepreukázala, že ich naozaj zastupuje a kto zastupuje základnú odborovú organizáciu Papier...“.

Ak by si náhodou niekto myslel, že chyba je na strane OZ Papier v nejakej právnej kľučke, ktorú SCP využil, nech sa nedá oklamať. Vysvetlime si to. Prezident SCP žiada, aby ZO OZ Papier poskytla mená svojich členov. Tá ich ale nemieni poskytnúť (a nemá tu povinnosť ani zo zákona), pretože keď vedeniu zaslali zápisnicu z ustanovujúcej schôdze OZ Papier, signatári boli krátko na to prepustení! Vedenie podniku v tej dobe dokonca odkúpilo od TASR fotky zo zhromaždenia, na ktorom bolo asi 350 zamestnancov a prepustilo ďalších ľudí, ktorí na tejto akcii boli. Iba hlupák by opakoval rovnakú chybu. Prezident SCP ďalej žiada, aby uviedli mená zástupcov ZO OZ Papier. Tie však už dávno majú (keďže majú zápisnicu z ustanovujúcej schôdze)! Prezident ďalej píše, že: „Neusiedler SCP a.s. bude pokračovať v programe racionalizácie podľa svojich potrieb, pretože je to nevyhnutné na zabezpečenie konkurencieschopnosti našich výrobkov na trhu ... S úctou, Otto Pichler“.

Prezident SCP týmto potvrdzuje, že v SCP dôjde k ďalšiemu prepúšťaniu. Kto bude prvý na rade je evidentné. Prepustení odborári síce dostali zbohom na základe organizačných dôvodov, je však zaujímavé, že prepustení boli zamestnanci, ktorí sú samotným vedením hodnotení ako špičkoví, že prepustili strojníkov a ich pomocníkov nie a že zhodou okolností sú všetci buď členmi OZ Papier alebo boli na ich akciách. Táto diskriminácia sa nesmie opakovať!


Čo ďalej? Určite nie si toto všetko iba čítať!!!

Dodnes nie je splnená jediná požiadavka zamestnancov SCP. Vedenie sa nevzdáva. Zatiaľ! Vzhľadom k tomu, že boj ružomberských pracujúcich je na Slovensku vo viacerých aspektoch jedinečný a vytvára precedens do budúcnosti, je jeho úspešný koniec kľúčový pre ďalší vývoj a podobu odborárskeho a sociálneho aktivizmu na Slovensku. Tvoja podpora je nevyhnutná!


Čo môže každý z nás urobiť teraz

1) Ďalej zasielaj protestné listy, emaily a faxy vedeniu SCP!!! Každý deň! Dole nájdeš vzor protestného listu zaslaného Priamou akciou. List je upravený tak, aby ho mohli využiť organizácie aj jednotlivci, preto si pozorne všimni znamienka [ ] a uprav list podľa seba (samozrejme, kľudne môžeš napíš svoju verziu s úplne iným textom).
2) Podobne zasielaj anglické protestné listy, emaily a faxy pobočkám vo svete!!! Každý deň! Nie je to také ťažké a netrvá viac ako 10 minút skopírovať adresy a poslať mail. Zahraničné adresy nájdeš napríklad na:

http://www.angloamerican.co.uk/about/groupweb.asp
http://www.mondibp.com (pozri do LOCATIONS a SERVICES – LINKS)
http://www.neusiedler.com/mondi/www/getFile.php?id=30&sprache=2

Môžeš to urobiť jednoducho. Využi kolónku Kópia prípadne Skrytá kópia (CC / BCC).
3) Volaj riaditeľovi spoločnosti a vyjadri osobne svoje rozhorčenie nad konaním firmy.
4) Píš protestné listy aj na anglickú, americkú, rakúsku a juhoafrickú ambasádu! V týchto krajinách sú národné sídlia Mondi Group.
5) Píš podporné listy prepusteným zamestnancom a členom OZ Papier, ktorí musia celú situáciu znášať už dva mesiace.
6) Podpor vydávanie novín OZ Papier aj malou finančnou čiastkou. Noviny sú hlavným kontaktom s ľuďmi vnútri podniku.
7) Urob benefičnú akciu, napríklad koncert.
8) Pošli tento email tvojim priateľom, kolegom, známym alebo na relevantné fóra alebo ho uverejni na webstránkach.
9) Ak si z Bratislavy a okolia, kontaktuj nás na pa-ba@ziplip.com v prípade, že máš záujem podieľať sa na protestných akciách proti SCP v Bratislave.

Adresy NSCP:
(Upozornenie: Neusiedler zmenil 16. 11. svoje meno na Mondi Paper. Ružomberská pobočka sa po novom volá Mondi Business Paper SCP a.s., Ružomberok.)

Prezident spoločnosti:
otto.pichler@neusiedler.com, tel: 044 436 3506
Predseda predstavenstva:
miloslav.curilla@neusiedler.com, tel: 044 4325724, fax: 044 432 7701
Hovorca:
hovorca@neusiedler.com, mobil: 0902 323 242, tel: 044 436 3470, fax: 044 436 3472
Adresa:
Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok; tel: 044 4361111, fax: 044 4327701, e-mail: mondibpscp@mondibp.com, web: www.mondibpscp.com

Adresa OZ Papier: noveodbory@post.sk
Číslo účtu OZ Papier: 10006-13219052/4900

Vzor slovenského protestného listu:

[Priama akcia, PO Box 16, 840 08 Bratislava, email: priamaakcia@ziplip.com]

Adresáti:
otto.pichler@neusiedler.com, miloslav.curilla@neusiedler.com, hovorca@neusiedler.com, mondibpscp@mondibp.com

Dobrý deň,

[volám sa ............ a v mene ................] vyjadrujem svoje rozhorčenie z diania vo firme Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok. Zásadne protestujem[e] proti postupu vašej spoločnosti vo veci sporu s neprávom prepustenými zamestnancami vtedajšej Neusiedler SCP a.s. Posledný vývoj a vaše konanie [ma / nás] presvedčilo, že vaše praktiky sú nanajvýš nepoctivé, protiústavné a dokonca totalitné.

[Som / sme] plne na strane prepustených zamestnancov Mondi Business Paper SCP a.s. a ich požiadaviek. Obávam[e] sa, že ste si ešte nevšimli, že vaše konanie zásadne poškodzuje meno vašej spoločnosti a že nezostáva a ani nezostane bez ďalšej reakcie. Čím neskôr zareagujete vy, tým ráznejšie budú reakcie občanov.

Po prvých prejavoch nespokojnosti zo strany verejnosti ste nielenže nepodnikli žiadané kroky a neskončili s nelegálnymi a podlými praktikami, ale ste ich ešte vystupňovali. [Mojou / našou] reakciou je preto nielen ešte väčšia podpora požiadaviek zamestnancov SCP a členov OZ Papier, ale aj začiatok bojkotu všetkých výrobkov spoločností patriacich do Mondi Group. A verím, že tento bojkot sa rozšíri aj medzi ďalších občanov SR, ako aj do zahraničia.

Chcem[e] ešte dodať, že vaše konanie je absolútne nepochopiteľné a poškodené meno vašej spoločnosti môžete aspoň čiastočne zmierniť iba okamžitým uznaním oprávnených a legitímnych požiadaviek Petičného výboru a akceptovaním OZ Papier na pracovisku.

Kým sa tak nestane, neprestanem[e] pozorne sledovať vašu činnosť, informovať o nej slovenskú a zahraničnú verejnosť a vyzývať ju, aby urobila konkrétne kroky a konkrétne akcie namierené na všetky vaše pobočky, a takto pomohla zamestnancom, ktorých práva hrubo porušujete!

[Za Priamu akciu, slovenskú sekciu Medzinárodnej Asociácie Pracujúcich,

Michal Tulík]

Vzor anglického protestného listu do sveta:

(pozor na lomítka podľa toho, či list píšeš za seba alebo za organizáciu!)

“Dear Sirs,

I/We write you on behalf of ........ to show my/our indignation from course of events happening in your branch company - Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok in Slovakia. I/We strongly protest against actions of the management in the matter of dispute with unjustly failed off employees of the then Neusiedler SCP Inc. Latest developments have convinced me/us that your practices are at most unfair, anti-constitutional and even totalitarian.

I am/We are fully on the side of the sacked employees of Mondi Business Paper SCP Inc. and their demands. I/We think that Slovak management still hasn´t realized that their practices harm the name of the whole corporation in principle and that they do and will not stay without further reaction. The later you act, the stronger will the reactions of citizens, unions, customers and whole civil society.

After the first manifestations of discontent of the public Slovak management did not only make requested steps and stopped the illegal and nasty practices but they even escalated them. Therefore, my/our response is not only the greater support of SCP workers demands and members of Papier union but also a beginning of a boycott of all the products of Mondi companies. And I/we believe that this boycott will spread also among other citizens abroad.

I/we will not stop carefully observe your actions, inform the public abroad and appeal on people to make concrete steps and concrete actions directed at all your offices and branches and this way help workers whose rights you roughly encroach!

[Tvoje / vaše meno, prípadne aj adresu

Slovak republic]

(Budeme veľmi vďační, ak nás o svojich protestných emailoch budeš informovať alebo ak nám pošleš ich kópie na priamaakcia@ziplip.com)

Dve posledné správy o SCP nájdeš napríklad na http://www.ainfos.ca/04/nov/ainfos00076.html, http://www.ainfos.ca/04/nov/ainfos00159.html. Nemecké verzie sú napríklad na http://www.fau.org/artikel/art_041110-191553 a http://www.fau.org/artikel/art_041117-154146. (Niektoré chyby v dátumoch skús prehliadnuť:)).