Za pozdrav, úsmev - a víťazstvo

Autor: Frances O´Gradyová (mailto:@), Téma: Alter/globalizácia, Zdroj: The Guardian, 16. októbra 2004
Vydané dňa 19. 10. 2004 (10227 × prečítané)
My, ktorí si ešte spomíname, že len pred dvadsiatimi rokmi nazvala Margaret Thatcherová odbory „vnútorným nepriateľom“, sa môžeme len smutne pousmiať nad obavami niektorých mediálnych expertov, že rozsah účasti odborov na tohtoročnom Európskom sociálnom fóre znamená prevrat v prospech mainstreamu.

Naopak, rozsah zapojenia do tohtovíkendového sociálneho fóra vypovedá o tom, že odbory dnes nadobúdajú ochotu budovať spojenectvá so širokou škálou sociálnych hnutí, s ktorými sa zhodujeme v hodnotách a cieli vytvoriť lepší svet. Jedným z príkladov je kampaň za organizovanosť medzi upratovačmi a upratovačkami na Canary Wharf.

Upratovači, poväčšine však skôr upratovačky afrického a juhoamerického pôvodu – utierajú stoly a vysýpajú smeti niektorých z najbohatších bankárov sveta za len o málo viac, ako 5 libier na hodinu, minimálne dovolenky a nulové dôchodky.

Zväz pracujúcich v doprave a všeobecných zamestnancov (TGWU) sa spojil s Východolondýnskou komunitnou organizáciou, aby pomohol upratovačkám a upratovačom zorganizovať sa a bojovať za plat, z ktorého možno vyžiť.

Jednou z kľúčových požiadaviek je, aby zamestnávatelia ráno upratovačky pozdravili a usmiali sa na ne. Môže to vyzerať ako maličkosť, ale toto dožadovanie sa úcty – aby sa k nim správali ako k ľudským bytostiam a nie len (ak vôbec) ľudskému kapitálu – má veľkú hĺbku a je jadrom, z ktorého vyrastá toto nové spojenectvo. Spojenectvo založené na pochopení, že úspech sa nedá dosiahnuť ani organizovaním výlučne na pracovisku, ani v komunite – že si vyžaduje oboje.

Ochota pracovať na vylepšovaní ľudských životov aj mimo pracoviska je dôsledkom nového zloženia odborového hnutia. Po prvýkrát v dejinách je pomer členov a členiek odborov 50 ku 50-im.

Vybojovať si v miestnej komunite slušnú a lacnú škôlku je dnes pre typického odborára/odborárku rovnako dôležité, ako mať vyššiu mzdu. Ako si uvedomovali už odborárski priekopníci 19. storočia, zvýšenie „sociálnej mzdy“ – verejnej bytovej výstavby, vzdelávania, dôchodkov a zdravotníctva – nielenže poskytuje minimálnu ochranu, ale je aj ústredným nástrojom na dosiahnutie toho najpodstatnejšieho odborárskeho cieľa, väčšej rovnosti.

Budovať spojenectvá s tými, s ktorými sa zhodujeme v cieľoch, od komunitných kampaní za poskytovanie starostlivosti o deti po nábožensky založené organizácie je jednoducho zdravý sedliacky rozum.

Narastajúca globalizácia čoraz jasnejšie ukazuje, že konať na vlastnú päsť možné nie je. Hoci odborárske hnutie bolo vždy medzinárodné, rastúcej moci nadnárodných korporácií sa zatiaľ vyrovnať nedokázalo. Vďaka spoločným kampaniam študentov, pracujúcich a spotrebiteľov, ako sú tie proti manufaktúram v krajinách tretieho sveta, odhaľujúcim na svetlo sveta vykorisťovanie a potláčanie ľudských práv, sa dostali vlády a korporácie pod drobnohľad a štandardy práce na program dňa. Úspech kampaní za obmedzenie slobody korporácií presúvať z rozmaru svoje aktivity, od telefonických centier po automobilky, z jedného kúta sveta do druhého nutne závisí od medzinárodnej solidarity.

Samozrejme, ak majú odbory napomôcť pri zmene sveta, musia sa tiež samé zmeniť. I keď straty pracovných miest v priemyselnej výrobe uštedrili počtu odborárov tvrdé údery, objavujú sa teraz známky rastu medzi ženami-zamestnankyňami súkromného sektoru služieb, ktorý sa kedysi považoval z hľadiska odborov za neprístupnú oblasť.

Odbory čoraz viac začínajú chápať, že ak si chcú získať novú generáciu pracujúcich – od mladých odborníkov na informačné technológie po zle platených prisťahovalcov – znamená nájsť nové spôsoby organizovania nielen v práci, ale aj v širšej spoločnosti.

Z 20 000 ľudí, ktorí sa zhromaždia v Londýne, bude väčšina mladých. Mnohí z nich budú černosi, a mnoho z do Británie prišlo za prácou. Všetko sú to presne ľudia, ktorých si odbory musia získať a zorganizovať, ak chcú na pracovisku dosiahnuť spravodlivosť. Rozsah tohto podujatia a skupiny, ktoré priláka, sú v priamom protikladu k všeobecnej viere, že ľudia (zvlášť mladí) sa o politiku nezaujímajú a že prisťahovalci chcú najmä nevzbudiť pozornosť.

Ak má však Európske sociálne fórum skutočne prelomiť tieto „pravidlá“, musí byť niečím viac, než len miesto na klebetenie. A ak má zapojenie odborov do fóra byť viac, než len symbolické, musíme ho chápať ako niečo dôležitejšie, než len verbovisko vyššieho stupňa. Najpálčivejšie témy účastníkov ESF sú presne tie, na ktoré by mali odpovedať aj odbory – privatizácia, diskriminácia a deregulácia. Výzva, pred ktorou všetci stojíme, je zlepšiť našu schopnosť vyhrávať.

ESF je príležitosťou porozprávať sa o inej Európe v inom svete. Aby sme sa dostali do tejto zasľúbenej zeme, budeme potrebovať aj iné odborové hnutie. V pondelok, deň potom, čo sa ESF skončí, tu odbory stále budú, nielen v Londýne, ale na pracoviskách celého sveta. Fórum postaví otázky. Odbory sa musia stať ústrednou súčasťou odpovedí.