Přímá demokracie pro Českou republiku

Autor: Hnutí za přímou demokracii (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 21. 05. 2004 (9795 × prečítané)
Hnutí za přímou demokracii si vám dovoluje oznámit, že právě vydalo publikaci Přímá demokracie pro Českou republiku (Brno, HzPD a nakl. L. Marek, 2004, 56 stran, 50 Kč). Autoři vyvracejí u nás rozšířenou představu, že přímá demokracie znamená požadavek, aby všichni rozhodovali o všem. Stejně tak polemizují s tezí, že řízení státu je věci vysoce kvalifikovaných odborníků, do něhož občané nemohou zasahovat.

Objasňují skutečný význam a podstatu přímé demokracie. Ukazují, že jim jde vlastně o demokracii polopřímou, v níž jsou běžné instituce zastupitelské demokracie zachovány, ale jsou doplněny nástroji přímé demokracie a institutem „občanských komisí“ vyvinutým a osvědčeným hlavně v Německu a USA. Návrh na změnu stávajícího poltického systému obsahuje dále požadavek na přímou volbu hlavy státu všemi občany, odvolatelnost reprezentantů i během mandátního období aj.

Publikace Přímá demokracie pro Českou Republiku obsahuje návrh Občanské ústavy - první toho druhu v dějinách. Navržená Občanská ústava vychází z nyní platné ústavy přijaté parlamentem, ale odstraňuje její některé nedemokratické prvky a nahrazuje je takovými, které umožňují přímou účast občanů podle výše uvedených zásad.

Žádejte u svých knihkupců!
Knihu je možné také zakoupit přímo u nakladatele: Luboš Marek, Pekařská 18, 602 00 Brno. Tel.: 604 113 553, http://mujweb.cz/www/lubosmarek
Rovněž k dostání na internetovém knihkupectví www.kosmas.cz, které zasílá knihy do celého světa.