Otvorený list Pavlovi Ruskovi

Autor: Roman Havlíček (mailto:@), Téma: Ostatné, Zdroj: Changenet, 2. augusta 2004
Vydané dňa 20. 08. 2004 (10786 × prečítané)
Vážený pán Rusko,

od Vášho nástupu do funkcie ministra hospodárstva ste urobili viaceré kroky, ktoré sú v rozpore s verejnými záujmami a s ktorými ako občania nemôžeme súhlasiť.

Ide najmä o

· Porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, odmietaním sprístupnenia zmlúv medzi Slovenskou republikou a súkromnými spoločnosťami, ale aj ďalších materiálov na rokovanie vlády, ktoré sa týkajú nakladania s verejným majetkom. Sprístupniť zmluvy Vás donútilo až uznesenie parlamentu a rozhodnutie vlády.

· Nerešpektovanie vlastníckych práv. Začatím prác na výstavbe závodu KIA na súkromných pozemkoch bez súhlasu vlastníkov a vyhrážaním sa a osočovaním majiteľov týchto pozemkov ste nielen porušili základné liberálne princípy, ku ktorým sa verbálne hlásite, ale prekročili ste aj čiaru, ktorú by štátny úradník nikdy prekročiť nemal. Ak ste sa dostali do situácie, kde musíte "kľučkovať medzi paragrafmi", je to najmä Vašou vinou a dôrazne nesúhlasíme s tým, aby ste si tento problém riešili pošliapavaním základných práv občanov.

· Podliehanie nátlaku lobbystických skupín a zamieňanie súkromného záujmu za záujem verejný. Napríklad návrh na zavedenie zálohovania nápojových PET obalov, ktorý bol predložený v súlade s rozhodnutím parlamentu, ste zablokovali bez odborných podkladov iba na základe tvrdení obchodných spoločností. Týmto ste prispeli aj k zvýšenému znečisťovaniu životného prostredia.

· Svojvoľné nahradenie záväzného vládou schváleného dokumentu, ktorý bol verejne pripomienkovaný iným, neprerokovaným a nezáväzným dokumentom. Koncepcia energetickej politiky, ktorú ste dali stiahnuť z verejne prístupnej webovej stránky ministerstva hospodárstva, bola doteraz jediným koncepčným dokumentom, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním. Jej neodôvodnené nahradenie materiálom vypracovaným spoločnosťou Slovenské elektrárne, ktorého objektívnosť je diskutabilná, považujeme za pohŕdanie základnými pravidlami riadenia verejných inštitúcií.

· Osočovanie a hulvátske vyjadrovanie sa na adresu Vašich oponentov. Vulgárnymi vyjadreniami a vyhrážkami voči redaktorke STV, ktorá priniesla reportáž o prepojeniach firiem, profitujúcich z výstavby automobilky KIA ste sa zaradili k spodine našej politickej scény.

Za riešenie rozporu medzi viacerými Vašimi aktivitami a princípmi liberalizmu, ku ktorým sa verbálne hlási aj Vaša strana Aliancia nového občana, je zodpovedný politický subjekt, ktorý reprezentujete. My však nemôžeme mlčať k tomu, že ste si z občana, ktorého ste si dali do názvu Vašej strany, urobili iba prázdne propagačné heslo. Viaceré Vaše skutky, ktoré sme spomenuli sú jednoznačne protiobčianske.

Vážený pán Rusko,

Váš štýl politiky budí dojem, že ste si zmýlili štátnu inštitúciu s Vašou súkromnou firmou, pretože pri výkone funkcie štátneho úradníka veľmi často zamieňate súkromný záujem za záujem verejný. Takýto spôsob vykonávania verejnej funkcie odmietame. Preto Vás vyzývame, aby ste odstúpili z postu ministra hospodárstva a ukončili svoje pôsobenie vo verejných funkciách.

Za signatárov

Roman Havlíček
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu
Ponická Huta 65, 976 33 Poniky
tel/fax: +421 48 4193324
http://www.cepa.sk/ekonK listu možno pripojiť svoj podpis na stránke pôvodného vydavateľa - http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=87740