hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

31. 05. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuHad sa ekonomick systm budcnosti I.

Robert Zelnk

ijeme vo vnimonej dobe. Prvkrt v histrii mme monos slobodne a nenkladnm spsobom ri informcie a poznatky (teda aspo bohatia as udstva, ktor m prstup k internetu). Zemepisn vzdialenos prestala by obmedzenm. Akkovek poznatok meme v priebehu okamihu sprstupni do vekej asti sveta. A to tka sa aj poznatkov, ktorch renie nie je v zujme mocnch a mocichtivch - tch, ktor ete stle tia rozkazova vetru, dau. V prichdzajcom informanom veku vak potrebujeme nielen slobodn renie poznatkov, ale aj slobodu ich vyuitia, aspo pokia sa jedn o poznatky, ktor prinaj spoloensk prospech, nie detrukciu.

(07. 10. 2003)Linka na dnesEjrcito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN)

...ie Zapatova armda nrodnho oslobodenia. Ke v sedemdesiatych rokoch dorazili do Chiapas - najchudobnejej oblasti Mexika - marxistick aktivisti, sotva akali, e nielene neobrtia miestnych Indinov na svoju vieru, ale e to dopadne akosi naopak... Zapatisti dali svoju existenciu svetu na znmos v roku 1994 povstanm, ktorm sa zaala prv postmodern revolcia" - revolcia, ktor sce chce zmeni svet, ale nesna sa pritom uchopi moc. Do pozornosti treba odpora ete skvostn zbierky vyhlsen EZLN a spisby Subcomandante Marcosa, hovorcu zapatistov. Viac o zapatistoch v kyberpriestore hovor tto strnka.


Komentre
k lnku: o sa babe chcelo, to sa babe snilo
(zo da 08.12.2003, autor lnku: Eduard Chmelr)

Komentr zo da: 06.01.2020 08:43:25
Autor: (ayka@paketos.ru)
Titulok: Re: http://www.coachoutletstoreofficial.us.com
. . . - . . , . <a href=https://paketos.ru/catalog/bumazhnye-ugolki/> </a>


. , . ( ), . .

Reakcia na komentr
"Re: http://www.coachoutletstoreofficial.us.com"

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.