Víťazstvo občianskych slobôd – pochod „Za slobodné voľby!“ povolený

Autor: Prípravný výbor Združenia sociálnej seba (mailto:@), Téma: November `89/ Slobodné voľby
Vydané dňa 15. 11. 2003 (10923 × prečítané)
Krajský súd v Bratislave včera 14. 11. 2003 vo večerných hodinách zrušil rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o zákaze verejného zhromaždenia „Za slobodné voľby!“. Organizátori zhromaždenia, Prípravný výbor Združenia sociálnej sebaobrany (ZSS) a Mladí sociálni demokrati (MSD) považujú tento výrok súdu za víťazstvo občianskych slobôd nad neprimeraným uplatňovaním moci úradov. Akcia prebehne presne podľa plánu v pondelok 17. novembra medzi 14.00-16.30. Začne sa zhromaždením na Hlavnom námestí a bude pokračovať pochodom cez Sedlársku a Michalskú ulicu. Skončí na Nám. SNP, symbolickom mieste demonštrácií roka 1989, vytvorením sviečkového nápisu „Totalita peňazí?!“

Zvolávateľ zhromaždenia riadne nahlásil verejné zhromaždenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá však zhromaždenie zakázala z dôvodu, že komunikácie, na ktorých sa má ohlásené verejné zhromaždenie a pochod konať, sú v správe hlavného mesta a Magistrát hlavného mesta „nesúhlasí zo zvláštnym užívaním miestnych komunikácie, nakoľko by došlo k obmedzeniu práv ostatných účastníkov cestnej premávky.“ Stalo sa tak napriek tomu, že všetky ulice, na ktorých boli zhromaždenie a pochod oznámené, sú pešími zónami a zhromaždenie sa malo konať v deň pracovného pokoja.

Zvolávateľovi sprostredkovalo právne zastúpenie združenie Občan a demokracia, ktoré sa dlhodobo zaoberá obhajobou občianskych práv. Právna zástupkyňa zvolávateľa Mgr. Zuzana Dlugošová k veci uviedla: „Krajský súd týmto rozhodnutím upozornil samosprávu Mestskej časti Bratislava–Staré mesto na neprípustnú svojvôľu, ktorú uplatnilo pri zákaze zhromaždenia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa totiž verejné zhromaždenie nesmie podmieňovať povolením orgánov verejnej správy. Každý zákaz zhromaždenia sa musí opierať len o dôvody stanovené zákonom. Ak ide o verejné priestranstvo, nestačí na zákaz zhromaždenia negatívne stanovisko správcu. Toto rozhodnutie je významné najmä preto, že obdobná prax Mestskej časti Bratislava-Staré mesto pri ohlasovaní verejných zhromaždení nie je ojedinelá.“

ZSS a MSD chcú demonštráciou 17. novembra upozorniť na neprijateľný návrh novely volebného zákona, ktorý znamená prakticky návrat k prednovembrovým pomerom. Politické strany, ktoré plánujú kandidovať v parlamentných voľbách, budú musieť podľa návrhu zložiť „kauciu“ vo výške možno až štyri milióny korún. Znamená to tvrdý zásah do práva byť volený a čo je ešte dôležitejšie, zároveň aj oklieštenie slobodnej voľby občanov. V budúcnosti by sme podľa neho mohli voliť iba strany spriaznené s majetnými vrstvami, priamo zo zákona. Tak, ako pred novembrom ´89 musela všetkých kandidátov dopredu schváliť Strana, budú ich teraz schvaľovať Peniaze.

Na akcii prehovoria predstavitelia Prípravného výboru ZSS a MSD, občiansky aktivista Eduard Chmelár a ďalší. Podporu cieľom zhromaždenia vyjadril jeden z hlavných predstaviteľov novembrovej revolúcie Fedor Gál, ďalej iný popredný člen niekdajšej VPN Juraj Zamkovský z Priateľov Zeme/Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) a niekoľko mimovládnych organizácií.