Hladovkári nie sú sami

Autor: Zuzana Kusá (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 07. 09. 2004 (10823 × prečítané)
Dnešný deň [písané 6. 9. 2004] je ôsmy deň protestnej hladovky pani Zuzany Cingeľovej, jej syna Ota Čejku a ďalších dvoch mladých ľudí. Z médií možno viete, že títo ľudia prišli do Bratislavy pešo z Moldavy nad Bodvou a pred Úradom vlády na Námestí Slobody mienia hladovať dovtedy, kým vláda neprisľúbi razantnejšie riešiť problémy chudoby. Na mieste hladovky môžu zotrvať dva mesiace.

Požiadavky, ktoré pani Cingeľová predostrela vláde, sú v médiách len čiastočne tlmočené. Pozornosť sa zacieľuje na požiadavku zvýšiť starobné a invalidné dôchodky na úroveň 30% základného platu poslanca NRSR (čo je asi 12 tisíc korun), o ktorej si málokto myslí, že je reálna. Na druhej strane, mnohí súhlasia s tým, že dôchodky nestačia rastúcim životným nákladom, najmä nákladom na bývanie, stravovanie a lieky.

Ďalšie požiadavky pani Cingeľovej sú:

1) Lepšie chrániť zamestnancov na pracoviskách pred psychickým nátlakom, zastrašovaním a ignoráciou, keď chcú obhajovať svoje práva, ako právo na bezpečné pracovné podmienky (,,Aby nebolo bežnou formou riadenia: zavádzanie, psychické, fyzické nátlaky, zastrašovanie a ignorácia”)

2) Účinnejšie čistiť verejný život od korupcie (,,zastaviť nedemokratické spôsoby, kde peniaze sú mocou, právom a pravdou”)

3) Zmierniť tvrdosť Zákona o pomoci v hmotnej núdzi (,,Aby na Slovensku žijúci občania, ktorí sa dostali bez vlastného zavinenia do biedy MALI PRÁVO BYŤ ČLOVEKOM”)

4) Prehodnotiť súčasné podmienky aktivačných prác, ktoré sú podmienkou výplaty aktivačného príspevku (,,Zastaviť diskrimináciu nezamestnaných, ktorí sú považovaní za trestancov a odvádzajú prácu na ,,panskom” bez dojednania ceny za prácu”)

Dovolila som si požiadavky pani Cingeľovej pretlmočiť (pôvodné znenie je v zátvorkách), ale nie posunúť - cez víkend som s ňou strávila dosť času, aby som si mohla byť istá, že ich tlmočím presne. Sú to požiadavky oprávnené a mohli by ich s čistým svedomím podporiť mnohí.

Som presvedčená, že by to mal urobiť každý, kto môže. Je doležité ukázať aj Vláde SR aj pani Cingeľovej, Otovi Čejkovi a ďalším hladujúcim, že je tu viac ľudí, ktorí sa dokážu verejne postaviť za požiadavky chudobných ľudí. Ukázať, že pani Cingeľová a ďalší hladujúci nevsadili svoj život za riešenie nejakých svojich súkromných problémov, ale za veľké problémy, ktorými u nas trpí veľmi veľa ľudí.

Bez najmenšej chuti byť patetická vám oznamujem, že pani Cingeľová, jej syn a ich priatelia, sú naozaj pripravení umrieť. Ak sa dá, mali by sme im ukázať, že je tu viac - možno veľa - ľudí, ktorí sú ochotní naliehavejšie žiadať plnenie uvedených požiadaviek, a že preto nemusia dať do hry všetko.

Preto vás prosím, aby ste podľa svojich možností najvhodnejším spôsobom dali Vláde SR a pani Cingeľovej vedieť, že v uvedených požiadavkách nie je sama.