Na ulici o cirkvách a korporáciách

Autor: kolektív Streetparty (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 02. 10. 2003 (9369 × prečítané)
V sobotu 27.9.2003 o 13:00 organizoval na Námestí SNP kolektív Streetparty verejné zhromaždenie. Cieľom bolo vyjadriť nesúhlas s nátlakom cirkví a korporácií na spoločnosť a vyvolať spoločenskú diskusiu.

Akcia na Námestí SNP začala o 13:00. Boli tu vyvesené transparenty s nápismi „Sme za odluku cirkvi od štátu”, „Netlačte nám do hláv vašu vieru”, alebo „Neovládajte nás, ovládajte sa!”. V infostánkoch mohli ľudia nájsť materiály zaoberajúce sa vplyvom cirkví na ľudí, zneužívaním cirkevnej moci, ako aj prípadmi diskriminácie. Bolo možné si pozrieť aj rôzne publikácie o vplyve nadnárodných korporácií na politické dianie, o negatívach ekonomickej globalizácie a viery v teóriu „voľného trhu”, ako aj o skúsenostiach s privatizáciou v zahraničí. Účastníci si mohli pozrieť výstavu obrázkov a fotografií a k dispozícii bolo aj vegánske občerstvenie.

Na mieste medzi účastníkmi vzniklo niekoľko veľmi živých a dlhých diskusií, čo aj bolo hlavným cieľom akcie.

Pochybné praktiky polície

Na námestí si policajti už tradične natáčali na videokameru všetkých účastníkov zhromaždenia. Deje sa to už niekoľko rokov na všetkých podobných akciách. Polícia preventívne legitimuje a dokumentuje ľudí, ktorí sa prídu vyjadriť na takúto akciu a následne tieto informácie spracúva. Vďaka takýmto informáciám neboli počas celého novembra 2002 vpustení do Českej republiky niekoľkí slovenskí študenti, ktorí sa vracali do škôl v Prahe. Boli označení za „nežiadúce osoby v ČR” na celý november 2002 vďaka údajom od polície SR, pričom väčšinou sa ani nedozvedeli dôvod. Vďaka podobnej evidencii českej polície neboli minulý rok cez hranice na Slovensko pustení niekoľkí českí študenti, ktorí chceli navštíviť Streetparty. Tento prípad v súčasnosti riešime na súde.

Polícia týmto dáva jasne najavo, že každý, kto nájde odvahu sa na nejakej demonštrácii zúčastniť, môže byť považovaný za extrémistu a môže mať vďaka tomu v budúcnosti problémy napríklad pri cestovaní do zahraničia. Takto “preventívne zaevidovaní” ľudia bývajú predvolávaní na políciu pred konaním zasadaní medzinárodných inštitúcií na podanie vysvetlenia napriek tomu, že sa nikdy v živote nedopustili žiadneho priestupku alebo trestného činu. Napriek povinnosti polície poskytovať informácie o spracovávaných informáciách o občanoch sa nám dodnes nepodarilo získať žiadne konkrétne dôvody, kvôli ktorým boli vytvorené zoznamy takýchto “nežiadúcich” ľudí. V prípade záujmu môžeme poskytnúť aj podrobnejšie informácie a doklady o tejto problematike.

Okolo 16:00 bola akcia na Námestí SNP ukončená s tým, že pokračovať bude na Námestí Slobody koncertom a ohňovou šou. Prítomní boli upozornení, že pôvodne nahlásený pochod mestom bol zakázaný.

Organizátori akcie boli ešte pred začiatkom akcie upozorňovaní políciou, aby počas prejavu nepoužívali rétoriku, ktorá by mohla ľudí rozvášniť a aby ľudí vyzvali k presunu na Námestie Slobody “po skupinkách”. Máme slobodu pohybu a preto takáto výzva bola organizátormi odmietnutá.

Spontánne vznikla skupinka asi 30 ľudí, ktorí sa chceli spoločne presunúť na koncert. Celú cestu boli doprevádzaní niekoľkými desiatkami príslušníkov polície, ktorí im bránili niesť transparent, napriek tomu, že nijakým spôsobom neblokovali chodcov. Stále argumentovali tým, že táto skupinka je nedovolené zhromaždenie a jeho účastníci sa majú rozísť. Bez udania dôvodu niekoľkokrát legitimovali pokojne idúcich ľudí a dokonca im aj hrubo fyzicky bránili ísť iným smerom ako na Námestie Slobody. Na ľudí v maskách, ktorí sa snažili kvôli policajným evidenciám skryť svoju identitu policajti stále slovne útočili. Účastník, ktorý filmoval policajtov počas zákroku na videokameru bol upozornený, že s tým má prestať, napriek tomu, že na to má podľa zákona právo.

Niektorí z policajtov neboli označení identifikačnými číslami a ani menovkami, pričom tvrdili, že ich nemusia mať. Ďalší si ich skrývali pod vestami a tvrdili, že ich nie sú povinní ukázať. Niektorí z tých, ktorí čísla mali, slovne útočili na ľudí snažiacich sa zapísať si ich. Toto je takisto jeden z klasických prístupov policajtov, ktorý sa pravidelne opakuje niekoľko rokov. Pred Námestím Slobody bola prítomná aj jazdecká polícia a zásahová jednotka s plexisklovými prilbami a obuškami. Celkový počet nasadených policajtov podobne ako minulý rok takmer presiahol počet účastníkov akcie. Niekoľko jednotlivcov z policajtov veľmi hrubo nadávalo účastníkom akcie a sťažovali sa na to, že radšej mohli sedieť doma s rodinami. Medzi ľuďmi sa pohybovali aj viacerí policajti v civile.

O uvedených konfliktoch máme aj čiastočný videozáznam a budú spravené aj fotografie. V prípade záujmu ich môžeme poskytnúť.

Zhromaždenie dáva možnosť vyjadriť sa

Na Námestí Slobody vystúpili tri hudobné skupiny a celá akcia bola bez problémov ukončená o 21:00.

Na akcii sa objavil aj jeden známy politik z KSS. Od jeho účasti sa dištancujeme a považujeme za provokáciu, ak sa na antiautoritársky ladenej akcii zúčastní člen politickej strany a vystupuje tam pred médiami.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám rôznymi spôsobmi s akciou pomáhali. Len vďaka nezištnej snahe rôznych ľudí je možné takéto akcie organizovať.

Ľudia majú len málokedy možnosť nahlas a viditeľne vyjadriť svoj názor bez príliš veľkých finančných nákladov. Táto šanca sa v dnešnej spoločnosti dáva takmer výlučne politikom, predstaviteľom rôznych inštitúcií, súkromným firmám a mediálnym hviezdam. Ak chceme zviditeľniť nejaký problém, tak sú verejné zhromaždenia jedným z najdostupnejších prostriedkov ako to spraviť.

Viac informácii nájdete na www.streetparty.sk, alebo nás kontaktujte na tel. č. 0904 992 988.