stránky 

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

Terorista je človek, ktorý síce má bombu, ale nemá vojenské letectvo. 

William Blum

prečo časopisy ekonomické stránkyorganizácie kontakt •               

 
Úvodná stránka
Čile 
Orwell 
Ekonómia 
Časopisy 
Organizácie 

 
 

   

Ten prvý jedenásty september...

  

 
 

 
  

 Salvador Allende s obrancami prezidentského paláca počas Pinochetovho prevratu 11. septembra 1973, iba niekoľko hodín pred smrťou.

 

 

 

Príbeh menom Čile

Michal Polák

 

...Čílsky príbeh sa udial len krátko potom, čo iný pokus o demokratický socializmus zadusili sovietske tanky. Medzi Pražskou jarou v Česko-Slovensku roku 1968 a "čílskym procesom" rokov 1970-73 je mnoho podobností. Tak ako nástup Dubčeka, aj zvolenie Allendeho vyvolalo v krajine obrovskú vlnu očakávaní. Budúcnosť vzbudzovala nádeje na lepší život. V spoločnosti nastal pohyb, ktorý podobne ako v Česko-Slovensku nebral ohľady na medze opatrnej centristickej politiky vlády. No tak ako Česko-Slovensko bolo vydané na milosť a nemilosť Sovietskemu zväzu, aj Čile malo za chrbtom vlastnú imperiálnu veľmoc...

 


 

Mozog firmy (úryvok)

Stafford Beer

...Allende sa oprel dozadu do kresla: "No konečne," povedal, "el pueblo". Ako som sa už vyjadril v minulosti, táto poznámka na mňa urobila hlboký dojem. Ak mal Compańero Presidente nejakú slabosť - a kto z nás ju nemá? - bola to určitá pýcha na svoj úrad. Rád sa pekne obliekal, rád nosil prezidentskú šerpu, rád sedával na trónu podobnom kresle v paláci La Moneda. Ale keď prišlo na kybernetickú vedu, on - Systém Päť - to bol "ľud". V tomto istom postoji napokon aj zahynul...


 

Allende - rytier bol nahý

Régis Debray

...Allende mal v tomto bludisku udalostí dva pevné body, ktorými sa riadil. Po prvé, inštinktívne odmietal občiansku vojnu – ktorá by podľa neho bola vzhľadom na rovnováhu síl aj tak dopredu prehraná. Nechcel niesť zodpovednosť za tisícky zbytočných obetí. Nebolo by treba sprisahancov odzbrojiť?, pýtali sa ho. „Ale čím?“ odtušil Allende. „Najprv mi dajte sily, aby som to mohol urobiť.“ Ľudia ho zo všetkých strán prosili, aby tieto sily zmobilizoval. „Iba masy môžu svojou priamou akciou zabrániť prevratu,“ povedali mu. „A koľko más treba na to, aby zastavili tank?“ opýtal sa Allende...


Homenaje al Salvador Allende

Jay's Leftist Resources: Salvador Allende

Homenaje al Presidente Salvador Allende Gossens (1970-73)

Chile Vive: Discursos (incluyendo el ultimo discurso de Salvador Allende)

Niekoľko stránok venovaných Salvadorovi Allendemu (poväčšine v španielčine), vrátane nahrávky jeho posledného rozhlasového prejavu.


 

Utópia sa volá Santiago

Andy Beckett

 

...Projekt riadenia čílskej ekonomiky bol známy pod menom Kybersyn. Nikto predtým nikdy nič podobného nevyskúšal – a vlastne ani odvtedy. Stafford Beer sa podľa vlastných slov pokúsil „implantovať“ do čílskej spoločnosti elektronický „nervový systém“. Voličov, pracoviská i vládu mala dokopy spojiť nová, interaktívna celoštátna komunikačná sieť, vďaka ktorej by v ich vzájomnom vzťahu zavládla omnoho väčšia rovnosť a vznikla hlbšia spätná väzba. Bol to akýsi socialistický internet, ktorý predstihol svoju dobu o celé desaťročia...

 


Stafford Beer: Obituary, The Guardian, September 4 2002

Stafford Beer: Letters, The Guardian, September 6 2002

A Biography of Stafford Beer (Vanilla Beer)

Stafford Beer: the man who could have run the world

Stafford Beer, ktorý v Čile pracoval na „kybernetickom socializme" (viď vyššie) bol naozaj výnimočnou, všestrannou osobnosťou, ktorej činnosť siahala od kybernetiky cez filozofiu až po poéziu a výtvarné umenie. Bol, pretože žiaľ práve minulý rok zomrel. Tu je niekoľko liniek, týkajúce sa jeho života - jeho nekrológ z denníka The Guardian a ohlasy čitateľov naň, rozsiahlejší životopis z pera jeho dcéry Vanilly Beerovej a ďalší rozsiahly článok o jeho živote zo stránky OpenDemocracy, ktorá tiež čiastočne vznikla z jeho podnetu.


International Society for Systems Sciences: Team Syntegrity

Stafford Beer and Team Syntegrity

Syntegration

 

Okrem modelu životaschopného systému", ktorý opísal v Mozgu firmy, vynašiel Beer ešte celú hŕbu ďalších vecí, z ktorých najzaujímavejšia je asi "tímová syntegrita" (team syntegrity). Ide o spôsob, ako väčšia skupina (30 ľudí) môže demokratickou cestou dospieť k dôležitým rozhodnutiam - nepotrebuje k tomu hierarchiu ani poručníctvo nejakého "vodcu", ale zároveň nezabŕdne do závozu nekonečných diskusií, ako sa to stáva pri neštruktúrovanom rozhodovaní.

 


Stafford Beer: Fanfare for Effective Freedom

Stafford Beer: World in Torment

Dve eseje z Beerovej oficiálnej stránky. "Oslava skutočnej slobody" (Fanfare for Effective Freedom) je jeho prednáška, v ktorej prvýkrát ešte sčerstva opisuje kybernetický projekt v Čile; je to taký náčrt neskorších pasáží v Mozgu firmy (ktorý žiaľ na internete nenájdete.) Vrelo odporúčam každému, koho opisy experimentálneho systému (tu a najmä tu) v Čile zaujali. Koniec koncov samotná prednáška je skutočne skvelá.


 

History of Chile under Salvador Allende and the Popular Unity

Virtual Truth Commission - Chile

U.S. Government Declassified Documents relating to the Military Coup in Chile, 1970-76

The Truth About Pinochet: Chile's Legacy of Torture, Murder, International Terrorism and "the Disappeared".

Stránky podávajúce prehľad allendeovského obdobia v Čile, prinášajú dôkazy o Pinochetových ukrutnostiach a dokladajú podiel Spojených štátoch na jeho puči.

 


 

Chile: Breve Imagineria politica 1970 - 73

 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende

 

Väčšina liniek si vyžaduje znalosť angličtiny či španielčiny. Tieto dve posledné by však mohol oceniť aj človek, ktorý tieto jazyky neovláda. Dokladajú totiž - každá po svojom - ako sa "čílsky proces" odrazil vo výtvarnom umení.

  

 

hejrup@hejrup.sk